Politisk forlig: Flertal bag nye regler for posten, som betyder service-forringelser

Colourbox

Et bredt politisk flertal har her til morgen lavet en aftale om Post Danmark er netop blevet landet.

 

Aftalen kommer til at betyde dårligere service for danskerne. Det meddelte transportminister Hans Christian Schmidt i TV2 klokken lidt over 8.

 

 

Digitaliseringen har ændret vilkårene for posten, der mister millioner i indtægter i disse år.

 

Derfor har politikerne set sig nødsaget til at skære ned på udgifterne.

 

“Det har været en svær sag at forhandle, for det er nogle ulemper, som vi gennemfører nu”, siger transportminister Hans Christian Schmidt (V).

 

Alle partier undtagen Alternativet og Enhedslisten står bag aftalen, som lemper og ændrer kravene til Post Danmark.

Forringelser

Det vil ifølge TV2 betyde, at Post Danmark kan gennemføre besparelser, som vil medføre, at man fremover skal vente op til fem dage på at modtage et brev – for A-posten forsvinder.

 

Prisen på A-post, som skal leveres på førstkommende hverdag, blev sat op fra årsskiftet. Men nu forsvinder muligheden for at sende den hurtige type af post helt.

 

Faldet i brevmængden har nemlig givet Post Danmark den udfordring, at når de omdeler, så omdeler de for det meste et enkelt brev eller en enkelt pakke på grund af A-posten.

 

Derfor har det været i postvæsenets interesse, at få flere kunder til at vælge B-post, som tager op til fire dage at levere. På den måde kan Post

 

Læs også
Ikke-vestlige familiesammenføringer skal bremses – onsdagens forlig er et rigtigt skridt, men der skal meget mere til

Danmark samle flere breve og pakker før de kommer ud til borgeren.

 

Transportministeriet skriver i en pressemeddelelse

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om justeringer af den landsdækkende postservice.

 

Med aftalen videreføres den landsdækkende postservice (befordringspligten) for en ny 3-årig periode 2017-2019, men i en reduceret udformning. Som hidtil vil det være Post Danmark A/S, der varetager befordringspligten.

 

Aftalen indebærer bl.a., at

 

•Antallet af omdelingsdage reduceres fra 6 til 5 hverdage om ugen,
•Pligten for Post Danmark til at levere breve dag-til-dag (A-breve) ophæves. I stedet forventer Post Danmark at tilbyde en daglig dag-til-dag service i form af et særligt hastebrev.
•B-brevet bliver det nye standardbrev, hvor servicekravet er levering inden for 5 dage mod i dag 4 dage. Betegnelsen “B-brev” afskaffes.

 

Bag postaftalen står et bredt flertal af Folketingets partier, det vil sige regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

 

Læs også
Sverige: Patienter dør, fordi der mangler plads på hospitalerne – samtidig bliver der brugt milliarder på asylsystemet

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:

 

– Jeg er tilfreds med, at det i dag er lykkedes at indgå en ny postaftale, som nyder bred opbakning blandt Folketingets partier.

 

Postaftalen kan ses på ministeriets hjemmeside www.trm.dk.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…