De ulidelige problemer med romaerne kan ikke løses, uden at Danmark er parat til at udfordre EU – ligesom vi gør det med grænsekontrollen

Arkivfoto fra Sverige / You Tube

Regeringen kommer nu med et forslag, der skal gøre noget ved den plage, som tiggende og svinende romaer udgør i København og andre større byer:

 

Der skal kunne gives op til to ugers ubetinget fængsel for tiggeri og utryghedsskabende adfærd.

 

Det er i sig selv prisværdigt, at man prøver at gøre noget ved problemet. Men man kan næppe få romaer til at ændre adfærd ved at ’true’ dem med 14 dages ophold i et for dem ret behageligt dansk fængsel.

 

De fleste danske politikere er nu klar over, at der skal gøres noget ved problemerne med romaer, der fylder i gaderne, tigger, stjæler og efterlader affald og afføring.

 

Men der er for mange ord og for lidt handling – bortset fra politiets behjertede rydninger af roma-lejre.

 

Grænsekontrollen som model

Problemet er selvfølgelig EU’s regler.

 

Regeringen vil ikke foretage sig noget, der støder mod disse regler. Men så kan man ikke løse problemerne med romaerne. Det er den enkle sandhed.

 

Reglerne om fri bevægelighed for personer giver EU-borgere mulighed for at opholde sig tre måneder i Danmark. Men der er slet ikke styr på, hvor længe romaerne har været her.

 

Og vi må ikke kræve, at folk skal have en fast adresse, mens de er i landet. Det ville ellers gøre det sværere for romaerne at leve i gaderne.

 

Alle ved, at det fortaber sig i det uendelige at få lavet reglerne om. Men der er en anden mulighed. Det er den, vi har brugt i forbindelse med grænsekontrollen.

Læs også
Utrygheden er steget på Indre Nørrebro og på Vesterbro

 

Må skabe en ny retstilstand

Danmark må skabe en situation, som det er meget vanskeligt for EU at gøre noget ved.

 

Vi må gennemføre akutte stramninger med henvisning til, at romaerne er en trussel mod den offentlige orden. Indbefattet muligheden for at udvise romaer. Samtidig må vi søge samarbejde med ligesindede lande.

 

I forbindelse med grænsekontrollen har Danmark og seks andre lande presset EU-Kommissionen til at acceptere en midlertidig national grænsekontrol. Men denne kontrol er reelt på vej til at blive permanent.

 

Man skaber simpelt hen en ny retstilstand. Det samme skal forsøges i indsatsen mod romaerne.

 

Man kan ganske enkelt ikke byde danskerne, at de bare skal acceptere uorden og svineri i gaderne, fordi man ikke kan beskytte dem på grund af EU’s regler.

 

Læs også
Politi afslører kæmpemæssigt netværk af romaer – har stået bag titusindvis af indbrud begået af unge piger

Fri bevægelighed

Roma-problemet afslører, at der er noget grundlæggende galt ved EU’s regler om fri bevægelighed.

 

Man behandler fri bevægelighed af personer, som man behandler fri bevægelighed af varer og kapital. Dette er en afsindig teknokratisk tankegang.

 

Man kan ikke sidestille tilstrømningen af varer og tilstrømningen af mennesker, herunder romaer.

 

Tilstrømning af pølser og biler til Danmark ændrer ikke det danske samfund. Men det gør tilstrømningen af mennesker.

 

Vi er en nation

Mennesker bærer kultur, værdier og adfærd med sig. Hvis deres kultur, værdier og adfærd støder kraftigt mod danske normer, så er myndighederne nødt til at kunne værne om det danske samfund.

 

Læs også
Kvinde ville være hjælpsom, men dummede sig i den grad – det blev udnyttet af to romaer

Vi kan og skal have fri handel over grænserne. Men vi kan ikke bare acceptere fri bevægelighed af mennesker uanset konsekvenserne. Parallellen er simpelt hen forkert – udtænkt af EU-teknokrater.

 

Vi er en nation. Og som nation må vi have mulighed for at beskytte os mod menneskelig adfærd, der forpester tilværelsen for danske borgere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…