Inger Støjberg skulle ned med nakken: Det kommer til at koste danskerne langt over 30 millioner kroner, viser en foreløbig opgørelse

Det viser sig nu, at det bliver en dyr omgang for de danske statsborgere, da et stort flertal i Folketinget inklusive De Konservative og dele af Venstre den 2. februar 2021   besluttede at stille tidligere udlændinge og Integrationsminister Inger Støjberg for en rigsret.

 

En foreløbig opgørelse over udgifterne viser, at beløbet for gennemførelsen af rigsretten nu er nået op på lidt over 35 millioner kroner.

 

Ifølge Justitsministeriet skønner Domstolsstyrelsen, at udgifterne maksimalt kan komme til at ligge på omkring 40 millioner kroner.

 

Fire advokater hævede tilsammen over 15 millioner kroner

I forbindelse med domfældelsen den 13. december 2021 med 60 dages ubetinget fængsel til Inger Støjberg for ulovlig adskillelse i 2016 af asylpar, hvor den ene var mindreårig, fastlagde Rigsretten også salærerne til sagens fire advokater.

 

Sagens anklagere, advokaterne Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammelfjord, blev hver tilkendt henholdsvis 4.750.000 kroner og 3.000.000 kroner i salærer plus henholdsvis 621.260 kroner og 20.828 kroner i refusion for udlæg.

 

Inger Støjbergs forsvarer, advokaterne René Offersen og Nicolai Mallet, fik hver tilkendt henholdsvis 3.800.000 kroner og 3.350.000 kroner i salærer.

 

Det bringer de samlede advokatomkostninger inklusive refusioner for udlæg til de fire advokater op tilsammen i alt 15.542.000 kroner.

 

Og så er der udgifterne til domsmænd og pensionerede dommere

Udgifterne til den juridiske del af sagen slutter imidlertid ikke med de lidt over 15 millioner kroner til de fire advokater.

 

Rigsretten består af 13 højesteretsdommere og 13 lægdommere. De er udpeget af Folketingets partier og må ikke være medlem af Folketinget.

 

Således havde Dansk Folkeparti udpeget Christian Langballe, der som den eneste stemte imod at kende Inger Støjberg skyldig.

 

Honorarerne til de 13 lægdommere løb samlet op i 2.963.959 kroner.

 

Dertil kommer et beløb på 256.537 kroner i form af honorarer til pensionerede højesteretsdommere, der var indkaldt som afløsere i Højesteret, da man jo ikke blot kan lukke butikken på grund af en rigsretssag.

 

Alt i alt løber udgifterne til alene den juridiske del af rigsretssagen mod Inger Støjberg således samlet op i små 19 millioner kroner.

 

Millionerne rullede også til husleje og diverse andre udgifter

Rigsretten blev gennemført i lokaler ved det gamle Egtveds Pakhus fra 1750, som staten lejede til formålet mod en husleje på 12 millioner kroner i perioden 1. august 2021 til 31. januar i år.

 

Det skal her understreges, at de følgende beløb vedrørende sekretariatsbistand og øvrige udgifter stammer fra en opgørelse fra Justitsministeriet den 30. november 2021.

 

Således vil udgiften på de 1.685.808 kroner, der indtil slutningen af november 2021 er blevet brugt på sekretariatsbistand, være noget større, når det endelig regnskab ifølge Justitsministeriet opgøres i enten slutningen af januar eller i begyndelsen af februar.

 

Det samme gælder posten øvrige udgifter på i alt 2.853.148, der blandt andet dækker leje af udstyr til lydoptagelser, indkøb og opsætning af it-udstyr og forplejning med videre.

 

I denne afdeling ligger der således udgifter på minimum 16.538.956 kroner, hvilket bringer de samlede udgifter til rigsretssagen mod Inger Støjberg op på et pænt stykke over foreløbig 35 millioner kroner.

 

En dyr fodlænke til 600.000 kroner per dag

Som bekendt endte Rigsretten med at idømme Inger Støjberg en dom på 60 dages ubetinget fængsel.

 

Foreløbig har det hidtil kostet små 36 millioner kroner at nå frem til det resultat, hvilket betyder, at den elektroniske fodlænke, Inger Støjberg skal rende rundt med i 60 dage, vil have kostet 600.000 kroner per dag.

 

Tilbage står så kun at håbe for de 139 folketingsmedlemmer, der ville have en politisk modstander ned med nakken, at de hver især finder prisen rimelig og regningen fair at sende til de danske statsborgere.

 

I Danmark har vi noget, der hedder demokrati. Det betyder, at det er vælgerne, der under valghandlingerne med deres stemme afgør en politikers skæbne.

 

Men det havde 139 politikere i Folketinget åbenbart glemt alt, da de den 2. februar 2021 stemte for at slæbe Inger Støjberg igennem en Rigsret.

 

Kilder til denne artikel:

https://rigsretten.dk/media/of4lp4dn/rigsrettens-dom-af-13-december-2021.pdf (Se side 149)

 

https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20201/aktstykke/aktstk278/20201_aktstk_anmeldt278.pdf

 

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/ufo/spm/114/svar/1844558/2509946.pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…