En dansk grænsebetjent på vandring langs den dansk-tyske grænse – han begynder ved Skomagerhus længst mod øst

Beskrivelsen af grænseovergangene begynder med den østligste – Skomagerhus – først og derefter mod vest som de ligger, og slutter med den som ligger længst vest på, nemlig Siltoft.

 

Skomagerhus grænseovergang ligner egentlig slet ikke en grænse men er det ikke desto mindre alligevel, selv om den adskiller sig fra de øvrige.

 

Det er den østligste af overgangene her ved landegrænsen og måske også den smukkeste. Den er kun beregnet for fodgængere og cyklister.

 

Den er nu som de øvrige overgange åbent hele året døgnet rundt.

 

 

Skomagerhus med grænsebroen set fra Danmark. Midt på broen er grænsen markeret med en blank metal plader i hver side af broen. Før i tiden hængte der en kæde midt over broen med et lille metalskilt, hvorpå der stod: Lukket. Kæden blev så fjernet i åbningstiden.

 

Det røde hus på den anden side af broen var de tyske grænsevagters hus.

 

 

For enden af grusvejen ses bomme, som blev opsat da den gamle grænsebom blev fjernet. De nye bomme har til formål at forhindre biltrafik over dette lille overgangssted.

 

Umiddelbart før bommene drejer grusvejen til venstre hen over Kruså’en og videre ad stisystem bag om Kobbermøllen kommer man ned til Skomagerhus. Flere af de gamle træer langs vejen er bukket under i de senere års storme.

 

Læs også
Med grænsekontroller overalt i Europa er Schengen afgået ved døden

På billedet nedenunder ses den røde bygning hvor de tyske grænsevagter boede.

 

Åen – Kruså’en – har sit forløb lige til venstre for vejforløbet og danner her grænsen. Kruså’en har sit udløb i Flensborg Fjord ved Skomagerhus. Som det ses er overgangen kun åben for cyklister og fodgængere. Kobbermøllen ligger kun få hundrede meter herfra.

 

 

Første afsnit: En dansk grænsebetjent fortæller den dansk-tyske grænses historie:

http://denkorteavis.dk/2015/graensen-for-nu-og-i-fremtiden-maske/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…