Tolkekaos under afhøring af somalier: “Tolken siger ting, som ikke er rigtigt oversat”, råbte en tilhører

En 18-årige somalier blev den 25. september skudt og dræbt på Kappelvænget i det indvandrertætte Trillegård i Aarhus Vest.

 

En 30-årig mand blev udpeget som gerningsmand af flere vidner.

 

Og for få dagen siden gik retssagen i gang.

 

Den udviklede sig på flere måder kaotisk.

 

Fire unge mænd havde udpeget den 30-årige, som drabsmanden. Men da de skulle afhøres, sagde det første af de fire vidner, at det alligevel slet ikke var den 30-årige, som dræbte den 18-årige.

 

Det var en imam, der havde presset dem til at påstå, at han var gerningsmanden.

 

Afhøring af somalisk far usammenhængende

Og kaos fortsatte, da den somaliske far til den dræbte skulle afhøres. Han talte ikke dansk og skulle afgive sin forklaring på somalisk med en tolk, der skulle oversætte fra somalisk til dansk.

 

Men afhøringen var usammenhængende. Og dommeren afbrød flere gange tolken og bad ham oversætte faderens somaliske til et mere forståeligt dansk. Det skriver B.T. fra retssalen.

 

Men det var ikke kun det danske, der var uforståeligt.

 

Det tolken oversatte var ikke det, der blev sagt på somalisk.

 

Det påstod en af tilhørerne.

 

Han rakte flere gange hånden i vejret for at få ordet, skriver B.T.

 

Til sidst kunne han ikke tie. Han afbrød retten og sagde højt:

 

“Tolken siger ting, der ikke er rigtigt oversat”. (B.T.)

 

Derefter blev afhøringen afbrudt.

 

Retten besluttede at indkalde den somaliske far til en ny afhøring.

 

Og tolken skulle erstattes med en ny tolk.

 

Mange problemer med tolke i retssager

Sagen fra Aarhus er ikke et særtilfælde.

 

Der er store problemer med tolke mere generelt på retsområdet.

 

Formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater Kristian Mølgaard siger, at man savner et egentligt kvalitetstjek af tolke. Han kom med sin kritik allerede i 2017. Men sagen fra Aarhus tyder ikke på, at kritikken har haft nogen virkning.

 

Kristian Mølgaard sagde dengang, at advokater alt for ofte er usikre på, om en eventuelt sigtet også får overleveret de rigtige oplysninger af tolken.

 

– Vores tolke har ikke gennemgået en uddannelse i retstolkning, og det betyder, at tolkene udøver faget på forskellige måder, sagde Kristian Mølgaard.

 

Kristian Mølgaard, der har i sin egen praksis som forsvarsadvokat, har oplevet at være i tvivl om, hvorvidt en tolk blot har gengivet det sagte eller selv har fortolket på det.

 

Men Kristian Mølgaard har af gode grunde ikke kunnet vide, om pointerne blev korrekt videregivet, da han ikke forstod oversættelsen.

 

Usikkerheden er der dog ikke nogen, der er tjent med, sagde han.

 

– Tolken har ikke forudsætninger for at fortolke på det sagte. For den, der er sigtet, er det vigtigt at høre bevisførelsen i ufiltreret form, mente han.

 

I 2015 udgav Institut for Menneskerettigheder en rapport med fokus på tolke i retsvæsenet.

 

Den konkluderede, at flere tolke i det danske retsvæsen “savner sproglige kompetencer og/eller tolkekompetencer og professionalisme.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…