Antallet af muslimer er næsten tidoblet siden 1980, og udviklingen fortsætter – Danmark bliver støt og roligt mere muslimsk

Foto: Steen Raaschou

Gennem de sidste næsten fyrre år er danskerne støt, men sikkert blevet stadigt færre og færre i forhold til en stærkt stigende muslimsk befolkningsgruppe.

 

To tal taler deres eget tydelige sprog.

 

Per 1. januar 1980 registrerede Danmarks Statistik i alt 28.345 personer fra de 57 muslimske OIC-lande. De udgjorde dengang 0,6 procent af den oprindeligt danske befolkning på 4.969.107 personer.

 

Per 1. januar 2017 registrerede Danmarks Statistik i alt 253.425 personer fra de samme 57 muslimske OIC-lande, og de udgør nu 5,1 procent af den oprindeligt danske befolkning på 5.007.197 personer.

 

Antallet af muslimer steg således i denne periode med 225.080 personer, medens antallet af personer med dansk oprindelse steg med blot 38.090.

 

Næsten hele befolkningstilvæksten skyldes indvandring

Fra 1980 og frem til i dag er det næsten udelukkende indvandrere og deres efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande, der har stået for befolkningstilvæksten i Danmark.

 

Per 1. januar 1980 var det samlede befolkningstal inklusive indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande på 5.122.065 personer. Det var per 1. januar i år steget med i alt 626.704 personer til 5.748.769 personer.

 

Af dem udgjorde samtlige indvandrere og efterkommere med i alt 588.614 personer 93,9 procent af befolkningstilvæksten, medens personer med dansk oprindelse med i alt 38.090 personer blot udgjorde 6,1 procent af den samlede befolkningstilvækst.

 

Den muslimske andel af denne samlede befolkningstilvækst var i samme periode på 225.080 personer eller i alt 35,9 procent.

 

Udgør lidt under halvdelen af ikke-vestlige indvandrere

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

I gruppen ikke-vestlige indvandrere skelner Danmarks Statistik ikke mellem indvandrere fra muslimske lande og indvandrere fra ikke-muslimske lande.

 

Fakta er imidlertid, at indvandrere eller flygtninge, som de også kaldes, fra de 57 muslimske OIC-lande med 225.080 personer per 1. januar i år udgjorde lidt under halvdelen af samtlige indvandrere fra ikke vestlige lande på i alt 476.727 personer.

 

Det ville give et meget mere retvisende billede af kriminalitet og social belastning, hvis Danmarks Statistik delte denne gruppe op i indvandrere fra OIC-landene og indvandrere fra øvrige ikke-vestlige lande.

 

Den sidstnævnte gruppe hører til de flittige, som bidrager positivt til samfundet og som uden videre selv integrerer sig. Der er således en himmelvid forskel på de to grupper, og som ikke fremgår af statistikkerne.

 

Sådan fordeler muslimerne sig

Der er meget stor forskel udviklingen af den muslimske indvandring og antallet af muslimer fra de forskellige 57 OIC-lande.

 

Således er somalierne et godt eksempel på, hvordan indvandringen gennem de sidste små fyrre år er kommet helt ud af kontrol.

Læs også
Lille dreng på bare 16 måneder måtte ikke komme med sin mor i svømmehal, fordi han kunne sexkrænke muslimske kvinder …

 

Den 1. januar 1980 registrerede Danmarks Statistik i alt 133 somaliere med bopæl i Danmark. Det antal var per 1. januar i år steget til ikke færre end 21.050 personer.

 

Tilsvarende gælder for syrere, hvor der i 1980 blev registreret i alt 213, et antal, der nu er nået op på 37.880.

 

De fem største grupper er:

 

Tyrkerne: I 1980 fra 14.086 personer til nu 62.707 personer. Kom i sin tid som gæstearbejdere.

Syrerne: I 1980 fra 213 personer til nu 37.880 personer. Er kommet som flygtninge.

Irakere: I 1980 fra 160 personer til nu 31.902 personer. Er kommet som flygtninge.

Libanesere: I 1980 fra 222 personer til nu 26.458. Primært statsløse palæstinensere. Flygtninge.

Pakistanere: I 1980 fra 7.845 personer til nu 24.789 personer. Kom som gæstearbejdere.

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

Den mindste gruppe indvandrere er fra Moldiverne. Dem var der ikke nogen af i 1980, men til gengæld er der nu ni. Fra Niger var der i 1980 fire indvandrere. Deres antal er nu steget til ti.

 

Skruen uden ende

Ingen har vel nogensinde hørt om integrationsproblemer med kinesere, vietnamesere og indere med flere, som sammen med en lang række andre nationaliteter udgør en befolkningsdel, som uden videre har integreret sig.

 

Med muslimer er det omvendt, og de siver stadig ind i landet som asylansøgere med efterfølgende familiesammenføringer.

 

Sammen med dem, som allerede er her og får børn, vil følgerne af den muslimske indvandring også fremover være skruen uden ende med integrationsproblemer, parallelsamfund samt en tikkende bombe under hele det danske velfærdssystem.

 

Men det store flertal i Folketinget lukker stadig øjnene og diskuterer i stedet integration. Det har de nu gjort i de sidste femten-tyve år uden andet resultat, end problemerne støt er fortsat med at hobe sig uløseligt op.

 

Læs også
48 islamiske skoler underviser i intolerance og kvindehad, skriver britisk rapport

Note: Som nævnt er antallet af muslimer baseret på søgninger på hvert enkelt OIC-land i Danmarks Statistisk’s statistikbank. Selvom der således er tale om lande med islam som statsreligion, kan der være enkelte kristne iblandt. Men de vil i så fald være så få, at der er tale om decimaler.

 

http://www.statistikbanken.dk/10021

 

Læs mere om samme emne her:

https://denkorteavis.dk/2017/ny-danskerne-udgor-en-faldende-andel-af-befolkningen-ikke-vestlige-indvandreres-andel-er-stigende-har-gennem-de-sidste-ti-ar-udgjort-en-stigende-andel/

 

https://denkorteavis.dk/2016/den-ikke-vestlige-indvandrere-dominerer-nu-udgor-danskerne-kun-en-brokdel-af-landets-samlede-befolkningstilvaekst/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…