Pebersmark grænseovergang: Da der var grænsekontrol holdt betjente og toldere til i den hvide bygning

Pebersmark grænseovergang ligger syd for landsbyen Rens.

 

Den grå bygning i baggrunden er den bygning, hvor politi og toldvæsen holdt til. Ud for bygningen stod der tidligere midt på vejen en paskontrolboks.

 

Vejen herfra mod syd fører direkte ned til Betonstrasse. I forgrunden til højre ses grænsestenen på den tyske side. Denne overgang var åben fra kl. 8 til 22.

 

 

Grænseovergangen set fra en anden vinkel. Bemærk også her følger grænsen et vandløb.

 

Bejerskro ligger syd for landsbyen Lydersholm, og nogle hundrede meter før man kommer til overgangen går asfaltvejen over i en grusvej, som det ses på billedet.

 

Grænsebommen var tidligere placeret direkte ved broen. Jeg husker ikke om det var på dansk eller tysk side. Bommen er fjernet nu.

 

Vejen på tysk side fører direkte til Betonstrasse. Der hvor bilen holder, lå tidligere et lille hus, hvor gendarmer holdt vagt. På det blå skilt står der Tønder Kommune.

 

 

I forgrunden af billedet ses i begge sider grænsestenene. Grænsen går i midten af vandløbet. Vindmøllerne står på tysk side.

Læs også
Med grænsekontroller overalt i Europa er Schengen afgået ved døden

 

Vintved overgangen ligger vest for landsbyen Lydersholm. Broen krydser Sønderå og grusvejen fører på tysk side videre mod den større vej Grenzstrasse.

 

Til højre ses diget som holder Sønderå’en i sit leje. Bagest i billedet skimtes rækværket på broen. Det blå skilt fortæller, at man nu er kommet til Tønder kommune.

 

 

På diget står grænsestenen, og rækværket på broen ses tydeligere her. På det gamle metalskilt som her ses fra tysk side, stod teksten når man kom fra dansk side: Halt Bundesgrenze – sort tekst på gul baggrund.

 

Læs beretningerne om det første stykke af grænsen fra øst mod vest:

 

Læs også
Europol skal bekæmpe kriminalitet i EU: Men siden Danmark kom i Schengen er udenlandske kriminelle strømmet til landet

http://denkorteavis.dk/2015/graensen-for-nu-og-i-fremtiden-maske/

 

http://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange/

 

http://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-2/

 

http://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-3/

 

http://denkorteavis.dk/2015/graenseovergangene-4/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20150331_R%C3%B8d%20fremgang%20b%C3%B8r%20f%C3%A5%20alarmklokker%20til%20at%20ringe%20hos%20bl%C3%A5%20blok.%2031.marts%202015&utm_campaign=R%C3%B8d%20fremgang%20b%C3%B8r%20f%C3%A5%20alarmklokker%20til%20at%20ringe%20hos%20bl%C3%A5%20blok.%2031.marts%202015

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…