Islamister erklærer krig mod jøder i Europa – men det vil de politisk korrekte ikke tale om

Politibevogtning af synagogen i Krystalgade (Arkivfoto: Kim Møller)

Natten til søndag blev en jødisk mand skudt ned foran synagogen i Krystalgade i København. Inden for var der fest for konfirmander. Men jøder er i stigende grad truede af især islamister. Derfor stod den unge mand vagt for at beskytte festens deltagere. Det kostede ham livet. To betjente, som også holdt vagt,  blev såret.

 

Det skete nogle timer efter, at en yngre mand med arabisk udsende angrebet et møde med den svenske Muhammed-tegner Lars Vilks og dræbt en tilfældig forbipasserende.

 

Det minder om de mange gange jøder er blevet angrebet af islamister inden for de senere år.

 

Angreb på jøder i Danmark

Lise Egholm advarede for to år siden mod at sende jødiske børn i skole på Rådmandsgade Skole, hvor hun var leder. Her var en overvægt af børn med muslimsk baggrund. Derfor vare det svært for jødiske børn at gå der.

 

Hvis man ikke hører så meget til problemet, hænger det sammen med, at jødiske forældre længe har holdt deres børn helt væk fra skoler med mange muslimske elever. ”Det vil være fuldstændig umuligt for jødiske forældre at forestille sig, at de på nuværende tidspunkt vil melde børnene ind i en folkeskole på Nørrebro”, siger overrabbiner Bent Lexner. (BT, DKA 30.1.2013)

 

I Mjølnerparken, der er en af de store indvandrerbebyggelse på Nørrebro, er holdningen: ”Jøder har ikke noget at gøre her”. Det siger Mohammed til Ekstra Bladet, da avisen dengang besøgte området.

 

Det Jødiske Samfund i Danmark har flere gange advaret om at der var et voksende antal angreb på jøder. Der blev lavet optællinger allerede for over 10 år siden for at vise problemets alvor. Jøder som Anya Raben har blandt andet her i avisen beskrevet, hvordan hun og andre er blevet angrebet. I den gade, hvor hun bor, er der overvågningskameraer.

 

Angreb på jøder i Sverige og i Frankrig

I andre europæiske lande er det samme problem, men nogle steder langt værre.

 

I flere svenske byer har jøderne det også særdeles svært. Særlig slemt er det i Malmø med en stor muslimsk indvandrerbefolkning. Den Korte Avis har flere gange bragt artikler om chikane og angreb på jøder i Malmø.

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

Men særlig slet er det i Frankrig.

 

Her blev et jødisk supermarked angrebet efter terroren mod Charlie Hebdo. Fire jøder blev skudt.

 

Et halvt år før havde en fransk islamist angrebet det jødiske museum i Bruxelles og dræbt fire.

 

2012 Skød og dræbte islamisten Mohammed Murat fire jøder – heraf tre børn i Sydfrankrig.

 

2006 blev en ung jøde, Ilan Halimi gennem flere uger tortureret til døde af unge med muslimsk indvandrerbaggrund.

 

Islamisters had til jøder

Modvilje og hadet mod jøder findes især blandt muslimer, og det kan være meget stærkt blandt ortodokse muslimer. Så stærkt at de slår jøder ihjel, fordi de er jøder.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

Hamas har et stærkt berygtet børne-tv, hvor små børn lærer at hade jøder og kalder dem aber og svin.

 

Flere danske imamer har også med henvisning til Koranen omtalt jøder som aber og svin.

 

Under en prædiken på Fyn i september skortede det ikke på opfordringer til jødehad fra imamen Sheik Muhammad Khaled Samha. Her er hvad han sagde:

 

Palæstina er et velsignet og helligt land og folk der bor der er velsignede og hellige. Dets luft er helligt – dets jord er helligt og dets folk er helligt og velsignet.

 

Dette er ikke mine ord men Allahs som det står i Koranen.

 

Så hvordan kan vi – eller nogen fri muslim med troen i hjertet – acceptere delingen af Palæstina mellem palæstinenserne og en horde jøder der er afkom af aber og svin?

Læs også
Morten var ved stranden med sine børn: ‘Fem muslimer’ omringede ham og truede med kniv: “Tror du bare, du kan gå her”

 

Abu Bilal, er en anden imam fra moskeen på Grimhøjvej vakte stor opsigt senere på året med en fredagsbøn holdt i Berlin. Han er en af moskéens fast tilknyttede imamer, og blev politianmeldt for i meget voldsomme vendinger at anmode Allah om at udrydde alle jøder – eller zionister, som han kaldte dem.

 

Jøderne udvandrer fra Europa

Truslerne møde jøderne i Europa har fået dem til at udvandrer i stort tal.

 

Sidste år udvandrere 7000 fra Frankrig. Og i år siger de selv at tallet bliver mindst 10.000 måske meget højere. Israels premierminister siger de skal være hjertelig velkomne.

 

Stort set overalt i Europa er antallet af jøder styrtdykket.

 

I 1939 før anden verdenskrig var der 9,5 mio jøder i Europa. Efter krigen var der 3,8 mio. I 1991 var det faldet til 2,0 og i dag er der 1,4 mio jøder tilbage i Europa. (PEW reseach via Snaphanen.dk)

 

Læs også
DR og TV2 fortier en af de vigtigste afsløringer i lang tid: Integrationen af indvandrere fungerer overhovedet ikke

Det ligner en regulær krig mod jøder og en udryddelse i Europa.

