Hvis man vil bekæmpe terror, må man gøre op med forvirret snak om islam

Foto: Kristian Tørning

I Washington har præsident Obama indkaldt til en konference om bekæmpelse af terror. Fra dansk side deltager udenrigsminister Martin Lidegaard og Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard.

 

Det er en temmelig ejendommelig konference. De amerikanske værter vil nemlig have, at man diskuterer terror uden overhovedet at nævne islam!

 

Så kommer man ikke meget længere ud i politisk korrekt virkelighedsfornægtelse.

 

Der er vi trods alt ikke havnet i Danmark, og godt for det.

 

I forbindelse med terrorangrebene i København har det været en naturlig del af debatten, at terroristen har sin baggrund i radikal islam.

 

Men der hersker stor uklarhed om, hvad forholdet er mellem den slags terror og islam. Medierne bidrager i høj grad til denne uklarhed ved at slynge om sig med begreber som ”radikale muslimer” og ”moderate muslimer” uden at vide, hvad de taler om. Det duer ikke.

 

Hvis man vil bekæmpe terror, må man gøre op med forvirret snak om islam.

 

Den akutte indsats

Selvfølgelig kan man diskutere en række ting i bekæmpelsen af terror uden at gå ind i de store overvejelser om islam.

 

Man kan for eksempel diskutere PET’s ressourcer, forstærket overvågning, bedre våbentræning for politifolk, mere effektiv koordinering mellem myndigheder og lignende.

 

Det er da også det, der her og nu præger det meste af den politiske debat. Det gælder det fælles oplæg fra de blå partier i går. Det gælder drøftelserne mellem alle partierne her til formiddag. Og det vil gælde regeringens udspil om terrorbekæmpelse.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

Alt dette handler imidlertid om indsatsen, når skaden så at sige er sket. Det vil sige, når nogle muslimer har fået så radikale holdninger, at de går ind for at bruge terror.

 

Forkerte påstande

Men man er jo nødt til at vide noget om, hvordan disse radikale holdninger opstår. Hvilke ideer ligger bag og fungerer som den åndelige fødekæde for terroristerne? Og hvad har disse ideer med islam at gøre?

 

Det er udbredt at hævde, at terroristerne gør vold på islam. Deres holdninger har i virkeligheden intet med islam at gøre, hedder det.

 

Lige så udbredt er det at kalde alle andre end terroristerne for ”moderate muslimer”.

 

Både politikere og medier dyrker disse påstande. Men de er begge forkerte. De fører debatten på afveje.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Man kan groft sagt operere med fire grupper af muslimer ud fra deres holdninger.

 

Bogstavtro og aggressiv islam

Den første gruppe er de muslimer, der dyrker radikal islam og er villige til at bruge eller støtte terror.

 

Denne gruppe gør ikke vold på islam, som nogle hævder. Den følger meget bogstaveligt, hvad der står i Koranen og andre hellige skrifter. Og den lægger vægten på de mest aggressive sider af islam i bekæmpelsen af de vantro.

 

Fundamentalisme og religiøs stat

Den anden gruppe lægger luft til terror. Den taler ikke for de samme aggressive metoder i kampen. Men den deler i høj grad det grundsyn på islam, som terroristerne tager afsæt i.

 

Tag for eksempel ytringsfriheden og profeten Muhammed.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Denne anden gruppe ønsker sig også et samfund, hvor det skal være forbudt at lave satire og kritik mod Muhammed og islam. Islams religiøse regler skal nemlig styre, hvad mennesker kan og må i samfundet. Man vil have en religiøs stat. Men terroren anses altså ikke for en passende metode.

 

Det forhindrer ikke, at terroristerne kan hente åndelig inspiration i det fundamentalistiske samfundssyn hos den anden gruppe, hvor de fleste imamer hører hjemme.

 

Muslimer i denne anden gruppe bliver i medierne rask væk udnævnt til ”moderate muslimer”, fordi de ikke går ind for terror. Det er helt misvisende.

 

De er ikke moderate. De går ind for et samfund, der er helt anderledes end det frie, demokratiske samfund, vi har i Danmark i dag. Et samfund, hvor islams regler sætter demokratiske beslutninger, ytringsfrihed og kvinders ligestilling ud af kraft.

 

De samme journalister og politikere, der politisk korrekt taler om ”moderate muslimer”, ville løbe skrigende væk, hvis de personligt blev konfronteret med et sådant religiøst styret samfund.

 

”Hverdagsmuslimer”

Den tredje gruppe kan man kalde ”hverdagsmuslimer”. En bred gruppe. Det er mennesker, der ikke går så højt op i, hvad der lige står i de hellige skrifter. De vil bare gerne være gode muslimer, der følger traditionen.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

Denne gruppe er i de seneste år kommet under voksende pres på grund af radikaliseringen i de muslimske miljøer. Som Den Korte Avis har omtalt, går to tredjedele af Europas muslimer således i dag ind for, at de religiøse regler står over samfundets love (DKA 21.1.14).

 

Især en del unge muslimer inspireres af radikale ideer og Islamisk Stats fremgang. De bliver mere bogstavtro og mere aggressive i deres opfattelse af islam.

 

Det verdslige, demokratiske samfund

Så er der den fjerde gruppe af muslimer, der går ind for det verdslige, demokratiske samfund, som vi har i Danmark i dag. De ser religion som en privatsag og har derfor som regel ikke de store problemer med at blive integrerede i de vestlige samfund.

 

Her kan man virkelig tale om moderate muslimer.

 

Terroren skal bekæmpes med de magtmidler, der er nødvendige og forsvarlige. Men den skal også bekæmpes ved at føre værdikamp mod den islamiske fundamentalisme, der ofte er åndelig fødekæde for terroren.

 

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

Denne værdikamp kræver, at man ser virkeligheden i øjnene.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…