Helle Thorning og Mette Frederiksen løber fra deres ansvar i terrorsag

Foto: Privat

Rapporten om terrorangrebene i København gør det klart, at regeringen og de røde partier fuldstændig har skiftet holdning til ministres ansvar.

 

Man har tidligere haft den holdning, at borgerlige ministre skulle stilles til ansvar for alt, hvad der foregik i deres ministerium – selv hvis de ikke kendte til det.

 

Ud fra den opfattelse tildelte man for eksempel for nylig tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen en næse i skattesagen.

 

Men i sagen om terrorangrebene har piben fået en helt anden lyd.

 

Ministrene går fri

Her friholder regeringen og de røde partier de centrale ministre for ansvar. Hele ansvaret er blevet skubbet over på en embedsmand, nemlig den nu afgående PET-chef Jens Madsen.

 

Dette til trods for, at der er tale om en sag af meget alvorlig karakter, der vedrører rigets sikkerhed. En sag, hvor det var de ansvarlige ministres indlysende pligt at sørge aktivt for at sikre, at alt var i orden.

 

Ministrene og deres ministerier skulle holde opsyn med, at terrorberedskabet var i top. Og de skulle sikre, at der blev givet korrekte informationer til offentligheden og Folketinget.

 

Det gjaldt frem for alt statsminister Helle Thorning-Schmidt og justitsminister Mette Frederiksen.

 

Men nu løber Helle Thorning og Mette Frederiksen fra deres ansvar. Det er uværdigt og forkasteligt.

 

Førte offentligheden bag lyset

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Thorning og Frederiksen svigtede for det første ved at føre offentligheden bag lyset om politiets indsats i forbindelse med terrorangrebene.

 

Det gjorde de ganske vist uforvarende, idet de gengav oplysninger fra PET og politiet. Men det fritager dem ikke for ansvar.

 

I en så alvorlig situation må de ansvarlige ministre og deres nærmeste medarbejdere spørge meget granskende ind til de oplysninger, de modtager. Og det gjorde de åbenlyst ikke.

 

Umiddelbart efter terrorangrebene sagde Thorning:

 

”Så snart angrebet skete lørdag eftermiddag, øgede det danske politi – efter en standardprocedure – øjeblikkeligt sikkerheden ved synagogen.”

 

Vi ved nu, at det ikke var rigtigt. Først fire timer efter angrebet på Krudttønden etablerede politiet fast bevogtning ved synagogen. Thorning sagde også:

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

”Jeg vil også understrege, at det vi var vidne til lørdag og søndag, tydeligt understregede, at sikkerheden var i orden.” Mette Frederiksen havde samme vurdering.

 

Den rapport, der nu er kommet, gør det klart, at denne vurdering var misvisende. Sikkerheden var på afgørende punkter ikke i orden.

 

For sent og for svagt

Bevogtningen af synagogen kom ikke bare for sent. Den var også for svag. Den var ikke indrettet på, at kunne slå et terrorangreb tilbage. De få betjente fungerede kun som ”synlige og tryghedsskabende”.

 

Der skulle klart have været en mere effektiv bevogtning. Bedre blev det så ikke af, at den ene betjent ikke engang havde været på det normale skydekursus.

 

Heller ikke ved Krudttønden havde man et beredskab, der kunne slå et terrorangreb tilbage. Gerningsmanden kunne fuldstændig uhindret skyde ind. Dette foregik vel at mærke kort tid efter blodbadet i Paris.

 

Døvhed i forhold til den ny terrortrussel

Læs også
Medier: Imam forbindes med terror på Sri Lanka – “Allah skabte dette land til muslimer”

Thorning og Frederiksen svigtede for det andet deres ansvar ved ikke i tide at sikre, at dansk politi var på højde med den øgede terrortrussel. Det er selvfølgelig det værste svigt.

 

Det var jo ikke, fordi ministrene ikke var blevet advaret. Det jødiske samfund havde flere gange udtrykt sit klare behov for, at bevogtningen blev styrket – blandt andet over for Mette Frederiksen. Men ministeren reagerede ikke på det.

 

Mere generelt var de danske ministre ejendommeligt døve i forhold til den nye terrortrussel, der blev bygget op med inspiration fra Islamisk Stat. Nemlig truslen om overrumplende aktioner med simple midler og kun gennemført af en eller nogle få personer.

 

Denne trussel var synlig før angrebet på Charlie Hebdo i januar 2015. Den blev mere og mere mærkbar i efteråret 2014, efter at et fremtrædende medlem af Islamisk Stat havde holdt en tale på video, der opfordrede til at begå den slags terrorhandlinger i Vesten.

 

Oven på denne tale fulgte angrebet på Canadas parlament i Ottawa og flere andre terroraktioner. Dertil kom en voldsom mængde af nye terrorplaner, der blev afsløret i tide.

 

Den Korte Avis advarede

Dengang advarede vi på Den Korte Avis ved flere lejligheder mod, hvad der var i gang.

Læs også
Indvandringskritisk parti stormer frem i Holland efter det islamiske terrorangreb

 

Vi påpegede, at man i en række andre lande tilsyneladende var meget mere oppe på mærkerne over for den ny trussel end i Danmark. Det gjaldt både ministre, efterretningstjenester og politi.

 

Vi skrev, at de danske myndigheder virkede mere afslappede, end godt var. Men vi kunne selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, om man bag kulisserne var helt skarpe og parate.

 

Vi ved nu, at det var man ikke. Selv efter Charlie Hebdo tog man for løst på beskyttelsen af Krudttønden og synagogen. Vi fik ret, men i sådanne tilfælde er det ikke sjovt at få ret.

 

Ministre er gået af for mindre

Helle Thorning og Mette Frederiksen havde et afgørende ansvar for, at det danske terrorberedskab var fuldstændig gearet til den ny situation. En situation, der var præget af Islamisk Stats voksende indflydelse.

 

Det ansvar levede de ikke op til i tide. Men de bør i hvert fald nu erkende de fejl, som de begik på det politiske niveau. Ministre er gået af for det, der er mindre.

 

Læs også
Jihadisten fra Nørrebro  

Men Helle Thorning og Mette Frederiksen løber fra deres ansvar. Og hele rød blok holder hånden over dem.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…