Kommunal politisk korrekthed koster borgerne dyrt

Søndag bragte TV2 News et dobbeltinterview med to københavnske politikere i forbindelse med den kommunale valgkamp. De to skulle debattere modersmålsundervisning.

 

Der kom nu ikke meget debat ud af indslaget, eftersom journalisten havde udvalgt sig to politikere fra rød blok, som mente det samme: Modersmålsundervisning er godt, og det skal vi have mere af.

 

Den ene var nuværende beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, der er spidskandidat for De Radikale. Den anden var Enhedslistens spidskandidat Morten Kabell.

 

Spild af skattepenge

De henviste til undersøgelser, der skulle vise, at indvandrereleverne bliver fagligt dygtigere, hvis de får undervisning på deres modersmål.

 

Anna Mee Allerslev fører valgkamp på, at der bør være gratis modersmålsundervisning for alle tosprogede elever fra 0. til 9. klasse. Hun foreslår, at man her og nu lader skatteborgerne betale ekstra 3,1 mio. kr. til formålet. Også Enhedslisten vil bruge flere penge her.

 

Hvis journalisten havde været vågen, kunne han have fortalt både de to politikere og seerne, at der netop er kommet en rapport, som skyder et stort hul i forestillingen om modersmålsundervisningens velsignelser.

 

Meget tyder på, at den er spild af skatteborgernes penge – ja, at den gør mere skade end gavn. Men den giver røde politikere gode muligheder for at lufte deres politiske korrekthed.

 

Forskernes konklusion

Danske forskere har undersøgt et væld af studier vedrørende modersmålsundervisning. De konkluderer, at det afgørende for tosprogede elevers faglige resultater åbenbart er, hvilke undervisningsmetoder der bliver brugt, og ikke, om de undervises på modersmålet.

 

Ja, faktisk tyder de bedste undersøgelser på, at modersmålsundervisningen slet ikke gavner:

 

Læs også
Forskelsbehandling

” Det er stort set kun ældre studier fra 1970’erne, der har vist en positiv effekt af modersmålsundervisning, og de største og længstvarende studier, der følger børnene i mere end fem år, viser ingen effekt.” (Berlingske)

 

Av for den, Allerslev og Kabell!

 

Det går ned ad bakke for de tosprogede

I interviewet med TV2 News henviste Anna Mee Allerslev til svenske rapporter, der har vist en beskeden positiv effekt af modersmålsundervisning. Men også dette hører fortiden til.

 

Kendsgerningen er, at de svenske skoler i dag klarer sig elendigt i PISA-målingerne, og at det går rask den gale vej for de tosprogede elever.

 

Men Allerslev behøver faktisk ikke at gå til Sverige for at få sandheden at vide. Hun kan bare se på, hvordan det går i hendes egen kommune, hvor man jo også har dyrket modersmålsundervisningen:

 

Efter nogle år, hvor det gik lidt fremad med de tosprogede elevers karakterniveau, er det dykket kraftigt i 2013, og afstanden til gennemsnitsniveauet er katastrofalt stor. (Berlingske)

Læs også
Anna Mee Allerslev skal også kritiseres for sin politik – hun har konsekvent forsøgt at gøre muslimer tilpas

 

Skulle dansk ikke være deres modersmål?

Der er noget fundamentalt galt med forestillingen om modersmålsundervisning.

 

Hvordan kommer man overhovedet på den idé, at børn og unge mennesker, der er født og opvokset i Danmark, ikke har dansk som deres modersmål?

 

Hvorfor accepterer man, at anden og tredje generation af indvandrere bliver hængende så meget i forfædrenes sprog og forbliver så ringe til dansk, at mange af dem er dømt til at blive tabere i skolen og i samfundet?

 

Det er jo bizart, at man prøver at reparere på denne elendighed ved binde dem endnu tættere til forfædrenes sprog med den såkaldte modersmålsundervisning.

 

Håbløst ringe danskkundskaber

Den Korte Avis har tidligere i en række artikler påpeget, at pædagogiske miljøer ligefrem tilskynder indvandrerfamilierne til at styrke det oprindelige sprog hos børnene. Tosprogethed bliver gjort til et ideal. Denne tankegang dominerer således mange daginstitutioner i indvandrertætte områder.

Læs også
Denne plakat vil Anna Mee Allerslev ikke bryde sig om

 

Resultatet er, at de tosprogede børn ikke lærer dansk på et niveau, der svarer til deres alder. Det viser sig, når de bliver sprogscreenet ved skolestart.

 

Da man startede sprogscreeningerne i Aarhus Kommune i 2006, havde to ud af tre tosprogede børn ikke et alderssvarende dansk. I dag er situation stadig lige elendig, efter otte års dyrkelse af modersmål og tosprogethed.

 

De røde er ude i ideologisk ærinde

Men denne virkelighed synes ikke at eksistere for Anna Mee Allerslev, Morten Kabell og ligesindede. De går først og fremmest op i at dyrke den politisk korrekte ideologi om det multikulturelle samfund.

 

Kernen i denne ideologi er at betone indvandrernes oprindelige værdier og kultur. Der skal ikke stilles de store krav til sproglig, kulturel og værdimæssig integration – tværtimod skal man så vidt muligt sidestille det oprindelige sprog og den oprindelige kultur med dansk sprog og kultur.

 

Det gør unge indvandrere til tabere i uddannelsessystemet og senere i livet. Det skader sammenhængskraften i det danske samfund. Og det koster borgerne penge til både modersmålsundervisning og offentlige ydelser til alle dem, der ikke kan klare sig

 

Læs også
Anna Mee Allerslev bliver straffet for sit storhedsvanvid – R-formand i Hovedstaden går af og taler om hendes “talløse løgne”

Men det giver sikkert stemmer i kassen fra de vælgere, som Anna Mee Allerslev og Morten Kabell appellerer til.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…