Thulesen Dahl advarer: Efterkommere af libanesere, somaliere og marokkanere er seks gange så voldelige som befolkningen som helhed

Arkivfoto

Kristian Thulesen Dahls afsluttede sin åbningstale på Dansk Folkepartis årsmøde i Herning med de nyeste tal for indvandreres kriminalitet.

 

I talens afsnit om kriminalitet og tryghed, sagde DF-formanden blandt andet:

 

”Og det er i høj grad udlændinges kriminalitet, der skaber utryghed her i landet. Rapporten ’Indvandrere i Danmark i 2018’ fra Danmarks Statistik er netop blevet revideret med nye tal fra 2017.

 

Tallene viser, at kriminaliteten i 2017 var 60 procent højere blandt mandlige indvandrere og 234 procent højere hos mandlige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse end hele den mandlige befolkning,”

 

 

Kristian Thulesen Dahl fremhævede blandt andet, at:

 

”Øverst på listen optræder mandlige libanesere, der – når man korrigerer for alder – for efterkommernes vedkommende er næsten fire gang så kriminelle som gennemsnittet af mænd. Skarpt forfulgt af mandlige efterkommere fra Somalia, Marokko og Syrien. Det såkaldte voldsindeks er 351 for efterkommere fra ikke-vestlige lande,” lød det fra DF-formanden, som fortsatte:

 

”Det vil altså sige, at efterkommere fra disse lande er 3,5 gange så voldelige som befolkningen som helhed. Efterkommere fra Libanon har – igen korrigeret for alder – et indeks for voldsforbrydelser på 668. De er altså 6,6 gange så voldelige som befolkningen som helhed.”

 

Thulesen Dahl: Det er jo helt vildt

Og de fylder i fængslerne, konstaterede DF-formanden i sin åbningstale ved partiets årsmøde i Herning:

 

”I vores fængsler er der pr. 1. januar i år 3.879 indsatte. Af dem er 1.021 enten indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det betyder, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samlet set er overrepræsenterede med 255 procent i forhold til deres faktiske andel af befolkningen,” oplyste Thulesen Dahl og fortsatte:

 

”Korrigerer man for, at denne befolkningsgruppe er yngre end hele befolkningen samlet, er det stadig hele 171 procent. Det er jo helt vildt. Og vi skal ikke acceptere udlændinges kriminalitet her til lands.”

 

På den baggrund vil Dansk Folkeparti nu fremlægge forslag om mere politi, hårdere straffe til udlændinge der begår kriminalitet samt en hurtigere og mere effektiv udvisning af kriminelle udlændinge, lød det fra Kristian Thulesen Dahl.

 

I morgen vil partiets gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup, i sin tale komme meget mere ind på disse forhold.

 

Her er de faktiske tal – næsten halvdelen har dansk statsborgerskab

De indekstal, som Thulesen Dahl referer til, siger intet om det antal forbrydelser, der begås af de befolkningsgrupper, som han refererer til.

 

Det er en kendt sag, at efterkommere af ikke-vestlige indvandrere har en meget høj kriminalitet, men de optræder desværre ikke som gruppe i Danmarks Statistiks tabel over dømte personer efter oprindelsesland.

 

Denne statistik fra 2017, som er den seneste, omfatter udelukkende personer i alderen 15 – 79 år.

 

Af dem har samlet set næsten halvdelen af mændene i de nævnte befolkningsgrupper fået dansk statsborgerskab og kan derfor ikke udvises, sådan som Dansk Folkeparti ønsker det.

 

Vi starter for sammenlignelighedens skyld med de etniske danskere, idet vi på redaktionen har valgt udelukkende at koncentrere os om straffelovsdømte.

 

Danskerne: I alt 0,8 procent dømt efter straffeloven.

I aldersgruppen 15 – 79 år var der i 2017 i alt små to millioner danske mænd, og af dem var små 15.000 dømt for en overtrædelse af straffeloven.

 

Det svarer som nævnt til 0,8 procent af samtlige danske mænd i den pågældende alder. Af dem blev i alt 40 dømt for voldtægt, 4.274 blev dømt for vold inklusive 22 drab, medens 222 fik en dom for røveri.

 

Somalierne: I alt 7,1 procent dømt efter straffeloven.

I aldersgruppen 15 – 79 år var der i 2017 i alt 7.277 somaliske mænd, men af dem kan kun de 3.460 udvises, da de resterende har fået dansk statsborgerskab.

 

I alt blev 519 somaliske mænd i 2017 dømt for en overtrædelse af straffeloven. Det svarer som nævnt til 7,1 procent af samtlige somaliske mænd i den pågældende alder. Af dem blev i alt fire dømt for voldtægt, 158 blev dømt for vold her under ét drab, medens 34 fik en dom for røveri.

 

Libaneserne: I alt 6,0 procent dømt efter straffeloven.

I aldersgruppen 15 – 79 år var der i 2017 i alt 10.840 libanesiske mænd, men af dem kan kun de 1.629 udvises, da de resterende har fået dansk statsborgerskab.

 

I alt blev 654 libanesiske mænd i 2017 dømt for en overtrædelse af straffeloven. Det svarer som nævnt til 6,0 procent af samtlige libanesiske mænd i den pågældende alder. Af dem blev i alt fire dømt for voldtægt, i alt 204 blev dømt for vold herunder ét drab, medens 21 fik en dom for røveri.

 

Marokkanerne: I alt 4,3 procent dømt efter straffeloven

I aldersgruppen 15 – 79 år var der i 2017 i alt 4.653 marokkanske mænd i den pågældende alder, men af dem kan kun de 1.214 udvises, da de resterende har fået dansk statsborgerskab.

 

I alt blev 199 marokkanske mænd i 2017 dømt for en overtrædelse af straffeloven. Det svarer som nævnt til 4,3 procent af samtlige marokkanske mænd i den pågældende alder. Af dem blev i alt to dømt for voldtægt, 46 blev dømt for vold, medens 11 fik en dom for røveri.

 

Syrerne: I alt 2,5 procent dømt efter straffeloven

I aldersgruppen 15 – 79 år var der i 2017 i alt 14.245 syriske mænd i den pågældende alder, men af dem kan de 1.099 ikke udvises, da de har fået dansk statsborgerskab.

 

I alt blev 354 syriske mænd i 2017 dømt for en overtrædelse af straffeloven. Det svarer som nævnt til 2,5 procent af syriske mænd i den pågældende alder. Af dem blev ikke færre end syv dømt for voldtægt, 121 blev dømt for vold herunder ét drab, medens otte fik en dom for røveri.

 

 

Folketinget gør det stadigt svære at udvise

Som nævnt kan næsten halvdelen af de kriminelle i de nævnte grupper ikke udvises på grund af Folketingets uddelinger af danske statsborgskaber.

 

Samlet set var der i 2017 tilsammen i alt 38.070 mænd i alderen 15 – 79 år i de mest kriminelle indvandrergrupper, og af dem havde i alt 17.522 fået dansk statsborgerskab.

 

Og år efter år vil der takket være Folketingets flertal blive stadigt flere og flere.

 

Artiklen er baseret på følgende statistikker:

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK2)

 

https://www.statistikbanken.dk/10338 (STRAFNA4)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…