En tidligere grænsebetjent fortæller sine positive erfaringer med grænsekontrol

Foto: Privat

Landegrænsen mellem Danmark og Tyskland blev fastlagt efter 1. verdenskrigs afslutning i 1920 og har været bevogtet på begge sider, af danske og tyske myndigheder indtil 2001 hvor Schengen-aftalen trådte i kraft.

 

I Danmark var det først gendarmerne, siden toldvæsnet og politiet som har forestået bevogtningen. Jeg er en af de mange danske politifolk som har været ansat i mere end 20 år ved grænsepolitiet i Sønderjylland. Herefter var jeg 5 år ved paspolitiet i Billund Lufthavn til min pension. Jeg har således i 26 år haft med grænsekontrol at gøre.

 

Jeg ved det virker for jeg har selv prøvet det

Det er beskæmmende at se og høre, hvordan politikere og meningsdannere har travlt med at udtale sig om ting de reelt ikke har forstand på.  Jeg er udmærket klar over, at alt som findes i statistiker vedrørende grænsekontrol er tilgængelige for disse selvbestaltede skrighalse.

 

Men alverdens statistiker opvejer på ingen måde et mangeårigt kendskab til det arbejde som udføres i forbindelse med en grænsekontrol. Det være sig både det synlige arbejde, men ikke mindst det som sker i baggrunden.

 

Mine egne erfaringer

I mine mere end 20 år som grænsebetjent ved landegrænsen opnås en vis erfaring. Vi standsede naturligvis ikke alle biler, som flere påstår. Det var der simpelthen ikke tid til. Det var heller ikke nødvendigt, da vi over tid udviklede en evne til at spotte de biler som vi ønskede at se nærmere på. Det viste sig ofte at holde stik.

 

Det kunne dreje sig om menneskesmuglere, smuglervarer af enhver art, eller andre ulovligheder. Selv spritbilister blev jævnligt taget i grænsekontrollen. Til tros for at enhver ved at man med sikkerhed ved, at man møder en grænsebetjent, kørte mange direkte ind i lovens lange arm.

 

Jeg har også kunnet glæde mig over at opleve den præventive virkning som grænsekontrollen havde. Mange var simpelthen så nervøse for at blive kontrolleret, at de på forhånd undlod deres forehavende, ved jeg positivt. Det var også med til at fastholde og styrke respekten for myndighederne og autoriteterne i samfundet. Jeg oplever, at det nu smuldrer.

 

Og så var der alle glæderne. Det at blive hilst af hjemvendte glade ferierejsende, og høre dem udtale at Danmark er nu det bedste sted af alle. Eller bemærkningen om at der ikke findes noget smukkere end igen at se Dannebrog veje ved grænsepolitiets bygning. Langt de fleste danskere elsker Danmark og er stolte af deres land.

 

Denne nationalfølelse er utrolig vigtig for at binde et land og et folk sammen. Og det kan bevidstheden om den danske grænse være med til at styrke.

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Nu hvor vi alle kender valgresultatet er det tid til refleksioner. Der må være en grund til at hele Sydjylland er gult på kortet, Dansk Folkepartis farve. Netop dette parti har til stadighed slået på at grænsekontrollen skal genindføres.

 

Befolkningen vil have grænsekontrol, fordi de mærker konsekvenserne af åbne grænser

Flere målinger har vist, at hele 61% af befolkningen ønsker grænsekontrollen genindført, og jo tættere på grænsen man kommer, jo højere bliver tallet. Og hvorfor nu det? Mon ikke det hænger sammen med, at det er her, at man tydeligt mærker virkningen af de åbne grænser.

 

For få dage siden var der igen i TV et indslag fra bilforhandlere i Kolding son nu er nødt til at sætte strømførende hegn omkring deres firmaer, for at holde tyve væk fra pladsen.

 

Ingen er i tvivl om, at der er østeuropæiske tyvebander som huserer her. Og det har de gjort i årevis. Politiet har ikke magtet at løse problematikken.

 

Det er helt naturligt at de mennesker som bliver berørt af “de åbne grænsers lyksaligheder” også reagerer derpå. Det har man gjort ved at stemme på Dansk Folkeparti. Dette er indiskutabelt.

 

Det har også kostet borgerlige partier stemmer, at man står fast på de åbne grænser. Hvor længe vil disse partier være i ubalance med deres vælgere? Det må nu være tid til at erkende, at de åbne grænser var en fejl af dimensioner.

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

 

Hvorfor lukker man grænsen, når der bliver problemer?

Der har siden Schengen-aftalens indførelse været flere eksempler på, at det godt kan lade sig gøre at lukke dem igen. Godt nok kun for en kortere tid. Og sjovt nok har disse lukninger som har fundet sted bl.a. i Norge og Holland, været for at beskytte folk.

 

Disse folk er statsoverhoveder, regenter, og andre højtrangerende mennesker. Hvorfor skal de beskyttes når landenes befolkninger ikke bliver det? Det er dobbelt moral af værste skuffe, eller som Peter Skaarup siger: Det er EU-hykleri til topklasse.

 

Uanset hvor godt et samarbejde som foregår gennem Europol og andre organer, kan de ikke opveje den faste grænsekontrol.  Man må ikke forvente, at andre landes myndigheder kan varetage Danmarks interesser ligeså godt som danske myndigheder, politi og told.

 

Grænsesamarbejdet i EU er brudt sammen

Grænsesamarbejdet i EU er brudt sammen og flygtninge strømmer stort set uhindret ind i Europa. I følge Dublin-konventionen skal flygtninge registreres, herunder have taget fingeraftryk, i det første EU-land de kommer til.

 

I Grækenland og i Italien sker denne proces stort set ikke mere. Flygtningene kan således frit rejse nordpå, og det gør de. Det har betydning for Grækenland og Italien, at man ikke kan sende flygtninge retur, da der ikke er bevis for at de har været i det pågældende land.

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

Forudsætningen for at tiltræde Dublin-konventionen var netop, at denne registrering fandt sted, og det gør den stort set ikke mere. Derfor er det bydende nødvendigt at Danmark genindfører grænsekontrollen.

 

Følg med Gunner Hede langs den dansk-tyske grænse

Gunnar Hede fortæller i en spændende artikelserie om de “gamle” danske grænseovergange. Der er link til artiklerne herunder:

 

 https://denkorteavis.dk/2015/graensen-for-nu-og-i-fremtiden-maske/

 

https://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-2/

 

https://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-3/

 

Læs også
Grænsekontrollen giver danskerne beskyttelse – alligevel bliver de politisk korrekte ved med at rakke ned på den

https://denkorteavis.dk/2015/graenseovergangene-4/

 

https://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-5-pebersmark-bejerskro-vintved/

 

https://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-6-saed-mollehus/

 

https://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-7-rudbol-siltoft/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…