Ny forskning i kræft hos ældre giver håb

Næsten halvdelen af alle de danskere, der får kræft, er 70 år eller mere. Høj alder øger risikoen for at få kræft, og samtidig har ældre kræftpatienter en dårlig overlevelse. Men vi ved ikke ret meget om, hvad det skyldes. Det vil et nyt forskningsprojekt ændre på.

Søger ældre ikke hjælp i sundhedsvæsenet? Får de ikke den rette hjælp? Er der særlige, personlige forhold for ældre, der spiller ind? Eller bunder det i underbehandling i sundhedsvæsnet?

 

Teorierne er mange, men i dag kender man ikke svarene på hvorfor ældre kræftpatienter i dag har ringere chancer for at overleve en kræftsygdom, end de yngre patienter. Det er baggrunden for et nyt forskningsprojekt hvor forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Aarhus Universitet vil undersøge forløbene for udredning og behandlingen af ældre kræftpatienter i Danmark.

 

– Vi håber, at den viden vi får gennem projektet i sidste ende kan være med til at forbedre overlevelsen for ældre kræftpatienter. Viden fra projektet skal blandt andet bruges til bedre fremtidige patientkampagner og gennem videre­uddannelse af sundhedspersonale, siger specialkonsulent Bolette Danckert fra Kræftens Bekæmpelse.

 

Forskerne håber også, at projektet på længere sigt vil kunne bane vejen for omstruktureringer af sundhedsvæsenet, som kan give mere optimal udredning og behandling af ældre med kræft.

 

Udredningen skal under lup
Tidligere studier af yngre og mere generelle grupper af kræftpatienter peger på, at kræftprognosen, foruden alder og hvor fremskreden tumoren er, primært afhænger af tre ting: Hvor patienten først henvender sig i sundheds­væsenet, om patienten henvises til et særligt kræftpakkeforløb, og hvilken behandling patienten får. Men betydningen af disse tre faktorer er ikke tidligere blevet undersøgt blandt ældre kræftpatienter.

 

Det overordnede formål med det nye projekt er at få viden om, hvor ældre kræftpatienter påbegynder deres udrednings­forløb, om de udredes via et kræftpakkeforløb, og hvilken behandling de får. Det er alle faktorer, som kan spille ind på overlevelsen.

 

Sammenhængen mellem disse faktorer og sandsynligheden for at ældre kræftpatienter overlever sygdommen, vil også blive undersøgt for, om faktorerne eksempelvis varierer med særlige personlige karakteristika hos patienten, eller om specifikke strukturelle parametre spiller ind.

 

Projektet vil særligt sigte mod en bedre forståelse af, hvorfor nogle grupper af ældre kræftpatienter har uhensigtsmæssige udrednings- og behandlingsforløb, og om det hænger sammen med medicinske, personlige eller strukturelle forhold.

 

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

 


Fakta om forskningsprojektet
  • Projektet består af fem epidemiologiske studier, der bygger på information om borgere, som er blevet diagnosticeret med kræft i Danmark i perioden 2014-2017.
  • Information fra det danske kræftregister vil blive koblet med registerdata om patient- og sygdomsfaktorer.
  • Projektet vil omfatte information om almen praksis, såsom antallet af patienter i den pågældende lægepraksis og antallet af almen lægepraksis i kommunen, som har lukket for tilgang af nye patienter.
  • Projektet er et tæt samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse i København og Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis i Aarhus .
  • Et stærkt hold af nationale og internationale kræftforskere er tilknyttet projektet.

De har støttet forskningen

Den nye forskning er støttet af VELUX FONDEN med 2,9 mio. kroner.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. Derudover støtter fonden aktive ældre, øjen- og aldringsforskning. I 2018 uddelte VELUX FONDEN 263 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen, som er grundlægger af bl.a. Velux A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Læs også
Danmark har markant fremgang i overlevelse efter kræft

 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…