Intet skifergaseventyr i Danmark – nu er der krav om erstatning

Skifergas.dk

Energistyrelsen har oplyst, at Franske Total og Nordsøfonden opgiver boringer efter skifergas i Nordjylland. Der er skifergas, men ikke i tilstrækkelige mængder, fremgår det af meddelelsen fra Energistyrelsen.

 

Prøveboringerne i Dybvad var de eneste resterende skiferboringer i Danmark, efter at Total tidligere på sommeren selv valgte at opgive planlagte boringer i Nordsjælland.

Læs også
Ny dansk klimapolitik?

 

Glæde og skuffelse

Meddelelsen er modtaget med både glæde og skuffelse. Boringerne har været utroligt kontroversielle, og har særligt givet anledning til bekymring for lokale borgere. Den samlede venstrefløj har udnyttet prøveboringerne til et angreb på udvinding af skifergas ved hjælp af den såkaldte fracking-teknik.

 

I modstanden er henvist til USA og eksempler på forurening af drikkevandsbrønde, jordskælv og udslip af kemikalier til naturen. I andre europæiske lande har der kunnet registreres tilsvarende modstand.

 

I Danmark har det været en pikant detalje i hele balladen, at det franske olieselskab Total faktisk gennemfører skifergas-boringerne i samarbejde med det statsejede selskab, Nordsøfonden.

 

Delte meninger om fracking

Danske geologer og gaseksperter har udtalt, at man kan have tillid til fracking som metode. Det afgørende er, at det sker miljømæssigt forsvarligt. Eksperterne i Energistyrelsen har ment, at danske regler og tilsyn ville sikre forsvarligheden, og at udfordringerne ved skifergas-boringer fsv ikke er større end ved konventionelle gasboringer i Nordsøen.

 

SR-regeringen støttet af et flertal i Folketinget besluttede for måneder siden ikke at udstede nye licenser til skifergasboringer. De allerede meddelte licenser til Total og Nordsøfonden blev imidlertid ikke inddraget.

Læs også
Regeringens energiudspil burde inkludere atomkraft med thorium

 

Forhåbninger til store mængder gas

Andre har været optaget af det økonomiske potentiale og muligheden for uafhængighed af importerede fossile brændsler. De er i dag slem skuffede. Forhåbningerne har nemlig været store siden en ny vurdering af Danmarks skifergas potentiale blev offentliggjort af Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) i december 2013.

 

Det samlede middelestimat for Danmark’s teknisk indvindbare skifergasressourcer blev dengang opgjort til 186 mia. Nm3, svarende til samme mængede naturgas, der i perioden 1972-2011 er produceret fra den Danske del af Nordsøen og til ca. det dobbelte af den samlede naturgasmængde i Nordsøen.

 

Der blev ikke lagt skjul på, at estimaterne var forbundet med betydelig usikkerhed og i modsætning til ressourceestimatet for gas i Nordsøen afspejlede den estimerede mængde skifergas udelukkende, om det er muligt at indvinde med nuværende teknologi, og ikke hvorvidt det ville være økonomisk rentabelt. Alligevel var forhåbningerne i energikredse meget store.

 

Beboere kræver erstatning 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) havde håbet på, at der kunne være nok skifergas til at bidrage til danske økonomi.

 

Men han glæder sig over, at befolkningen i Dybvad nu har fået en afklaring. Men måske glæder han sig for tidligt.

Læs også
Regeringen vil sænke elvarmeafgiften yderligere

 

Borgere, der bor tæt på prøveboringen i Dybvad, har indledt en erstatningssag mod Total og Frederikshavns Kommune. De vil have erstatning for de gener boringen har medført samt for betydelige økonomiske tab.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…