Lovændring har givet resultat: 171 kriminelle udlændinge er blevet straksudsendt

arkivfoto fra en helt anden sammenhæng

Et flertal i Folketinget har besluttet, at det skal være nemmere at sende kriminelle udlændinge ud af landet.

 

Som et af mange hjemrejseinitiativer blev det nemmere at straksudsende udvisningsdømte, der afsoner en kort straf.

 

Det skete i kraft af hjemrejseloven, som trådte i kraft d. 1. juni 2021. Og noget har det virket.

 

I løbet af de to år er det sket 171 gange, at en udvisningsdømt, der afsoner en kort straf, er blevet straksudvist.

 

Udlændingene er typisk dømt for tyveri, dokumentfalsk eller besiddelse af euforiserende stoffer. Det er også muligt at straksudsende en udlænding, der er idømt en ubetinget fængselsstraf for at overtræde opholds-, underretnings- eller meldepligten på et udrejsecenter.

 

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek:

 

”Udvisningsdømte udlændinge har intet at gøre i Danmark. De har begået alvorlig kriminalitet, og en domstol er kommet frem til, at de skal udvises af Danmark.

 

Jeg er glad for, at den lovændring vi vedtog i 2021 sikrer, at mange udvisningsdømte bliver straksudsendt. Udvisningsdømte er en gruppe, som vi historisk set har haft svært ved at få ud af landet. Hver eneste kriminelle udlænding, vi får hjemsendt, er en sejr.

 

De 171 straksudsendte optager ikke pladser i de trængte, danske fængsler eller på udrejsecentrene, hvor de i sidste ende ville få finansieret deres ophold af skatteydernes penge. De mange straksudsendelser viser tydeligt, at de mange initiativer på hjemrejseområdet gør en konkret forskel.”

 

Fakta om straksudsendelser

Hjemrejseloven trådte i kraft den 1. juni 2021. Samtidig blev straffuldbyrdelsesloven ændret, således at det er muligt, at Hjemrejsestyrelsen – med henblik på straksudsendelse og med relevant inddragelse af politi og anklagemyndighed – kan beslutte at afbryde straffen for udlændinge, der er idømt en kortere ubetinget fængselsstraf (op til fire måneder) eller en ubetinget straf for at overtræde opholds, underretnings- eller meldepligt.

 

Strafafbrydelsen kan dog ikke ske, hvis hensynet til retshåndhævelsen eller andre særlige omstændigheder taler imod. Det kan f.eks. tale imod strafafbrydelse med henblik på udsendelse, hvis den pågældende er dømt for bandekriminalitet eller seksualforbrydelser, eller hvis den pågældende skal vidne i en anden straffesag.

 

Hjemrejsestyrelsen har pr. 1. maj 2023 anvendt muligheden for strafafbrydelse med henblik på straksudsendelse 171 gange siden hjemrejseloven og de øvrige initiativers ikrafttræden den 1. juni 2021.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…