Sidste år udvandrede 60.000 – men alle dem, vi gerne ville af med, blev i Danmark

Asylansøger på vej gennem Europa i (Arkiv/Skærmprint fra You Tube)

En nation er på mange måder som en banegård. Nogle rejsende stiger af toget og bliver, medens andre stiger på toget og rejser ud.

 

I 2016 udvandrede i alt 61.078 personer fra Danmark, hvilket er en stigning på små 19.000 personer i forhold til 2007, hvor i alt 42.708 personer skiftede deres bopælsadresse i Danmark ud med en ny i udlandet-

 

Det er dem, der bidrager til samfundet, der udvandrer

Overordnet set er der på udvandringsområdet tale om en meget negativ udvikling, da det næsten udelukkende er vestligt orienterede personer, der forlader landet.

 

Altså folk, der traditionelt har et arbejde og dermed bidrager til fællesskabet.

 

Blandt dem danske statsborgere, som i 2016 udvandrede i et antal på 21.544 personer.

 

Den største samlede gruppe, der udvandrede var europæere. I alt forlod 25.755 europæere Danmark i 2016.

 

Blandt dem 2.543 tyskere. Fra de øvrige gamle EU-lande, Frankrig, Italien, Spanien og Storbritannien udvandrede tilsammen i alt 4.510 personer. De øvrige europæere, der udvandrede, var borgere fra de tidligere østlande.

 

Ligeledes udvandrede 3.802 amerikanere og 459 canadiere fra Danmark i 2016, og de fik følgeskab af 1.031 personer fra Syd- og Mellemamerika

 

Også asiater og borgere fra Oceanien forlod Danmark

Asiaterne hører også til den gruppe, der yder et positivt bidrag til samfundet. Af dem mistede Danmark i alt 6.646 personer i 2016, idet personer fra Iran, Afghanistan og Syrien dog ikke er medregnet her, men optræder under flygtningelandene.

 

Læs også
Ny milepæl i en europæisk tragedie – tusindvis af jøder forlader Frankrig, fordi de føler sig i fare

De tre største grupper, der udrejste, var 1.515 indere, 1.368 kinesere og 1.020 filippinere.

 

Desuden mistede Danmark i 2016 i alt 583 borgere fra Oceanien, der omfatter stillehavslandene Polynesien, Melanesien og Mikronesien samt Australien, New Zealand og Ny Guinea.

 

Kun små syv hundrede fra flygtningelandene rejste ud

Dem, der blev tilbage, er også dem. der i 2014 kostede det danske samfund netto 33 milliarder kroner.

 

I alt 645 personer fra de lande, der producerer flygtninge, rejste ud af Danmark i 2016, og der er formentlig udelukkende tale om afviste asylansøgere.

 

Blandt dem, der rejste ud i størst antal, var der 308 iranere og 83 syrere samt ligeledes 83 somaliere.

 

Desuden optræder en gruppe på 104 personer i Udlændingestyrelsens statistik som ”Statsløse/uoplyste”.

Læs også
EU tvinger Danmark til fælles asyl- og indvandringspolitik

 

Og så er der over tusinde, som Danmark vil af med

Hvis alle asylansøgere med afslag på asyl var rejst frivilligt, ville udvandringen til de flygtningeproducerende lande have været adskilligt højere.

 

Ved udgangen af 2016 sad således ikke færre end 1.154 afviste asylansøgere i såkaldt udsendelsesposition på blandt andet Udrejsecenter Sjælsmark, hvor Inger Støjberg forleden måtte bringes i sikkerhed for en rasende hob af afviste asylansøgere.

 

Blandt dem, der nægter at forlade Danmark, udgør iranerne den største gruppe på i alt 181 personer, medens afghanerne med 110 personer i udrejseposition udgør den næststørst gruppe.

 

Under betegnelsen øvrige optræder 434 personer.

 

Der rejste dog flere ind, end der rejste ud

Medens i alt 61.078 personer udvandrede fra Danmark i 2016, var indvandringen til gengæld på 94.365 personer.

 

Blandt dem var der 22.186 danskere, der valgte at komme tilbage til de hjemlige kødgryder, medens 39.983 europæere ligeledes valgt at slå sig ned i Danmark i 2016.

 

Det samme gjorde 3.859 amerikanere samt 577 canadiere og i alt 1.801 borgere fra Syd- og Mellemamerika.

 

Fra asien kom der i alt 20.900 personer og slog sig ned inklusive 9.029 flygtninge fra Syrien, 935 fra Iran og 367 fra Afghanistan, hvor af der senere vil blive store problemer med at få en del af dem ud af landet igen.

 

Oceanien bidrog med 741 borgere, heraf alene 628 fra Australien, medens gruppen ”Statsløse/uoplyste” var på 1.724 personer.

 

Altså lidt over 30.000 flere indvandrere end udvandrere. Danmark er åbenbart ikke så ringe endda.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…