Stor modstand i befolkningen mod regeringens udlændingepolitik

Foto: Steen Raaschou

Siden VKO er der sket et markant skred i danskernes holdning til udlændingepolitikken.

 

I 2010 sagde 21 procent af danskerne, at udlændingepolitikken var for lempelig. I dag er det 44 procent – atlså dobbelt så mange – , der mener, at udlændingepolitikken  er for lempelig. I 2010 havde VKO flertallet. I dag sidder der en S-R regeringen med støtte fra venstrefløjen.

 

Tallene fremgår af en meningsmåling, som analyseinstituttet Wilke har foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten.

 

Kun en femtedel vil have flere indvandrere

Medens stort set halvdelen af befolkningen nu vender tommelfingeren nedad, når det gælder regeringens udlændingepolitik, mener til gengæld en femtedel eller 22 procent ifølge meningsmålingen, at den er for stram. Det antal er faldet fra 30 procent, som i 2010 mente, at udlændingepolitikken var for stram.

 

Midt i mellem ligger en tredjedel af danskerne eller i alt 32 procent, som mener, at regeringens udlændingepolitik er tilpas. Men også den andel er faldet i forhold til 2010, hvor43 procent mente, at VKO’s udlændingepolitik var rimelig.

 

Familiesammenføringer fordoblet

Den stigende utilfredshed og modstand mod regeringens udlændingepolitik kommer samtidig med, at antallet af familiesammenføringer og opholdstilladelser er eksploderet.

 

På familiesammenføringsområdet er antallet blevet næsten fordoblet.

 

Under VKO blev der i 2011 givet tilladelse til 2.902 familiesammenføringer. Det antal nåede i 2013 op på 5.105 på grund af en række lempelser, som regeringen har gennemført. Blandt andet slækkede krav til danskkundskaber, uddannelse og arbejde.

 

Ligeledes er antallet af opholdstilladelser steget kraftigt. På asylområdet blev der i 2011 givet 2.249 opholdstilladelser. Det antal steg i 2013 til 3.840.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Tager man det samlede antal opholdstilladelser blev der inklusive asylområdet og familiesammenføringer givet i alt 64.494 opholdstilladelser mod 57.787 under VKO i 2011.

 

Omtrent halvdelen af opholdstilladelserne, i alt 32.015 sidste år og 27.395 under VKO i 2011, blev givet til EU-borgere og omfatter alt fra arbejde til uddannelse og studieophold med videre.

 

Flere indvandrere end børnefødsler

Medens i alt 64.494 personer som nævnt ifølge Udlændingestyrelsen fik opholdstilladelse i Danmark i 2013, blev der ifølge Danmarks Statistik samme år født 55.873 børn. Det er første gang, indvandringen af udlændinge overstiger fødselstallet.

 

Med i billedet hører, at fødselstallet også omfatter børn født af indvandrere og efterkommere af indvandrere med fast bopæl i Danmark.

 

Over 15.000 rumænere med fast bopæl i Danmark

Omkring to tredjedel af de indvandrere, der sidste år søgte mod Danmark, kom fra EU og andre vestlige lande.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Det drejede sig blandt andet om 4.398 rumænere, som i 2013 udgjorde den største vestlige indvandringsgruppe efterfulgt af 4.379 polakker. Den tredjestørste indvandring kom fra USA og herefter følger Tyskland og Norge.

 

Den rumænske indvandring er gennem de sidste fem år steget med 144 procent, og det har medført, at der ifølge Danmarks statistik per 1. januar i år boede 15.686 rumænere med fast ophold i Danmark. Der til skal lægges 1.154 efterkommere, således at det samlede antal rumænere i Danmark kommer op på 16.840.

 

Det er dobbelt så mange indbyggere som i Skagen, hvor der per 1. januar 2013 boede 8.233.

 

Over 600.000 indvandrere og efterkommere

Samlet set boede der ifølge Danmarks Statistik per 1. januar i år i alt 628.070 indvandrere i Danmark inklusive efterkommere.

 

Blandt dem udgjorde indvandrere fra vestlige lande per 1. januar i år en stor minoritet på 199.829 personer plus 21.984 efterkommere, eller i alt 221.813 personer.

 

Indvandringen til Danmark fra ikke vestlige lande er således langt den største og talte per 1. januar i år i alt 278.230 indvandrere plus efterkommere på 128.027 personer, hvilet bringer det samlede antal ikke vestlige indvandrere i Danmark op på i alt 406.257 personer per 1. januar i år.

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

 

Det er i den forbindelse værd at bemærke antallet af efterkommere fra henholdsvis vestlige og ikke vestlige lande. Medens der statistisk set kun er én efterkommer for hver niende indvandrer fra et vestligt land, er der til gengæld én efterkommer for hver anden indvandrer fra et ikke vestligt land.

 

Ifølge et arbejdspapir fra Rockwool Fondens Forskningsenhed vil vestlige indvandrere i år bidrage med et overskud på 3,8 milliarder kroner til det danske samfund, medens indvandrerne fra de ikke vestlige lande derimod alene i år vil koste det danske samfund 16,6 milliarder kroner.

 

Dansk Folkeparti: Nu må regeringen redegøre for konsekvenserne

Nu e det på tide, at regeringen begynder at forholde sig til de samfundsmæssige konsekvenser af den udlændingepolitik, den i øjeblikket fører.

 

Det mener Dansk Folkeparti, som nu har indkaldt minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV) til en forespørgselsdebat i Folketinget om indvandringen og dens langsigtede konsekvenser.

 

I teksten til forespørgslen, der er bebudet af Dansk Folkepartis udlændinge og integrationsordfører, Martin Henriksen, og gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup, hedder det:

 

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

”Hvad kan ministeren oplyse om de langsigtede konsekvenser for dansk kultur, økonomi og landets befolkningssammensætning, når indvandringen gennem flere år har været høj og taget i betragtning, at antallet af indvandrende udlændinge i 2013 for første gang oversteg antallet af fødsler.”

 

Forespørgselsdebatten er planlagt til en af de første dage i april.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…