 

Mordet foran synagogen i København kan bidrage yderligere til denne triste udvikling.

 

Politisk korrekthed og berøringsangst

Vi tillader normalt ikke, at en bestemt samfundsgruppe sætter sig på et bestemt område, indfører sine egne spilleregler og bruger magt mod andre.

 

Men det er det, der sker her.

 

Samfundet kommer ikke efter dem, der begår overgrebene. Forfølgelsen af jøderne har ingen negative konsekvenser for de palæstinensiske børn, der er involveret – i sidste ende i form af bortvisning fra skolen. I stedet bliver de jødiske børn bedt om at flytte.

 

Etnisk udrensning på den bløde danske facon. Man forstår skoleleder Lise Egholm, der føler sig afmægtig. Men myndighederne svigter fatalt. I København ligger det politiske ansvar hos skoleborgmester Jesper Christensen (S) og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R).

Læs også
“Kunstige jomfruhinder”: Læger skal ikke vedligeholde overtro og uvidenhed

 

De er imod, at de skyldige børn og deres forældre skal mærke kontante konsekvenser af deres adfærd. I stedet skal der dialog til, siger de. Men det har man sagt længe med ringe effekt. Dialog uden konsekvens duer ikke.

 

Signal om, at det er ikke så alvorligt

Dermed sender man et signal om, at det danske samfund ikke tager forfølgelsen synderlig alvorligt.

 

Her er Anne Vang og Anna Mee Allerslev helt på linje med Fathi El-Abed, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening. På TV2 News erklærede han, at man skulle passe på med at overdrive sagen om de jødiske skolebørn. En journalist holdt mikrofonen for ham.

 

Arabiske jødeforfølgelser findes langt voldsommere i andre europæiske lande. Ikke bare mod skolebørn, men mod alle jøder.

 

Som Den Korte Avis har fortalt, er Malmø blevet internationalt berygtet af samme grund. Også i Frankrig er problemerne store.

 

Et bredere mønster

Dette er et led i et bredere mønster: Udviklingen af muslimske parallelsamfund, der kontrollerer bestemte områder og håndhæver deres egne regler løsrevet fra det øvrige samfund. Det mærkes af andre end jøder.

 

Blot inden for de seneste dage har Den Korte Avis berettet om islamister, der vil bestemme, hvad sydfranske handlende må sælge, og lignende typer, der i London står foran en moské og håndhæver islamisk orden over for forbipasserende.

 

Dette er så afgjort ekstreme tilfælde. Men det er noget nyt, at de begynder at dukke op.

 

Politisk korrekthed

Det har altså været kendt i flere år, at jøder er udsat for forfølgelse og chikane. Det har også været klart, at truslerne hovedsageligt kommer fra islamistiske miljøer.

 

Jøderne kan ikke gå på skolen, fordi her er mange palæstinensiske børn, sagde Lise Egholm i sin tid som begrundelse for at advare de jødiske forældre.

 

Men der har aldrig været den store vilje til at tale om gerningsmændenes baggrund. Politikere og andre tør ikke engang nævne problemerne ved deres rette navn, endsige gøre noget alvorligt ved dem.

 

Man reagerer med en blanding af politisk korrekthed og frygt for uoverskuelige konsekvenser, hvis man prøver at sætte tingene på plads.

 

Men det er farligt, hvis de aggressive kræfter får lov at føre sig frem. Det skaber voksende konflikter, som også går ud over muslimer, der ikke ser jøder som indbegrebet af alt ondt.

 

Høring

Det er der flere eksempler på. Et af dem er en høring på Københavns Rådhus i februar 2013 (DKA 13.2.2013) om forfølgelse af jøder.

 

En af de unge jøder, der stod frem på høring, var særlig modig i sin beretning af, hvad jøder blev udsat for. Efter denne høring er han blevet chikaneret så meget, at han følte sig nødsaget til at flytte.

 

Hvad har integrationsborgmester Anna Mee Allerslev efter høringen gjort for denne unge mand og andre jøder?

 

På sin facebook side havde hun gjort et stort nummer ud af, at hun er: ” I dialog med det Jødiske Samfund”. Årsagen var en debat om en stormoské i København.

 

Det udløste følgende spørgsmål: ” Hvorfor er du ikke i dialog med det muslimske miljø, som er dem, der er hovedproblemet for jøderne?”

 

Men det kom der ikke meget dialog ud af. Tværtimod blev spøgeren, der selv er jøde,  blokeret fra hendes væg.

 

Anna Mee Allerslev reagerede med det modsatte af dialog. Ja faktisk angriber hun dem, hun skulle bistå.

 

Forklaringen er, at hun ikke vil tale om, hvem der er gerningsmændene. Hun vil slet ikke ind på, at der er en sammenhæng mellem, at en stor del af dem, der udøver chikanen, er muslimer, og at det er jøder, der er målet for chikanen. Og det på trods af, at vi over det meste af Europa i dag oplever jøder blive forfulgt og chikaneret af muslimer.

 

Så meget for høringens slogan “ingen tolerance over for intolerance”.

 

Såfremt Danmark stadigvæk ønsker, at kunne bryste sig af sin fornemme historie og sit mirakuløse forhold til de danske jøder, så er tiden kommet til, at det officielle Danmark, tager et standpunkt og kommer med nogle konkret tiltag.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…