9. april 1940 – Da Dragør Fort blev overdraget til tyskerne, gik flagene i byen på halv stang

Da den nye forsvarslov blev vedtaget i 1932 opfattede mange det som en kraftig reduktion af det danske forsvar, både Hæren og Flåden.

 

En del kystanlæg ved København blev nedlagt, bl.a. Charlottenlund Fort og Kastrup Fort. Dragør Fort skulle bevares, nu som en del af Kystdefensionen under Flåden.

 

Kanonerne på fortet

I 1936 fjernedes man de forældede 35,5 cm kanoner. De blev ikke erstattet, men inden havde man dog moderniseret 17 cm kanonerne.

 

Via en særbevilling var Dragør Fort i 1937 tildelt nyere 40 mm og 20 mm kanoner, men de nåede ikke at blive leveret før starten på Anden Verdenskrig september 1939.

 

Bemandingen

Dragør Fort blev anvendt som skydeskole. I slutningen af trediverne var Kaptajnløjtnant Prins Knud chef for skydeskolen og en velkommen gæst i foreningerne i Dragør. Fra den tid blev mange lokale venskabet etableret, der varede til prinsens død i 1976.

 

Pr. 1. maj 1939 blev Prins Knud udnævnt til orlogskaptajn og han overtog samtidig kommandoen over hele fortet.

 

Overfaldet den 9. april 1940

Den socialdemokratisk/radikale regering havde indgået en ”ikke-angrebspagt” med Tyskland og samtidig reduceret bemandingen på mange militæranlæg.

 

På Dragør Fort var der kun en lille vagtstyrke, der kunne bemande det mindre skyts.

 

Om morgenen den 9. april 1940 så man kl. 05.30 ca. 20 tyske fly på vej ind over København. Man forespurgte kommandostation Lynetten om der måtte skydes, men fik svaret, at det måtte der ikke.

Læs også
Kulturhistorie: Risikoen ved at læse Bodega Blues er en overvældende tørst og en uovervindelig lyst til at besøge de steder, forfatteren beskriver så levende og farverigt

 

Forsvarsministeren Alsing Andersen havde også udtalt, at Danmark ikke måtte foretage sig noget, der kunne udæske en ”venligtsindet nation”.

 

Prins Knud opholdt sig i hjemmet på Sorgenfri, hvor han startede sin bil og hastede mod København for at komme over en af broerne til Amager.

 

Han nåede til København, men det lykkedes man ikke at passerer de tyske afspærringer, der var etableret mange steder i København.

 

Fra en politistation på Østerbro var han i telefonisk kontakt med næstkommanderende på Dragør Fort.

 

Først senere på dagen lykkedes det ham, at komme til Dragør.

 

Fra Marineministeriet forelå der meddelelse om, at Dragør Fort, i lighed med enkelte andre kystanlæg, skulle overdrages til Den tyske Kriegsmarine.

Læs også
”I Jægersborg står der et orgel”

 

Anlægget skulle afleveres 11. april 1940. Papirer og mange effekter blev bragt i sikkerhed. Det meste af mandskabet var blevet hjemsendt og man afventede fjendens ankomst.

 

Overdragelsen

Torsdag den 11. april 1940 kl. 07.50 gled Dannebrog til tops på fortet. Præcist kl. 8 blev det halet ned igen under fuld honnør. I samme øjeblik gik flagene i Dragør by på halv stang.

 

En tysk officer ved navn Günther indfandt sig på fortet og anmodede Prins Knud om, at tilbagekalde mandskabet, da Den tyske Marine ikke på det tidspunkt rådede over tilstrækkeligt bevogtningsmandskab. Dannebrog blev igen hejst over fortet og flagene i Dragør by blev derefter hejst helt op.

 

Om eftermiddagen kom der ny ordre. Mandskabet skulle hjemsendes på nær 20 soldater og næstkommanderende.

 

Fra 2. maj 1940 overtog tyskerne selv fortet, men der var fortsat danske på fortet. Værnepligtige fra Den danske Marine blev beordret til at servicere de tekniske anlæg De var indkvarteret i et afsnit af officersbygningen. Forplejningen blev varetaget af dansk civilt ansat personel.

 

Læs også
Christian 2. (1481-1559) – Bisgaards bog er et fornemt eksempel på historisk formidling, når den er bedst

Først den 11. maj 1945 forlod tyskerne fortet. En britisk officer, eskorteret af modstandsfolk, havde henvendt sig til den tyske chef og bedt denne om at pakke sammen og sammen med sit mandskab forlade fortet.

 

Fra britisk side ønskede man ikke, at der var et befæstet fort med tysk mandskab nær Københavns Lufthavn, hvor Feltmarskal Montgomery skulle lande dagen efter.

 

 

Dragør Fort. Opført 1910-1914. Den smalle træbro blev udbygget omkring 1950 og tre år senere erstattet af den nuværende dæmning. Postkort fra trediverne.

 

 

Kajgaden. Foto taget af tysk soldat i 1940 før marineradaren og træbarakker blev opført.

 

Læs også
Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

 

I september 1940 fjernede tyskerne de fire 120 mm kanoner. De blev opstillet i et tysk batteri ved Frederikshavn.

 

 

1941. Tysk Luftwaffe-personel på besøg. Her fotograferet sammen med et par af de 6-8 danske værnepligtige kystartillerister, der var indkvarteret på fortet for at passe de tekniske anlæg.

 

 

15. maj 1947 blev tronfølgeren Prins Knud udnævnt til Kommandørkaptajn. I en periode efter krigen var han chef for både Kongelundsfortet og Dragør Fort. Her er prinsen (i midten) på Dragør Fort i 1946 sammen med sine officerer fra overkonstabelskolen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…