SKAT gør, som det passer dem

”SKAT skal følge reglerne”, sagde skatteminister Morten Østergaard ikke overraskende, da der for ”117. gang” dukkede belastende kendsgerninger op om forholdene i hans ressort. Derefter tilføjede Morten Østergaard: ” – det kan der ikke være to meninger om”. Noget af et gennembrud for en radikal ministe.

 

Anledningen til, at en skatteminister igen-igen måtte slå fast, at SKAT skal følge reglerne, var, at det kære væsen i årevis har fastholdt forkerte og for høje ejendomsvurderinger på trods af, at de er blevet underkendt af såvel ankenævnet som Landsskatteretten.

 

Tusindvis af boligejere har derfor fået fastholdt vurderinger, som SKAT vidste var forkerte, og som har udløst for høje skatteopkrævninger.

 

SKAT’s nu afdækkede ulovlige praksis af har fået direktøren for Skatteankestyrelsen, Anette Hummelshøj, til at pålægge SKAT at drage konsekvensen og nedsætte grundværdier, der er blevet underkendt.

”Jeg har gjort SKAT bekendt med, at det er vores indtryk, at de ikke foretager tilretninger på baggrund af vores afgørelser”, siger Anette Hummelshøj til Politiken og fortsætter: ”Det er vigtigt af hensyn til retssikkerheden”.

 

2020-plan eller bare ”tyve”-plan?

SKAT foretog især i 2011 en markant opskrivning af grundværdierne, som betyder, at boligejernes grundskyld vil stige med hele 14 milliarder – svarende til 50 procent – frem til 2020. Disse opskrivninger er endvidere forudsætningen for, at regeringens økonomiske 2020-plan hænger sammen.

Borgere, der har fået afslag på klager til SKAT, har i en række tilfælde fået medhold i ankenævnet eller Landsskatteretten, hvor grundværdien er blevet sat ned, fordi SKAT har lagt det generelle prisniveau for højt for det aktuelle område.

 

SKAT undlader at rette ind

Når grundværdien sænkes i en konkret sag, har SKAT pligt til også at justere værdierne for de andre ejendomme i området. ”SKAT ved jo lige nøjagtig, hvilke ejendomme, der har fået den samme vurdering, og så har SKAT pligt til at reagere og nedsætte grundværdierne”, siger Liselotte Madsen, professor i skatteret på Aalborg Universitet.

Men det gør SKAT ikke.

 

Til Politiken udtaler formanden for Foreningen af Vurderingsankenævn, Jørgen Svaneberg, at problemet har eksisteret i mange år. Han uddyber med, at han som medlem af nævnet i Nordsjælland har været med til at sænke områdepriser med omkring 40 procent, uden at SKAT har taget konsekvensen af det. Noget tilsvarende har formanden for nævnet på Vestsjælland, Mogens Kalkau, oplevet.

 

Ministeren taler i hvert fald ikke problemet op

Læs også
Mette Frederiksen satsede voldsomt og tabte – kaotiske tilstande hos de røde

Ifølge Vurderingsloven skal ensartede ejendomme vurderes ens, og SKAT skal naturligvis rette ind, når et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten underkender SKAT’s grundværdivurdering, hvis afgørelsen har generel betydning for flere ejendomme i et område.

 

”Hvis der i enkelte tilfælde kan være tvivl om praksis, vil jeg sikre mig, at SKAT og Skatteankestyrelsen får afklaret disse sager”, siger ministeren. Men hvad mener ministeren egentlig i den aktuelle situation, hvor det ikke drejer sig om ”enkelte tilfælde”, men om en udbredt tendens og tusindvis af tilfælde?

 

Kan der måske være to meninger om det? – Eller er det meningsløst?

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…