”Rædslen for at bo i Göteborg vokser”

Gøteborg er Sveriges næststørste by med lidt mere end 500.000 indbyggere. Gøteborg er også en af de farligste svenske byer at bo i. ”Rædslen for at bo i Gøteborg vokser”, hed det i den store svenske avis Expressen i august 2013.

 

Avisen nævnte med en venlig omskrivning, at Gøteborg har ”segregationsproblemer.” Det betyder, at Gøteborg har en særdeles høj andel af ikke-vestlige beboere. I 2012 lå andelen af udenlandsk fødte på 33,9 procent. Gøteborg har samtidig Sveriges fjerdehøjeste kriminalitet målt på antal anmeldelser pr. 100.000 indbyggere. I årene 2010-2012 drejede det sig om 54.478 anmeldte forbrydelser. Kun overgået af Stockholm, Malmø og Sigtuna.

 

Nogle af disse 33,9 procent vil have vestlig baggrund.

 

Og hvad angår tilfældet Sverige er det notorisk vanskeligt at finde præcise tal for, hvem der gør tilværelsen sværere for lovlydige borgere ved at begå afstumpet kriminalitet.

 

Banderne

Men at Gøteborg hærges af bander, er dog et velkendt fænomen. Og bander er i disse år blevet næsten synonymt med grupper, der helt overvejende har medlemmer med ikke-vestlig baggrund, ofte muslimsk baggrund. Selv det svenske politi taler nu om parallelsamfund.

 

I februar 2014 meddelte det svenske politi, at man i en forstad til Gøteborg, Angered, ville sætte ind mod banderne. Der er tale om en organiseret indsats i de dele af byen, hvor der bor mange indvandrere.

 

Begrundelsen er, at der er tale om ”udbredt ungdomskriminalitet, bander, som styrer med vold, åbenlys narkohandel, parallelle retssystemer, skyderier på gader og torve og generel utryghed blandt beboerne.” (Göteborg Posten)

 

Skæbner

De enkelte skæbner, der rammes af den ændrede befolkningssammensætning i Gøteborg, er ofte uhyggelig læsning.

 

I april 2012 blev en 61-årig førtidspensionist invalideret, da han fik alvorligt kraniebrud som følge af mishandling af fire unge mænd. Ifølge avisen Expressen viste gerningsmændene ingen anger, tværtimod. En ven til de fire fortalte, at det havde været ”cool” at sparke den 61-årige til invalid. Da en af forbryderne, en 15-årig, blev varetægtsfængslet, udtalte en af sagens forsvarere, at det havde været mere humant at placere den unge på et ”ungdomshjem.”

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Voldtægter er særdeles ofte forekommende i Sverige. Tallet for anmeldelser ligger på over 6.000 om året. I Danmark er det ca. 500. Et eksempel fra Gøteborg i januar 2014 handler om en svensk kvinde, som lader sig køre hjem, tror hun, af to mænd i en udenlandsk indregistreret bil. Hun bliver voldtaget og derefter smides ud af bilen.

 

I december 2012 var hele situationen ved at løbe ud af kontrol. Det var rygter blandt unge tilsyneladende blandt indvandrerne, der satte gang i en bølge af vold og hærværk med brændende biler. (Den Korte Avis, 20.12.2012)

 

Vi røver svenskerne” 

Når Gøteborg synker ned i et morads af kriminalitet, skyldes det ikke, at den svenske elite ikke har været advaret. Tilbage i 2004 kom et studie af sociolog Petra Åkesson, som havde talt med unge med ikke-vestlig baggrund i Malmø. Her er hvad nogen af dem svarede på spørgsmålet om, hvorfor de overfaldt etnisk svenske unge:

 

”Når vi er ude i byen og røver, så er vi i krig. Vi er i krig mod svenskerne.” Ifølge sociologen var det en tilbagevendende forklaring fra de adspurgte. En skoleelev fortalte, at ”det giver en herlig fornemmelse i kroppen, når vi røver. Man føler sig fornøjet og glad. Man føler, at man har succes.” De deltagende var mellem 15 og 17 år, og en af dem sagde om det at føle sig magtfuld, at ”for mig er det, at svenskerne lægger sig ned på jorden og kysser mine fødder.”

 

Sådan ser en væsentlig del af virkeligheden ud i Malmø og givetvis også i Gøteborg. Hvorfor skulle det være anderledes i Gøteborg? Eller hvorfor skulle de være forskelligt fra f.eks. Frankrig, hvor den af Kirsten Valeur oversatte bog Hvide svin! kan fortælle om, at forfærdelig mange forbrydelser finder sted mod etniske europæere af den simple grund, at de er netop etniske europæere.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Dyster fremtid

Der er et meget betydeligt sammenfald mellem høj frekvens med hensyn til kriminalitet og oprindelse i et ikke-vestligt og ofte muslimsk land. Det ændrer blot ikke ved, at det står stadig klarere, at den etniske dimension spiller en meget betydelig rolle. Det er uhyggeligt, fordi man som bekendt ikke kan ændre sin etnicitet, som man i princippet kan ændre sin religion og sin kultur.

 

Gøteborg, som vi lagde ud med, går svære tider i møde. Det samme gør de øvrige svenske byer, næsten store som små, eftersom den ikke-vestlige indvandring til Sverige er så stor, at det påvirker næsten overalt undtagen ude i landdistrikterne.

 

Det samme gør en lang række europæiske lande, der i årtier har tilladt en indvandring, der for kun en alt for beskeden dels vedkommende har været villig til at indordne sig et Europa på europæiske præmisser.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…