Der er stor afstand mellem vælgerne og regeringen i udlændingepolitikken – spørgsmålet er, om vælgerne opdager det

Arkivfoto: Steen Raaschou

Endnu en meningsmåling viser, at udlændingepolitikken er det højest prioriterede emne for vælgerne her op til valget. (Megafon/TV2)

 

Da målingen blev lanceret, hed det sig, at man ikke ud fra den kunne konkludere, om vælgerne ønskede en stram eller lempelig udlændingepolitik.

 

Det er i og for sig rigtigt. Principielt kunne man godt forestille sig, at vælgerne prioriterede udlændingepolitikken meget højt, men samtidig ønskede en lempelig kurs.

 

Men i virkelighedens verden holder det ikke. Når udlændingepolitikken har været prioriteret højt som emne, har det altid været forbundet med, at vælgerne ønskede en stram kurs.

 

Sådan er det da også i dag.

 

En opsigtsvækkende meningsmåling

En nylig måling viste, at hele 50 procent af vælgerne ønskede stramning af udlændingepolitikken. 28 procent ønskede at bevare den nuværende politik. Kun 9 procent ønskede lempelser. (Norstat/Altinget)

 

Dette er opsigtsvækkende. I forvejen er den danske udlændingepolitik stram sammenlignet med andre lande.

 

Endnu mere opsigtsvækkende var det, at samtlige danske partiers vælgere ifølge målingen ønsker en stram udlændingepolitik! Med stram udlændingepolitik menes her en politik, der er strammere eller lige så stram som den nuværende.

 

Selv hos De Radikales og Enhedslistens vælgere var det sådan.

 

De danske vælgere er klart og utvetydigt strammere i udlændingepolitikken.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Danmark er blevet et stort asylland

Men de har en regering, som har gjort Danmark til et af Europas største asyllande, når man måler det i forhold til befolkningstallet.

 

I 2014 havde vi det femtestørste antal asylansøgere i EU pr. million indbyggere (Eurostat).

 

Regeringen plejer jo at henvise til, at den kraftigt øgede strøm af asylansøgere til Danmark skyldes de mange krige og konflikter ude i verden.

 

Men kendsgerningen er altså, at en usædvanlig stor og voksende andel af asylstrømmen er gået til netop Danmark. Vi overgås kun af Sverige, Ungarn, Malta og Østrig.

 

En væsentlig årsag til, at Danmark er blevet et så stort asylland er formentlig de meget gunstige vilkår, som regeringen har tilbudt flygtninge. Ikke mindst de usædvanligt høje sociale ydelser, de kan modtage.

 

Læs også
Sidst S havde magten, betød det en langt slappere udlændingepolitik – det kan meget vel ske igen

Under den nuværende regering er indtægten for en gennemsnitlig flygtningefamilie blevet øget med 10.000 kr. om måneden. Sådan noget bliver straks spottet af menneskesmuglerne.

 

Regeringen understreger hele tiden, at den ikke har lavet nogen lempelser i asylreglerne. Nej, men den har altså gjort det økonomisk langt gunstigere at vælge Danmark som asylland – og det virker som en reel og ganske stor lempelse, selv om det teknisk set ikke er en ændring af asyl-lovgivningen.

 

En enkelt stramning

Siden har regeringen så indført en stramning i lovgivningen for en bestemt gruppe af asylansøgere. Nemlig folk, der flygter fra krigen i Syrien uden at være personligt forfulgte.

 

Her understreger man nu, at de i første omgang kun kan få et års opholdstilladelse som flygtninge, og at de ikke kan få familiesammenføring i den periode.

 

Men dette gælder altså ikke alle de andre asylansøgere. Og det ændrer heller ikke på de meget gunstige økonomiske vilkår, som Danmark tilbyder.

 

Der er derfor grund til at antage, at Danmark fortsat vil være et stort asylland, hvis den nuværende regering fortsætter. Den seneste stramning er kun en begrænset ændring i forhold til dette.

Læs også
De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise

 

Thorning vil udnytte den positive stemning

Men politisk har regeringen haft stor glæde af denne ene ændring. Sammen med nogle nye hensigtserklæringer om at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde har den skabt et vist indtryk af, at landet har en strammer-regering.

 

Dette strider mod kendsgerningerne. Men Thorning vil gøre alt for at få valget overstået, mens det positive indtryk stadig lever hos en hel del vælgere.

 

Spørgsmålet er så, om vælgerne gør sig klart, hvor stor afstanden er mellem deres holdninger og den røde regerings, inden de skal sætte krydset.

 

Det afhænger ikke mindst af, hvor effektivt de blå partier er i stand til at forklare, hvad Socialdemokraterne og De Radikale reelt står for i udlændingepolitikken.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…