Opsigtsvækkende nye tal: Langt over en tredjedel af de voldtægtsdømte var sidste år ikke-vestlige – tyrkerne og syrerne topper med antal dømte

Det er en fastslået kendsgerning, at kriminalitetsindekset blandt ikke-vestlige mænd er langt højere end blandt danske.

 

Sidste år lå indekset i gennemsnit på 253 for ikke-vestlige mænd og efterkommere, medens det var på 89 for danske mænd i forhold til et udgangspunkt på hundrede.

 

Men når det kommer til voldtægt, sprænger ikke-vestlige mænd alle rammer.

 

Sidste år blev i alt 103 mænd dømt for voldtægt. Blandt dem var de 61 af dansk oprindelse, to var af vestlig oprindelse, medens 40 havde oprindelse i ikke-vestlige lande.

 

Udgjorde kun 4,2 procent af den mandlige befolkning

De ikke-vestligt dømte stammede fra 21 forskellige lande og udgjorde tilsammen i 2020 blot 4,2 procent af den samlede mandlige befolkning i alderen 15 – 79 år.

 

Til gengæld tegnede de sig for 38,8 procent af de voldtægtsdømte med mænd fra muslimske lande som den absolut mest dominerende gruppe.

 

Således stammede i alt 35 ud af de 40 ikke-vestligt voldtægtsdømte mænd fra den stærkt muslimske landegruppe, der går under betegnelsen Menaplandene.

 

Der er tale om 23 lande fra hovedsagelig Nordafrika, Mellemøsten samt Afghanistan og Pakistan

 

Tyrkerne og syrerne, men også somalierne

Blandt de voldtægtsdømte sidste år toppede tyrkerne med otte dømte efterfulgt af syrerne med syv dømte.

 

I den forbindelse er syrerne et godt eksempel på, hvordan flygtninge fra især muslimske lande medfører stigende kriminalitet.

 

Tilbage i 2015 var der i Danmark små seks tusinde mænd af syrisk oprindelse i Danmark.

 

Det antal var i 2016 steget markant til små elleve tusinde, og først her blev den første syrer dømt for voldtægt. Indtil da havde de relativt få syrere holdt deres sti ren.

 

Med syrerne, som i mellemtiden er steget til en andenplads, ser top fem listen over voldtægtsdømte i 2020 således ud:

 

Tyrkiet: Otte voldtægtsdømte. Voldtægtsdømte i tiårsperioden 2011 og til og med 2020: I alt 25 dømte.

 

Syrien: Syd voldtægtsdømte. Voldtægtsdømte i tiårsperioden 2011 og til og med 2020: I alt 20 dømte.

 

Libanon: Fem voldtægtsdømte. Voldtægtsdømte i tiårsperioden 2011 og til og med 2020: I alt 24 dømte.

 

Afghanistan: Fire voldtægtsdømte. Voldtægtsdømte i tiårsperioden 2011 og til og med 2020: I alt 20 dømte.

 

Somalia: Tre voldtægtsdømte. Voldtægtsdømte i tiårsperioden 2011 og til og med 2020: I alt 28 dømte.

 

Som det fremgår topper somalierne med antal voldtægter målt over en tiårsperiode, medens syrerne med rekordhastighed i samme periode er nået op på siden af afghanerne.

 

Ud over den ikke-vestlige gruppe blev to mænd i den vestlige dømt for voldtægt i 2020.

 

Det drejede sig om en svensker og en mand fra Letland.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=STRAFNA4&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cflist

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…