Muslimsk land indfører sharia med dødsstraf ved stening for utroskab og homoseksualitet – ingen danske muslimer protesterer

Skærmprint af video fra stening (arkiv)

Utroskab og homoseksualitet skal fremover straffes med døden i det muslimske fyrstedømme Brunei, som ligger i Sydøstasien. Det har den stenrige sultan Hassan dekreteret.

 

Man vil bruge den ekstremt barbariske straffemetode, hvor folk graves ned i et hul og langsomt stenes til døde.

 

Der skal også være dødsstraf for røveri, voldtægt og … fornærmelse af profeten Muhammed.

 

Straffen for tyveri skal være håndsafhugning.

 

Derudover skal der idømmes bøde eller fængsel til folk, som overtaler eller opmuntrer muslimske børn under 18 ”til at acceptere andre religioner end islam”. Der skal absolut ikke være nogen religionsfrihed.

 

Der bliver altså tale om islamisk lov, sharia – i en brutal og uforfalsket udgave. Og det har vel at mærke ikke mødt protester fra muslimer i andre lande. Heller ikke i Danmark har der været nogen muslimske røster, der fordømmer, hvad der foregår.

 

Sharia skal tiltrække muslimske investeringer og turister

Faktisk kan sultanens motiv til at indføre den brutale sharia blandt andet være, at det vil gøre hans land mere attraktivt i den muslimske verden!

 

Matthew Wolfe fra menneskerettighedsorganisationen The Brunei Project siger til BBC om baggrunden for sultanens beslutning:

 

”En teori er, at det er et redskab for regeringen til at styrke sit greb om magten i en periode med økonomisk nedgang, der muligvis kunne føre til uro.”

 

Wolfe tilføjer:

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

”I sammenhæng med det er Brunei interesseret i at tiltrække flere investeringer og flere turister fra den muslimske verden … dette (sharien, red.) kan ses som et middel til at appellere til dette marked.”

 

Altså: Den brutale sharia er et middel til at skabe større positiv interesse for landet i den muslimske verden.

 

Ingen muslimske protester

Der har da heller ikke været nogen protester mod Bruneis skridt fra lande eller organisationer i den muslimske verden.

 

Heller ikke i Danmark har der været protester fra muslimske organisationer.

 

Set ud fra en dansk synsvinkel skulle det vel ellers være påtrængende, at de muslimske miljøer lagde klar afstand til, at et land skal regeres efter den brutale sharia.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Når de muslimske protester udebliver, også i Danmark, hænger det formentlig sammen med, at muslimer ikke kan tage afstand fra sharia. Dermed kunne de blive beskyldt for at forkaste islam – de ville blive frafaldne.

 

Dansk imam forsvarede stening

Denne grundholdning blev formuleret meget klart tilbage i 2002 af den danske imam, Abdul Wahid Pedersen. Det skete i anledning af, at en kvinde i Nigeria blev dømt til døden ved stening, fordi hun skulle føde et barn uden for ægteskab.

 

En mand spurgte Abdul Wahid Pedersen: ”Hvorfor protesterer danske muslimer ikke mod stening af ugifte mødre i Nigeria?”

 

Svaret fra imamen lød:

 

”De ting, som er givet i Koranen eller af Profeten Muhammed i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik, vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og hans budbringer, og ville dermed have stillet os selv uden for islam.” (IslamInfo – islaminfo.dk)

 

Med andre ord: Shariaen kommer fra Allah. Ingen god muslim kan tage afstand fra, at den bliver brugt – sådan som det nu sker i Brunei.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

”Forordnet af Skaberen selv”

Derimod kan muslimer stå i den situation, at de ikke har mulighed for at gennemføre fuld sharia – sådan som det jo er tilfældet i dagens Danmark.

 

Men hvis de får så megen magt, at de har mulighed for at gøre det, skal de også gøre det. For ellers ville de ”erklære sig for ikke troende på Allah og hans budbringer”, for at bruge Abdul Wahid Pedersens formulering.

 

Det er muslimers pligt at efterleve sharia fuldt ud, hvis de kan. Derfor giver det ingen mening at kritisere sultanen af Brunei for at indføre sharia-regler.

 

Som det hedder videre i Abdul Wahid Pedersens svar på det stillede spørgsmål:

 

”Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i et islamisk lys er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor ikke umiddelbart bemyndigede til at ændre på samme.”

 

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

Konklusionen må være, at muslimer hverken kan eller skal protestere mod indførelsen af brutal sharia i Brunei. Hvis de havde mulighed for at indføre det samme i andre dele af verden, herunder Danmark, ville de være forpligtede til at gøre det.

 

Anderledes kan man dårligt forstå imam Abdul Wahid Pedersen.

 

Kommer der ramaskrig fra Politiken?

Andre muslimer kunne jo gøre op med denne opfattelse af islam. De kunne slå fast, at muslimer ikke skal følge shariaen med dens barbariske konsekvenser. De kunne erklære deres ubetingede loyalitet over for et humant retssamfund.

 

Aktuelt kunne de gøre det ved at tage konsekvent afstand fra sultanen af Bruneis nye love.

 

Men så vidt vides, har ingen muslimske repræsentanter gjort dette i Danmark eller noget andet vestligt land.

 

Vi kan have overset noget. Men umiddelbart ser den muslimske tavshed ud til at være massiv. Det er foruroligende.

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder

 

Vi ser frem til, at der kommer et ramaskrig fra de traditionelt islamvenlige danske medier – med Politiken i spidsen.

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47769964

 

Den Korte Avis

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…