Danskerne udgør en faldende andel af befolkningen: Ikke-vestlige indvandreres andel vokser, og det er kun begyndelsen

Foto: Steen Raaschou

Så længe et flertal i det danske Folketing fastholder, at der er relativ let adgang til Danmark for asylansøgere og andre, må den danske befolkning se i øjnene, at danskerne fremover vil udgøre en stadigt faldende andel af den samlede befolkning.

 

Især vil antallet af ikke-vestlige indvandrere stige kraftigt i de næste mange år. Alene om ti år vil de ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning per 1. januar i 2026 udgøre 10,5 procent ud af den samlede befolkning på i alt 5.971.202 personer.

 

I 2050 vil andelen af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere ifølge Danmarks Statistik komme op på 12,6 procent.

 

Det skal ses i relation til, at den ikke-vestlige del af befolkningen per 1. januar i år udgjorde 8,3 procent af den samlede befolkning.

 

I reelle tal forudser Danmarks Statistik, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på blot ti år vil stige fra 476.727 personer per 1. januar i år til 625.453 personer per 1. januar 2026.

 

Udviklingen er eksploderet siden 2008

Først i 2008 begyndte Danmarks Statistik at skelne mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere, men slog dem sammen i én stor gruppe.

 

På det tidspunkt udgjorde ikke-vestlige indvandrere med 340.653 personer i alt 6,2 procent af befolkningen.

 

Det skal ses i sammenhæng med, at deres andel per 1. januar i år som nævnt udgjorde 8,3 procent af den samlede befolkning i Danmark.

 

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger ud i fremtiden vil andelen af ikke-vestlige indvandrere i 2050 med i alt 797.816 personer udgøre 15,6 procent af den samlede befolkning på i alt 5.127.753 personer

 

Befolkningsfremgangen er baseret på indvandrere

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

I 2008 udgjorde den samlede befolkning i Danmark i alt per 1.januar 5.475.791 personer. Heraf udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere samt vestlige indvandrere og deres efterkommere i alt 497.962 personer eller i alt 9,1 procent af befolkningen.

 

Personer med dansk oprindelse udgjorde herefter 4.977.829 personer eller i alt 91 procent af befolkningen.

 

Ti år senere per 1. januar 2017 udgjorde den samlede befolkning i Danmark i alt 5.748.769 personer, og heraf udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere samt vestlige indvandrere og deres efterkommere i alt 741.572 personer eller i alt 12,9 procent af befolkningen.

 

Danskernes andel var med 5.007.197 personer på blot ti år faldet til 87,1 procent af den samlede befolkning.

 

Over en million indvandrere om tre årtier

I 2050 vil udviklingen være endnu mere udtalt, hvis Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning ellers holder stik.

 

Danmarks Statistik har således regnet sig frem til, at i 2050 vil der per 1. januar være i alt 1.225.242 ikke-vestlige indvandre og deres efterkommere samt vestlige indvandrere og deres efterkommere i Danmark.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Ud af den samlede befolkning på i alt 6.352.995 vil de tilsammen udgøre 19,3 procent af befolkningen, og heraf vil de udgiftstunge ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere med tilsammen 797.816 personer udgøre 12,6 procent af befolkningen.

 

Danskernes andel vil med 5.127.753 personer falde til 80,7 procent af den samlede befolkning.

 

Indvandrere vil komme til at optræde med større vægt

Ifølge ekspert i demografi, lektor emeritus ved Københavns Universitet, Hans Oluf Hansen, vil indvandrere og efterkommere forsat bo i stærkt afgrænsede områder, og det vil betyde en forstærket skævvridning af bestemte kommuner:

 

”Hvad der vil ske fremover, kan ingen naturligvis vide, men hvis man ser på den resistente befolkning, det vil sige befolkningen med lovligt ophold i Danmark og dansk baggrund og dennes etniske sammensætning uanset borgerskab, så vil gruppen med ikke-dansk baggrund forventeligt komme til at optræde med større vægt i de kommuner, hvor der i forvejen er en stor del af indvandrere i dag,” siger Hans Oluf Hansen til BT.

 

Dansk Folkeparti: Der er allerede alt for mange

Hos Dansk Folkeparti kalder udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen ifølge BT udviklingen for en katastrofe uden lige.

Læs også
Ved dette valg står Danmark over for to store kriser: ændringen af befolkningen og klimakrisen – men kun den sidste omtales

 

”Det går stærkt, og det går den forkerte vej. I 2050 vil de store problemer, vi i dag har med integration, blive endnu større,” siger Marin Henriksen til BT og understreger:

 

”Men vi mener, at antallet allerede er for højt i dag. Deri ligger selvfølgelig også, at et tal på 20 procent er alt, alt for mange, og det skal bringes ned. Blandt andet ved at begrænse tilstrømningen og få gang i nogle hjemsendelser. Ellers vil vi se alt for mange områder, hvor flertalskulturen ikke er dansk.”

 

Udviklingen er opskriften på en fiasko

Hos Dansk Folkeparti lægger Martin Henriksen ikke skjul på, at udviklingen går i den helt skæve retning.

 

”Allerede i dag er indvandrere og efterkommere stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, og erfaringen viser desværre, at det ikke bliver bedre med tiden. Samtidig ser vi desværre en manglende vilje fra ikke-vestlige indvandrere fra især muslimske lande til at tage flertalskulturen til sig,” siger Martin Henriksen til BT og understreger:

 

”I stedet lukker nogle indvandrergrupper sig som sig selv, og så har vi opskriften på en fiasko.”

 

Læs også
Vi skal ikke give os selv skylden for muslimers radikale holdninger

Det store spørgsmål er så, om alarmklokkerne langsomt vil begynde at ringe hos Folketingets flertal, eller om udviklingen med stadigt færre danskere i Danmark blot skal få lov til at fortsætte.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…