Tiden flyder over med eksempler på, hvordan danskheden langsomt men sikkert bliver rullet tilbage af islam

Getting your Trinity Audio player ready...

I-slam står urt og busk i skjul

Med denne lette omskrivning af B. S. Ingemanns digt fra 1831 (I sne står urt og busk i skjul) vil jeg erindre om det samme som Ingemann i 1831 ønskede at erindre om:

 

Fædrelandets eksistens og identitet er truet.

 

På Ingemanns tid var det englænderne og franskmændene, der truede Danmark. I dag er vi truet af islamistisk fundamentalisme og terror understøttet af vores hjemlige danske venstrefløj, der optræder som en femte kolonne, der af et fuldt hjerte hader den danske nationalitet og dens værdier.

 

Og tiden flyder over med eksempler på, hvordan danskheden langsomt men sikkert er ved at blive rullet tilbage:

  • Vi optræder illoyalt og tøvende i vores forhold til Israel. Vi burde i stedet understøtte Israel helhjertet. De kæmper vores kamp mod den udemokratiske og misogyne islamiske fundamentalisme.
  • Vi har ladet os bilde ind, at der findes demokratisk sindede muslimer for hvem islam udelukkende er et personligt trosforhold. De slår sig på lårene af grin over denne ønsketænkning i Islamisk Trossamfund.
  • Vi finder os i, at Hamas og deres mange sympatisører hijacker enhver politisk debat i Danmark. Man bliver ved mange politiske demonstrationer i Danmark i dag mødt af vajende palæstinensiske flag, hvor vi forventes kækt at chante med på islams krav om at ”From the river to the sea Palestine will be free. Vi er alle Hamas nyttige idioter.
  • Vi finder os i, at muslimer bliver danske statsborgere, det endskønt mange er kriminelle, der kun kender til loyalitet overfor islams sharia, som de langt foretrækker frem for vores Grundlov. Hvorfor i al verden tager de ikke bare hjem til deres sharia-paradis?
  • Vi finder os i, at de ødelægger vores skoler: islamiske festdage skal som et minimum ligestilles med vore helligdage, vi skal have kønsadskilte svømmehaller.
  • Vi finder os i, at de lyver over for os og vore myndigheder, så vandet driver af os. De hævder at foretage indsamlinger til støtte for f.eks forældreløse palæstinensiske børn, men når man så går nærmere ind i det, så viser det sig at langt hovedparten af pengene går til Hamas, der anvender dem til køb af våben.
  • Vi ved, at de ikke vil os. Det islamiske princip om taiquiya legitimerer og berømmer muslimer, der talentfuldt ved af at lyve for os, så vi ikke ser deres egentlige hensigt, som er islams overtagelse af Danmark. Men vi lader fortsat troligt som om, at de er besjælede af det samme ønske om åbenhed og samarbejde som vi al vores naivitet møder dem med.
  • Vi ved, at de snyder og bedrager. Vi ved at de – og her især palæstinenserne – er massivt overrepræsenterede i vore fængsler, hvor de sidder uden gnist af anger. Vi er ikke og har aldrig været den dialogpartner, som deres ledere hårdnakket forsøger at bilde os ind.

 

Hvad skal vi som et minimum kræve af muslimer

Hvis vi vil os selv og vore børn det godt, så stiller vi som et minimum krav til muslimer der kommer hertil om, at de skal anerkende, at den danske Grundlov står over den islamiske sharia.

 

Derudover skal de eksplicit vedkende sig, at islam for dem udelukkende er et personligt trosgrundlag, der altså ikke kan stille krav om særskilt lovgivning.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…