Har du dårlig ryg, skal du nøje overveje, hvor du bor, hvis du vil have hjælp til at blive rask

Colourbox

Rygpatienter bliver behandlet vidt forskelligt – afhængig af hvilken kommune, de bor i.

 

Det dokumenterer en helt ny undersøgelse, foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen. Undersøgelsen er onsdag omtalt i Morgenavisen Jyllands-Posten.

 

Forskelsbehandlinger sker på trods af, at alle fem regioner har lavet et gedigent rygprogram, der fortæller alt om den behandling, man skal have – også i kommunerne.

 

”I Gigtforeningen glæder vi os over, at en række kommuner gør en flot og væsentlig indsats på området. Faktisk har 50 kommuner særlige tilbud til rygpatienter. Men det er meget bekymrende, at mange andre kommuner intet særligt gør – og heller ikke har planer om det,” siger Lene Witte , direktør i Gigtforeningen. Hun understreger:

 

”Det betyder, at bopælen er afgørende for, om du kommer i god behandling i kommunen, og dermed får en langt bedre chance for at komme videre med dit liv. En mangelfuld behandling kan betyde, at du i værste fald bliver kronisk smertepatient med stærk nedsat livskvalitet, og kommer på offentlig forsørgelse.”

 

Lene Witte opfordrer sundhedsminister Nick Hækkerup (S) til at gribe ind:

 

”Den ansvarlige minister kan simpelthen ikke sidde denne ulighed overhørig. Ministeren må sætte de nødvendige initiativer i værk, så alle kommuner fremover har et kvalificeret tilbud til rygpatienter.”

 

25 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden har deltaget i undersøgelsen – samtlige af disse kommuner har tilbud til rygpatienter eller konkrete planer om at etablere det. Også Region Midtjylland ligger pænt.

 

I den modsatte ende af skalaen ligger Nordjylland: Her har blot to kommuner ud af de 11, der har deltaget i undersøgelsen, tilbud til rygpatienter, mens kun én kommune har konkrete planer om at etablere tilbud. Også kommunerne i Region Syddanmark og Region Sjælland ligger lavt på skalaen.

 

Gigtforeningen opstillede fem faglige kriterier, der skulle være opfyldt for, at tilbuddet blev vurderet som fyldestgørende.

 

Læs også
I dag kan det tage flere år at afprøve menneskers arbejdsevne – nu foreslår Gigtforeningen en “afklaringsgaranti”

Almindelig genoptræning vurderes ikke at være tilstrækkelig.

 

Kun 25 kommuner opfyldte de fem kriterier, primært kommunerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

 

Lene Witte understreger: ”Vi ved, hvad der virker: Fagligheden er på plads, alle tal på bordet. Hvor meget mere vil politikerne have, før de går i gang?”

 

Fakta

*Over 600.000 voksne danskere har en rygsygdom, heraf vil en god del have behov for kommunal behandling/rehabilitering.

*Rygsygdomme og rygsmerter koster samfundet ca. 13 milliarder kroner om året,

*Smerter i lænd og ryg er den sygdomsgruppe, der plager danskernes samlede sundhed og livskvalitet mest.

 

For flere oplysninger, kontakt Lene Witte, direktør i Gigtforeningen

Læs også
Revadol lindrer slidgigt

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…