Barskere vold  i svensk bandekonflikt

Getting your Trinity Audio player ready...

Af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

2022 blev et rekordår for Sverige: 63 skuddræbte, 378 skyderier

I 2023 er  241 skyderier og 33 skuddræbte hidtil

Regeringen har som udtalt ambition at gennemtvinge den nødvendige integration, som skal få bugt med parallelsamfundene og dermed underminere de kriminelle grupperingers rekrutteringsgrundlag. Spørgsmålet er om bandemedlemskabet er et valg – for at opnå prestige eller materielle goder, eller en tvang evt. gennem klantilhør.

 

Den personlige integration – ens værdier og holdninger, følelse af tryghed, hvem man er loyal overfor etc.  kan man imidlertid ikke gennemtvinge udefra. Den kommer –  eller udebliver – med personlighedens udvikling via dannelsen i familie og nærsamfund plus egne valg.

 

Børnesoldater
To 14-årige, er for nylig fundet døde og begravet i hver sit skovområde udenfor Stockholm. “Begge 14-årige skal ifølge oplysninger til SVT Nyheder have fået stillet forskellige opgaver af kriminelle netværk – opgaver, som de siden ikke udførte. Derefter skal de være blevet myrdet. Ifølge SVT’s oplysninger er politiets hypotese, at det skete, fordi ældre ledere i netværket ville statuere et eksempel,” skriver Sveriges Television.

 

Personer ned til 13 år er blevet anholdt med automatvåben, med bomber eller på anden vis er mistænkt for grove forbrydelser som led i verserende bandekonflikter

 

Tidligere i år  fortalte Diamant Salihu, en af Sveriges ledende bande-eksperter i Kristeligt Dagblas om en “landsdækkende guerillakrig” holdt kørende af “børnesoldater”.

Læs også om sagen i Den Korte Avis

Drab på slægtninge                                                                                                               Grænserne i Sveriges kriminelle underverden udvides konstant, men de fleste troede, at en række drab på slægtninge til kriminelle i årets begyndelse var forråelsens klimaks.

I byen Järva havde man sat sit håb til projekt Trefas – et samarbejde mellem Politi, socialforvaltning og kriminalforsorgen. Det fortæller Anderes Djurestad om i TV serien nævnt nedenfor.

Skotterne ser fattigdom                                                                                                                         I Scotland har i 20 år eksisteret  Scottish Violence Reduktion. Programmet ledes af director Niven Rennie, og han udtaler til SVT :”Det drejer sig som fattigdom, ikke vold eller stofafhængighed, eller alkohol. Man skal imødegå fænomenet fattigdom og give folk håb og ambitioner.” Fattigdom i økonomisk forstand, kan der kun sjældent være tale om i de nordiske velfærdsstater, men åndelig fattig subkultur ser man i ghettoer. Niven Rennie uddyber : “Vi fokuserer på unge, der aldrig har haft et arbejde eller fået støtte, og giver dem et job. Som de siger i USA: intet stopper en kugle så godt som et job”.

Efterladte unge

“Unge, der aldrig har fået støtte”. Det forekommer i mange understimulerende hjem. Det kan være de fraværende fædre der hentydes til. Fraværende pga psykisk sygdom, arbejde, skilsmisse, indsat i fængsel, fraflyttet landet eller afstumpet ligegladhed med egne børn. Det er ekstremt farligt for drenges psykiske udvikling ikke at have  tilpas positiv kontakt med deres far. Det har ph.d’erne Warren Farrel og John Gray dokumenteret udførligt i bogen The Boy Crisis (2019). Ja, og pigerne får også et bedre liv med en engageret og nærværende far.

 

Her er citater fra  nedennævte udsendelser i SVT:

Davis Salihu: taler om begrebet indsocialisering og ” dem der giver sig ind i bandemiljøet i vores udsatte områder. Mange lever i mellem-samhørighed. De er født i Sverige, men kan ikke identificere sig med det, som mange af os oplever som en del af det svenske samfund “.

David Salihu: (om banderne) “Det er et illoyalt hensynsløst miljø”.

David Salihu: “Det har spredt sig i Sverige [mod syd.red.] til mange mindre byer.”

Alejandra Chazin, pårørende konsulent : “Pårørende skal tilbydes støtte, de er ressourcer til at bremse rekrutteringen”.

Exit leder i PASSUS  Eva-Mi Gullbrandsson har set over 30 blive skudt som hun kender.

(diverse oversættelser Kirsten Damgaard).

Kilder:  Johan Varning Bendtsen: Mysteriet om to dræbte 14-årige sætter skræk i livet på svenskerne. Kristeligt Dagblad 26.08.23

SVT   – 6 udsendelser om Sveriges bander og etniske parallelsamfund, fra 2021- 20222, der  dog ikke benævner hvilke etniciteter der forårsager problemerne. Diamant Salihu optræder her  i stor udstrækning tillige med andre fagfolk og de unges familie.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…