Langt over 12.000 familiesammenførte er siden 1980 blevet dømt for kriminalitet – tyrkerne udgør langt den største gruppe

Genrefoto: rights.no
Getting your Trinity Audio player ready...

Familiesammenføringer er ikke blot en ekstraudgift, som regeringen belaster kommunernes i forvejen hårdt trængte budgetter med.

 

Nu viser det sig, de også udgør en belastning for politi, domstole og fængselsvæsen.

 

Og det i en sådan grad, at i alt 12.313 familiesammenførte med bopæl i Danmark den 31. december 2022 i perioden siden 1980 er blevet dømt for kriminalitet.

 

Det fremgår af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Dansk Folkepartis Mette Thiesen.

 

Udgør over en tredjedel af dømte indvandrere

Opgørelsen dækker indvandre og familiesammenførte i alderen over 15 år fra 40 forskellige lande, og som har fast bopæl i Danmark.

 

I alt blev 30.044 indvandrere, der altså også omfatter vestlige lande med flere dømt.

 

Det betyder således, at langt over en tredjedel af de dømte indvandrere var familiesammenførte.

 

Flygtninge dominerer i stor stil

Det er især i gruppen af flygtninge, kriminaliteten blandt de familiesammenførte er høj.

 

Ud af de alt som nævnt 12.313 familiesammenførte, der blev dømt for kriminalitet, udgør flygtningefamilierne med næsten otte tusinde dømte langt over halvdelen

 

Og det er især grupper fra to lande, der skiller sig ud, og det e tyrkerne og somalierne.

 

Dømte familiesammenførte i flertal hos tyrkerne

Hos tyrkerne har ikke færre end 2.701 tyrkiske familiesammenførte været i konflikt med straffeloven.

 

I alt er 3.108 tyrkere med bopæl i Danmark i 2022 dømt for kriminalitet , og af dem var altså langt hovedparten eller i alt 87 procent familiesammenførte.

 

Hos somalierne ligger de dømte familiesammenførte med et antal på 817 personer næsthøjest på den samlede liste

 

De 817 dømte familiesammenførte somaliere svarer til lidt under halvdelen af de i alt 1.868 somaliere, der er blevet dømt for kriminalitet.

 

Det betyder, at mellem hver femte og sjette somalier ud af i alt 10.588 somaliere i alderen over 15 år med bopæl i Danmark i december sidste år har begået kriminalitet her i landet.

 

Rumænerne er blandt de mest lovlydige

I gruppen af ægte indvandrere ligger familiesammenførte i fra asiatiske lande såsom Indien og Kina med flere helt i bund, hvad angår kriminalitet.

 

For Kinas vedkommende med nul og for Indiens med ni.

 

Blandt de vestlige indvandrere udgør rumænerne med små 36.000 indbyggere i alderen over 15 år den næststørste gruppe og med et ufortjent ry for kriminalitet.

 

Antallet af rumænske familiesammenførte, der blev dømt for kriminalitet, er nede på 78 personer , hvor i alt 431 fastboende rumænere fik en dom. Det svarer til 1,2 procent af de herboende.

 

Det gør rumænerne til de mest lovlydig i gruppen af vestlige indvandrere.

 

Når rumænere alligevel ofte forbindes med kriminalitet, skyldes det tilrejsende kriminelle og et hav af tiggere og svindlere.

 

I modsætning til rumænerne topper polakkerne til gengæld, når det drejer sig om kriminalitet.

 

Både i antal og i forhold til størrelse.

 

Sidste år blev i alt 409 polske familiesammenførte dømt for kriminalitet, medens det samlede antal polske dømte er løbet op op på i alt 1.244 personer.

 

Det svarer til 2,8 procent af den samlede polske befolkning i Danmark på i alt 44.602 personer i alderen over 15 år.

 

Indtil videre: To tusinde familiesammenføringer i år

Medens politi, domstole og fængselsvæsen således har hænderne fulde, når det drejer sig om konsekvenserne af familiesammenføringer, fortsætter denne trafik.

 

I løbet af årets første otte måneder har Udlændingestyrelsen således givet tilladelse til i alt 2005 familiesammenføringer med ægtefæller med børn

 

På flygtningeområdet alene drejer det sig om 268 ægtefællesammenføringer plus 108 børn eller i alt 376 personer.

 

Sidste år blev der familiesammenført i alt 2.701 personer. Heraf 432 på flygtningeområdet med 276 ægtefællesammenføringer og 156 børn.

 

Det fortsætter således i en lind strøm, med blandt andet det resultat, en opholdstilladelse til en flygtning hurtigt udvikle sig til at blive til en opholdstilladelse til hel flok.

 

Men sådan har regeringen og Folketingets store flertal ønsket det.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/reu/spm/1160/svar/1977129/2747659.pdf

 

https://us.dk/media/10616/seneste-tal-august-2023.pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…