Der er store problemer med tolkning i retssystemet – det samme gælder på sundhedsområdet

Colourbox

Advokater føler sig usikre på kvaliteten af tolkning i visse sager, siger formand for brancheforening.

 

Der er store problemer med kvaliteten af tolkningen mellem ansatte i sundhedsvæsnet og patienter med et andet sprog end dansk. Det viser en undersøgelse, som bliver omtalt i Information lørdag.

 

Men også på retsområdet er der kritik af tolkningen.

 

Her savner man et egentligt kvalitetstjek af tolke, forklarer formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater Kristian Mølgaard.

 

Han mener, at advokater alt for ofte er usikre på, om en eventuelt sigtet også får overleveret de rigtige oplysninger af tolken.

 

– Vores tolke har ikke gennemgået en uddannelse i retstolkning, og det betyder, at tolkene udøver faget på forskellige måder, siger Kristian Mølgaard.

 

Formanden har i sin egen praksis som forsvarsadvokat oplevet at være i tvivl om, hvorvidt en tolk blot har gengivet det sagte eller selv har fortolket på det.

 

Men Kristian Mølgaard har af gode grunde ikke kunnet vide, om pointerne blev korrekt videregivet, da han ikke forstod oversættelsen.

 

Usikkerheden er der dog ikke nogen, der er tjent med, mener han.

 

– Tolken har ikke forudsætninger for at fortolke på det sagte. For den, der er sigtet, er det vigtigt at høre bevisførelsen i ufiltreret form, siger han.

 

Kristian Mølgaard tør ikke spå om problemets omfang og understreger også, at der foregår meget god tolkning på retsområdet.

 

Hans bekymring går imidlertid særligt på kvaliteten af tolkningen ved mindre sprog.

 

I 2015 udgav Institut for Menneskerettigheder en rapport med fokus på tolke i retsvæsenet.

 

Den konkluderede, at flere tolke i det danske retsvæsen “savner sproglige kompetencer og/eller tolkekompetencer og professionalisme.”

 

Information skriver lørdag, at fire ud af ti tolke i sundhedsvæsnet ikke er gode nok sprogligt.

 

Baggrunden er et nyt, endnu ikke offentliggjort studie fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital.

 

I studiet har man været i kontakt med 232 tolke i sundhedsvæsnet, der oversætter mellem arabisk og dansk.

 

/Ritzau/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…