DF angriber regeringens påstand om, at flygtninge strømmer i arbejde – ‘den prøver at sælge fiasko som succes’

Martin Henriksen og regeringen

Der var ingen ende på begejstringen.

 

Flygtningene begynder at strømme ud på arbejdsmarkedet, lød det i store dele af pressen, efter at Arbejdsministeriet og Integrationsministeriet havde offentliggjort tal om flygtninges beskæftigelse.

 

Tallene skulle vise, at markant flere flygtninge nu er kommet i arbejde

Ifølge Beskæftigelsesministeriet skulle således 30 procent af de flygtninge, der har været her siden 2010 være kommet i arbejde.

 

”Selv om det er fra et lavt udgangspunkt, så er det jo en helt vanvittig og voldsom udvikling, vi ser på kort tid,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til Berlingske.

 

I Integrationsministeriet var de dog lidt mere beskedne. Her hed det i en pressemeddelelse den 2. september 2017, at 27 procent af flygtningene var i beskæftigelse i november 2016.

 

”Regeringen skruer på alle håndtag på samme tid: Stram asylpolitik, klare incitamenter til at arbejde og en integrationsindsats med entydigt fokus på det, der virker: job,” siger integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelsen.

 

Har kun nået niveauet fra 2010 under VKO-regeringen
Det er helt korrekt, at langt flere flygtninge er kommet i arbejde siden 2015, men det antal, der nævnes, er der ikke noget nyt i.

 

I andet kvartal 2017 var i alt 8.077 flygtninge i arbejde. Det er 24,4 procent af de flygtninge, der siden 2010 har været på først VKO’s starthjælp og siden efteråret 2015 være på integrationsydelse med videre.

 

Men næsten den samme procentdel, var også i beskæftigelse i 2010, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

 

På begge tidspunkter var cirka 24 procent af flygtninge mellem 16 og 64 år i arbejde. Det fremgår også af en graf fra Danmarks Statistik gengivet i Berlingske fra 8.9.

 

Læs også
Ledige finder sjældent job gennem jobcentret eller A-kassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set i det lys er det svært at se, at der skulle være tale om en ”en helt vanvittig og voldsom udvikling,” som Troels Lund Poulsen udtrykker det.

Læs også
Syrisk mand ville have en lægeerklæring – da lægen sagde nej, blev han slået ned

 

Man har tværtimod blot arbejdet sig tilbage til det beskæftigelsesniveau, man havde i 2010.

 

Det voldsomme fald i beskæftigelsen af flygtninge fra 2010 til 2015 startede, efter at regeringen Helle Thorning-Schmidt den 1. januar 2012 rullede VKO’s stramninger tilbage og blandt andet afskaffede starthjælpen.

 

I begyndelsen af 2015 var således under ét tusinde i arbejde, men det rettede sig lynhurtigt op, efter at den nuværende regering i 2015 indførte integrationsydelsen med videre.

 

Allerede i tredjekvartal 2015 var således 2.177 flygtninge kommet i arbejde.

 

Har ikke en normal arbejdsuge
Det skal understreges, at tallene dækker flygtninge, der er kommet i regulære jobs uden statstilskud med videre.

 

Til gængæld er der ikke tale om almindelige fuldtidsjobs, fremgår det af en analyse, som Danmarks Statistik har udarbejdet.

 

Læs også
Regeringen sender vildt selvmodsigende signaler om flygtninge og arbejde – nu må vi have ren besked

Der er stadig tale om den gruppe, som har været på først starthjælp og siden efteråret 2015 på integrationsydelse. Den defineres af Danmarks Statistik som ikke-vestlige indvandre, der har opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år målt i forhold til 2016.

 

Der er tale om cirka 25.000, som i øjeblikket modtager integrationsydelse.

 

Af analysen fremgår det, at den del af dem, som var i beskæftigelse i 2016, hvilket vil sige små 5.000 personer, havde en meget kort arbejdsuge.

 

Således hedder det i analysen, at:

”De ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp med videre med ophold i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år, som fandt beskæftigelse i 2016, arbejdede i gennemsnit 18 timer (betalte løntimer) om ugen.”

Og videre hedder det:

 

”Lidt over 40 procent arbejdede over 20 timer om ugen, hvor cirka 13 procent havde en ugentlig arbejdstid på 35 timer eller derover. Med 37 procent var der også mange med en arbejdstid på under ti timer om ugen. Cirka fem timers arbejde om ugen i gennemsnit vil være nok til at opfylde 225-timersreglen.”

Den stærkt opreklamerede tilgang af flygtninge på arbejdsmarkedet, og som Troels Lund Poulsen betegnede som ”en helt vanvittig og voldsom udvikling”, viser sig ved nærmere granskning blot at være det beskæftigelsesniveau, der var gældende for flygtninge i 2010.

Læs også
For første gang siger en politisk leder direkte: ”Flygtninge får mere end pensionister – det skal laves om”

 

Der til kommer, at denne vanvittige og voldsomme udvikling drejer sig om flygtninge, som i hvert fald i 2016 blot havde en gennemsnitlig arbejdsuge på 18 timer.

 

Martin Henriksen: Fiasko fremstilles som succes

Hos Dansk Folkeparti er udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen alt andet end imponeret over regeringens og mediernes fremstilling. Tværtimod:

 

”Det er kedeligt, at regeringen og medierne fremstiller disse små museskridt som markante forbedringer, når der reelt er tale om at flertallet ikke løfter en finger for samfundet samt at mange af dem, der arbejder slet ikke er i nærheden af et fuldtidsjob,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og understreger:

 

”Når regeringen fremstiller en fiasko som en succes, så skyldes det alene, at de forsøger at overbevise danskerne om at det nytter noget at integrere flygtninge fremfor at hjemsende dem, som DF ønsker. Det er rigtig godt, at Den Korte Avis afdækker de reelle forhold, når der ikke er andre, der gør det.”

Opdateret 12.9.17 klokken 19.

Du kan læse analysen fra Danmarks Statistik her:

Og her kan du læse mere om beskæftigelsesudviklingen for flygtninge:

Læs også
Man prøver at sælge et skønmaleri til befolkningen om, hvor godt det går med at få flygtninge i arbejde

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…