Skal Danmark ’drukne’ i vindmøller uden, at borgerne er blev spurgt?

Colourbox

Jammerdal betyder sted præget af lidelse! Vindmøller kan være årsagen!

 

Jammerland Bugt nær Kalundborg er vågnet op til et nyt begreb i dansk politik: Åben dørs procedure, hvor man uden om kommuner og regering kan søge direkte hos Energistyrelsen og få lov til at undersøge muligheden for at opsætte kystnære vindmølleparker til gene for beboerne, sommerhusgæster og turister, der ikke kan forstå, hvad der foregår. De er ikke blevet hørt.

 

Hvem har fundet på at sætte demokratiet ud af spillet? Det har folk, der er besat af vind!

 

Om nogle år vil man betragte vindmølletiden som en molbohistorie

I Danmark kom vindkapaciteten nogle timer i juli op på 140% af el energien, så de 40% måtte eksporteres (sælges billigt) til Tyskland, Norge og Sverige. Vi køber så dyr energi fra dem, når vinden ikke blæser nok i Danmark.

 

Dyr vindmølle-energi er med til at drive energitunge virksomheder (gartnerier o.a.) ud af landet!

 

Vind er ren, men der udledes megen CO2 under produktion af vindmøller

I 2004 kom 14% af EU landenes elforbrug fra vedvarende energi, og i 2014 var det steget til 33%, hvilket svarer til 7% af den totale energi. Den grønne omstilling og forsyningssikkerheden sker stadig ved hjælp af kulkraft o.a., når vinden ikke blæser!

 

Vindmøller kunne i første halvdel af 2015 levere 43% af det danske strømforbrug, og skal ifølge målsætningen levere 50% i 2020, men Energinet.dk glemmer at nævne, at el energi kun dækker 20% af al energi (varme, transport, skibsfart o.a.).

 

Når Danmark kommer op på 50% vindenergi til strøm i 2020, vil det svare til 10% af totalenergien! Hvad med de resterende 90%?

 

Den Europæiske Wind Energy Association (EWEA) er begejstret over tallene, fortæller politisk direktør Kristian Ruby: ’Et samfund baseret på vedvarende energi er tættere på, end de fleste tror.’

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

Han mener, Danmark ligger helt fremme, når det gælder om at løse klimaproblemet – men nej! Danmark er ikke i en førerposition ved satsning på dyre, ustabile energiformer som vind og sol, der kun leverer 50% af tiden og ikke giver forsyningssikkerhed – vi er afhængige af vore nabolande.

 

Stephen Tindale har indset, at Greenpeace ikke kan nøjes med sejl på sine skibe!

Greenpeace og andre ’grønne’ organisationer tror, at klima- og energiproblemerne kan løses med vedvarende energi som sol og vind, men tidligere Greenpeace formand for England og Europa Stephen Tindale   har skiftet holdning og mener, at kernekraft er en nødvendig del af løsningen for at bremse klimaændringerne.

 

Han holdt foredrag om det på IThEO’s thorium konference (International Thorium Energy Organisation) i London 2010 (www.itheo.org).

 

Stephen Tindale.

 

Det er uansvarligt, at klima- og energiminister Hans Chr. Lilleholt bryder løftet om at ændre dansk energipolitik, som er dyr og ustabil og ikke giver forsyningssikkerhed.

 

Læs også
COP24: Det var, hvad der var muligt, men ikke, hvad der var nødvendigt!

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt viser som sine forgængere ingen interesse for fremtidens energi thorium. Hverken Lykke Friis, Martin Lidegaard eller Rasmus Helveg Petersen var interesserede i at deltage i IThEO’s thorium konferencer i London 2010, New York 2011, Shanghai 2012 og Geneve 2013, hvor jeg i de 3 første konferencer var eneste danske deltager!

 

Thorium er et fredens projekt (tidl. svensk udenrigsminister Hans Blix, Geneve 2013)

Næsten 10 år har det taget at lave en aftale med Iran om kun at bruge kernekraft til fredelige formål, men det kunne have været gjort bedre og mere sikkert, hvis man havde besluttet at skifte uran ud med thorium, som ikke kan bruges til atomvåben. Så ville der slet ikke være et problem!

 

Thorium energi er ikke længere en videnskabelig teori

Iran har ud over uran ressourcer verdens 20. største thorium ressource med 30.000 tons thorium – til mange års forbrug (Norge nr. 8 og Grønland nr. 14). Thor Energy A/S i Norge producerer nu energi fra thorium, og Indien starter i 2016 med et thorium kraftværk. Mange andre lande er på vej.

 

På næste thorium konference i Mumbai, Indien i oktober 2015 deltager to fra Danmark, som begge skal tale på konferencen om deres thorium projekter.

 

Fra Copenhagen Atomics deltager Thomas Jam Pedersen: A walkthrough of the Copenhagen Atomics Waste Burner design, og fra Seaborg Technologies, Morten Dam Jørgensen: Introducing the Seaborg Wasteburner (affaldsbrænder).

 

Læs også
THORIUM er ren energi til gavn for miljø og klima!

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt bør oprette et thorium forskningscenter

Der bør oprettes et dansk thorium forskningscenter til udvikling af en wasteburner, der både kan producere energi og løse ¬¬problemet med atomaffald. Danmark bør udvikle thorium kernekraft sammen med Grønland, der har store thorium ressourcer. Det haster for klimaets skyld, men det vil også være godt for Danmarks økonomi at skaffe billig, ren og rigelig energi!

 

www.global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…