Grænseovergangen ved Padborg blev bevogtet af betjente, som sad i bokse dér, hvor der nu er græs

Grænseovergang ved Padborg (Arkivfoto)

Padborg grænseovergang, eller som den kaldes i daglig tale, Oksevejsens Grænseovergang, var en af de overgane, som ikke havde åbent hele døgnet.

 

Den åbnede kl. 6 om morgenen og lukkede ved midnat. Selve pasboksen hvor de danske politifolk sad, var rent fysisk placeret ca. 15 meter inde på tysk jord.

 

Så vidt jeg ved er det den eneste af grænseovergangene, hvor danske politi- tjenestemænd befandt sig på fremmed grund når de forrettede tjeneste.

 

Under Padborg grænseovergang hørte også kontrollen i togene som kom fra det sydlige udland og kørte til Danmark.

 

Vi kørte med et tog til Flensborg Banegård, hvor vi ventede til toget sydfra ankom. Først gik de tyske kontrollanter ind og begyndte kontrollen. Herefter kom vi og lavede paskontrol mens toget kørte mellem Flensborg og Padborg.

 

Uanset hvor mange der var med toget, skulle vi være færdige inden toget kørte fra Padborg. Det har været enkelte situationer, hvor det af en eller anden grund ikke lykkedes, og kollegerne skulle så hentes på Tinglev banegård.

 

Til midnat kom derfor tyske grænsevagter som kunne være BGS, Bundes Grenz Schutz, ( Forbunds Grænse Værnet) eller fra det tyske toldvæsen, Zoll, og lukkede grænsebommene med en stor hængelås.

 

Næste morgen kl. 6 blev der igen åbnet for trafik. Hver morgen var der en kø af ventende biler på begge sider af grænsen, som ventede på at kommer over.

 

Man kunne i øvrigt stille klokken efter hvornår bommene blev lukket/åbnet. Det var altid på sekundet.

 

Det var indtil marts 2001, siden har grænsen været åben hele døgnet. Via denne grænse kommer man vest om Flensborg by og kommer ind på motorvej E 7 – i Danmark er det E 45. – og kører mod Hamborg.

 

Læs også
Med grænsekontroller overalt i Europa er Schengen afgået ved døden

Simondysvej overgangen er i dag en næsten overset overgang. Den blev etableret i 1920, ved at man lukkede af for den vej, som fører fra landsbyen Frøslev til landsbyen Ellund på tysk side.

 

 

Den gamle vej har i mange år været udlagt som græs, og man bemærker det store træ som er vokset op i den gamle vej. Stedet her er ca. 100 m øst for Motorvejs overgangen. En af de store lysmaster ved rastepladsen – Ellund – på tysk side ses i baggrunden.

 

Frøslev grænseovergang, i daglig tale kaldet Motorvejs grænseovergangen, blev åbnet i 1978, og i den anledning blev Padborg Politi tilført en større ekstra personalestyrke.

 

Denne grænse var en helt ny type grænse i Europa, idet der ikke var de kendte faciliteter ved selve grænseovergangen. Der var f. eks. ikke toldkontrol, vekselkontorer, speditører eller kiosker, som man kender fra de fleste europæiske grænseovergange.

 

Når man kom til grænsen, var der et skilt som for lastbiler viste vej til det fælles dansk-tyske toldområde i Padborg og der var angivet hvor lang tid man havde til at kommer dertil.

 

Læs også
Europol skal bekæmpe kriminalitet i EU: Men siden Danmark kom i Schengen er udenlandske kriminelle strømmet til landet

En tolder sad og tastede lastbilernes nummerplader ind på en computer, og hvis ikke den pågældende lastbil kort efter ankom til toldområdet, blev bilen efterlyst. Kom der en personbil hvis fører ønskede at toldangive varer, skulle man henvende sig til tolderen i boksen.

 

 

Den opmærksomme læser vil bemærke, at denne grænsesten ved motorvejs overgangen i Frøslev kun er forsynet med to bogstaver. Det skyldes, at det i 1978 hvor stenen er sat, ikke mere hedder Deutsches Reich Preussen, men kun Deutsches Reich.

 

Den har endvidere fået bogstavet lille a, hvilket markerer at det er en ekstra sten. Dette for ikke at skulle ændre på alle numre herfra og til diget ved Vadehavet.

 

http://denkorteavis.dk/2015/graensen-for-nu-og-i-fremtiden-maske/

 

http://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange/

 

Læs også
Ungarn holder folkeafstemning om flygtninge – den rummer en vigtig lære for Danmark

http://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-2/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…