Mohammed, Özts, Tüfekcioglu, Nadeem og Mojib: Fem mænd med arabiske navne kendt skyldige i drab og drabsforsøg, men kun to kan udvises – de øvrige havde fået dansk statsborgerskab

Et overvågningskamera fangede en af gerningsmændene til skyderiet. Politifoto via EB.dk

Takket være Folketingets uddeling af statsborgerskaber hænger Danmark og danskerne i stigende grad på hårdkogte kriminelle fra især Mellemøsten og arabiske lande.

 

Forleden skrev vi her i avisen om vanvidsbilist Mohamad Younes, der på grund af dansk statsborgerskab ikke kunne udvises, efter at han under en politijagt påkørte og invaliderede en politibetjent.

 

For slet ikke at tale op en sag fra Retten i Glostrup, hvor syv mænd af anden etnisk herkomst end dansk blev idømt livsvarigt fængsel for drabsforsøg, men hvor kun de to kunne udvises.

 

De resterende fem havde fået dansk statsborgerskab.

 

I går gentog det sig ved Retten i Holbæk

Og det fortsætter.

 

I går mandag blev i alt fem mænd ved et nævningeting ved Retten i Holbæk kendt skyldige i drab på to mænd og for livsfarligt at have såret en tredje.

 

Men kun to kunne udvises, fremgår det af domsudskriftet fra Retten i Glostrup, hvor det blandt andet hedder:

 

”Straffen blev for alle de domfældte i enighed udmålt til fængsel på livstid. To af de dømte, der ikke er danske statsborgere, blev udvist med indrejseforbud for bestandig.”

 

Ekstra Bladet, der var til stede i retten, bringer navnene på de domfældte. Det drejer sig om Hicham Mojib, Danish Nadeem, Tolga Özts, Mehmet Simon Tüfekcioglu og Ibrahim Mohammed.

 

Uenighed om skyldsspørgsmålet

I alt seks personer var tiltalt for drabene og forsøg på drab på den mand, der overlevede, men den sjette mand blev frifundet, men kun takket være et flertal, der i modsætning til et mindretal ikke ville kende ham skyldig.

 

”Den sidste af de tiltalte blev frifundet, idet flertallet af de voterende fandt, at det ikke med den fornødne sikkerhed var bevist, at han var skyldig i drab, drabsforsøg eller ulovlig våbenbesiddelse, mens et mindretal fandt det bevist, at han var skyldig,” fremgår det af domsudskriftet.

 

Til gengæld var alle nævninge enige om at idømme de øvrige fem livsvarigt fængsel med henvisning til de strengere straffe, bandepakken fra 1. marts sidste år åbner mulighed for.

 

Blev lokket i baghold – pralede med drabene

Drabene fandt sted i november sidste år som led i en bandekonflikt mellem Loyal To Familia (LFT) og gruppering, der dengang gik under navnet Sydkystgruppen.

 

De dræbte og den sårede var blevet lokket i baghold på en parkeringsplads i Kalundborg, hvor de ved ankomsten blev mødt af en byge af skud affyret fra to pistoler og en riffel

 

Der skulle ifølge Ekstra Bladet være tale om hævn, efter at Sydkystgruppen havde kidnappet et medlem af LFT og udsat ham for grov mishandling.

 

Under sagen ved Retten i Holbæk havde anklager Anja Lund blandt andet fremlagt kommunikation fra krypterede mobiltelefoner, og hvor fra Ekstras Bladet blandt andet citerer denne meddelelse:

 

”Ha, ha, ha bror, dræbte tre mand. Vi har vores hævn,” lød det i en besked afsendt kort efter drabene.

 

Livsvarigt fængsel er ikke det samme som livstid

Danmark indførte i 1930 livsvarigt fængsel som strengeste straf i forbindelse med, at dødsstraffen samtidig blev afskaffet.

 

Selvom om det hedder fængsel på livstid eller livsvarigt fængsel, skal det dog ikke tages bogstaveligt.

 

I realiteten er der tal om en straf på ubestemt tid, hvor justitsministeren efter minimum 12 års afsoning kan tage stilling til, om den dømte kan prøveløslades.

 

Ifølge Kriminalforsorgen afsoner livstidsdømte i gennemsnit mellem 15 og 17 år, men enkelte sidder dog inde i meget længere tid.

 

Således afsonede politimorderen Palle Sørensen, som i september 1965 dræbte fire politibetjente ved at affyre 15 skud, i alt 33 års fængsel, inden han i en alder af 71 år blev benådet og løsladt.

 

Hvad angår dødsstraffen, blev den i øvrigt genindført i forbindelse med retsopgøret i 1945 – 1950.

 

I den forbindelse blev i alt 46 dødsdomme ud af i alt 78 afsagte dødsdomme eksekveret ved skud. Den sidste i 1950.

 

Da Danmark ikke udviser kriminelle, der risikerer dødsstraf i deres primært muslimske hjemlande, hænger det danske samfund på dem, hvor de er her på såkaldt tålt ophold.

 

De fleste på Kærshovedgård, hvor de ifølge PET nu udgør en stigende terrortrussel.

 

Kilder til denne artikel:

https://domstol.dk/holbaek/aktuelt/2022/6/pressemedd-206-2022/

 

https://ekstrabladet.dk/krimi/dobbeltdrab-i-bandemiljoeet-fem-skyldige/9306075

 

https://denkorteavis.dk/2022/vanvidsbilist-mohamad-younes-smilede-da-han-blev-doemt-for-at-invalidere-politibetjent-han-blev-ikke-udvist/

 

https://denkorteavis.dk/2022/bandemedlemmer-fik-livstid-men-kunne-ikke-udvises-vanvid-lyder-det-fra-df-retsordfoerer-peter-skaarup-om-aarsagen/

 

https://denstoredanske.lex.dk/d%C3%B8dsstraf

 

https://denkorteavis.dk/2022/pet-advarer-kaershovedgaard-kan-blive-en-rede-for-udklaekning-af-terrorister-i-oejeblikket-bor-der-fem-terrordoemte-paa-centret/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…