De rød-hvide grænsebomme findes stadig på den dansk-tyske grænse

Foto: Gunner Hede

Kruså grænseovergang som er kendt af rigtig mange, er i dag den grænse som passeres af flest.

 

Ved grænsedragningen i 1920 blev det gamle gæstgiveri – de hvide bygninger på højre side lige inden man kører ud af Danmark – inddraget og blev nu det nye kontrolsted.

 

Den gamle landevejskro fungerede herefter som grænsekontrol indtil 1953, hvor de nyopførte bygninger og den nye vejføring blev taget i brug.

 

Kort efter Schengens aftalens indførelse blev grænsebygningerne revet ned og der er i dag en stor græsplæne.

 

Dannebrog og de nordiske flag som ”altid” har været ved grænsen og som symboliser henholdsvis Danmark og Norden, er der fortsat. I dag er det et lokalt vagtfirma som står for at hejse og nedtage flagene.

 

 

Kruså grænse set fra syd. Den hvide bygning med det røde tag, er det gamle Hansens Gæstgiveri bygget i 1888, hvor grænsekontrollen havde til huse fra 1920 og frem til 1953.

 

Herefter tjente det som beboelse for 7 toldfamilier og 5 politifamilier og var ejet af Indenrigsministeriet. Jeg boede der selv fra 1981 til 1988, hvor bygningen blev solgt til privat side, og vi blev sagt op.

 

Rønsdam overgangen er en af de overgange som blev lukket i 1920. Den ligger smukt i Kruså tunneldalen, på den gamle vej som gik mellem landsbyerne Bov og til Niehuus.

 

Den originale grænsebom er stadig at finde ved overgangen, og på den tyske side har man reetableret den gamle vej med marksten. På den sydlige side af vejen har man anlagt cykelsti, da det ikke vil være særlig behageligt at cykle på de toppede sten.

 

Læs også
Den dansk-tyske grænse løber midt i gaden, der er dansk i den venstre side og tysk i den højre

 

Rønsdam overgangen set fra syd. Bemærk de toppede sten. Det er ikke tilhuggede brosten, men marksten som er samlet over tid.

 

Haralsdalvejs overgang ligger i den sydlige del af Padborg og lige ved siden af jernbanen. Før den blev lukket i 1920 førte vejen direkte fra Padborg til Harrislee.

 

Det er i dag muligt at gå eller cykle strækningen. Fra tysk side kan der dog køres i bil, næsten helt ned til grænsebommen. Lige som i Danmark.

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…