Hvidvask for 55 milliarder kroner – nu er der faldet dom i Danmarks største sag om hvidvask

Københavns Byret, Google Map

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) har i dag fået to personer dømt for forsøg på hvidvask af henholdsvis 26 og 29 milliarder kroner.

 

Det er sket ved Københavns Byret, hvor de dømte, en 51-årig kvinde og en 58-årig mand, blev fundet skyldige i forsøg på hvidvask begået under særdeles skærpende omstændigheder.

 

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

 

Den 51-årige kvinde blev straffet med fængsel i ni år, mens den 58-årige mand blev straffet med syv års fængsel.

 

 

Stammer formentlig fra kriminalitet

Hvidvasken er foregået ved, at de nu dømte systematiskt stiftede og administrerede 40 forskellige danske kommanditselskaber.

 

På den måde blev det muligt gennem selskaberne at modtage og videreoverføre penge, som antageligvis stammede fra kriminalitet.

 

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at hvidvasken skete på foranledning af uidentificerede udenlandske bagmænd.

 

Brugte Danske Bank i Estland

Knap fire milliarder euro, eller cirka 29,5 milliarder danske kroner, blev i en periode fra december 2008 til marts 2016 kanaliseret gennem rækken af selskaber.

 

De havde alle havde konti i Danske Banks filial i Estland.

 

Kriminaliteten skete i ledtog med en kvinde, der ved en tilståelsessag i juni 2022 blev idømt otte års fængsel i sagen.

 

Ingen af selskaberne havde ansatte

Retten fandt det bevist, at de dømte ved at oprette og administrere usædvanlige selskabskonstruktioner havde forsæt til at selskaberne kunne benyttes til hvidvask.

 

Der var eksempelvis ingen af de 40 kommanditselskaber, der havde ansatte, ligesom der ikke var nogen, der modtog løn.

 

Kommanditselskaberne var ejet af udenlandske selskaber med en ugennemsigtig ejerstruktur, der i de fleste tilfælde var registreret på samme adresser i udlandet som en lang række andre selskaber.

 

Selskaberne havde dermed ingen fysisk tilstedeværelse, og der var derfor heller ingen bygninger med selskabernes logoer og navne udenpå.

 

De havde heller ingen hjemmesider eller anden tilstedeværelse på internettet.

 

Frakendt retten til at lede selskaber

Begge dømte blev frakendt retten til at deltage i ledelsen af et selskab i både Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

 

Retten konfiskerede som en del af dommen et udbytte på 2,6 millioner kroner fra den 51-årige kvinde.

 

Det drejer sig om penge beslaglagt på hendes konto samt friværdien af hendes ejerandel af en bolig i England

 

 

Retten konfiskerede også værdien af den 58-åriges ejerandel af en bolig på Sjælland.

 

Både den 51-årige kvinde og den 58-årige mand ankede dommen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…