Derfor demonstrerer landmænd mod EU i Bruxelles – og mod regeringerne i Frankrig og flere andre lande

Landmænd demonstrerer i Bruxelles (Skærmprint Youtube)

No Farmers – No Food!

I forbindelse med det seneste Topmøde i EU torsdag-fredag protesterede et stort antal europæiske landmænd udenfor EU’s hovedkvarter i Bruxelles.

 

Mere end 1.000 traktorer var allerede torsdag den 1. februar samlet i Bruxelles, ifølge politiets skøn.

 

Landmændenes protester har fejet hen over Europa i månedsvis – i lande som Grækenland, Tyskland, Portugal, Polen og Frankrig, hvor regeringen i denne uge blev overrasket af en motorvejsblokade af Paris.

 

Nogle forhold – såsom en plan fra den tyske regering om at udfase skattelettelser på landbrugsdiesel for at balancere budgettet, eller et krav i Holland om at reducere kvælstofemissioner – er landespecifikke. Men andre anstødssten deles over hele Europa.

 

Ifølge landmændene står de generelt over for et forringet bytteforhold – faldende salgspriser og stigende omkostninger. Samtidig er erhvervet underlagt byrdefuld regulering og de står overfor magtfulde og dominerende detailhandelskæder, gæld, klimaændringer og billig udenlandsk import, alt sammen inden for rammerne af EU’s landbrugspolitik, der er baseret på en præmis om størrelsesøkonomiske forhold (economies of scale), hvor ”bigger is better”.

 

Landmænd over hele Europa har længe klaget over høje omkostninger og dårlig beskyttelse mod unfair konkurrence, men protesterne kulminerede, da rasende bønder kastede æg og ølflasker mod Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles.

 

Rasende landmænd brugte halmballer til blokader, startede brande og stødte sammen med uropolitiet uden for Europa-Parlamentets bygning, da EU’s ledere mødtes til topmøde for at diskutere hjælp til Ukraine.

 

Landmænd svingede bannere med teksten “Hvis du elsker jorden, så støt dem, der forvalter den” og “Ingen landmænd, ingen mad”, mens andre overdængede parlamentsbygningen med æg.

 

Andre landmandsprotester finder i denne tid sted i Frankrig, Tyskland, Holland, Italien og Grækenland.

 

De protesterende europæiske landmænd aktionerer mod strenge miljø- og klimakrav, mod skatter og afgifter, mod bureaukrati, mod lave lønninger og lave priser på deres produkter, stigende omkostninger og illoyal konkurrence fra fødevareimport.

 

De siger, at tsunamien af landbrugsfjendtlige politikker og tiltag bringer deres levebrød i fare og fører til lukning af gårde.

 

Belgiske landmænd har også blokeret veje ind til containerhavnen i Zeebrugge for at protestere mod billig import.

 

Protesterne har allerede en vis effekt på EU’s politikere.

 

EU-Kommissionen offentliggjorde onsdag den 31. januar planer om at give landmændene et års dispensation fra reglerne, der forpligter dem til at holde visse arealer braklagt.

 

EU’s landbrugsorganisation Copa-Cogeca sagde, at beslutningen “kommer for sent i landbrugskalenderen” og effekten “forbliver begrænset”.

 

Begrænsninger på Ukraines fødevareimport

I mellemtiden har Bruxelles annonceret planer om at begrænse visse import fra Ukraine til EU, herunder fjerkræ og sukker, på grund af bekymring for, at de underbød EU’s landmænd.

 

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: “Den foranstaltning, der fremlægges i dag, giver landbrugerne yderligere fleksibilitet på et tidspunkt, hvor de står over for mange udfordringer.

 

“Vi vil fortsat samarbejde med vores landbrugere for at sikre, at den fælles landbrugspolitik rammer den rette balance mellem at imødekomme deres behov og samtidig fortsætte med at levere offentlige goder til vores borgere.”

 

I Frankrig har landmændene i ugevis opretholdt presset på regeringen og herunder blokeret større veje ind og ud af Paris.

 

To af Frankrigs største landbrugsorganisationer – Arnaud Rousseau, formand for Frankrigs største landbrugsorganisation, FNSEA, og formanden for Young Farmers union Arnaud Gaillot, meddelte dog torsdag, at de vil suspendere protester og ophæve blokader, efter at premierminister Gabriel Attal havde annonceret nye “håndgribelige fremskridt” og reformforanstaltninger tidligere samme dag.

 

Blandt initiativerne, annoncerede Attal økonomisk støtte til husdyrbrugere og et fald i skatter i forbindelse med generationsskifter. Han lovede også at forbyde import af frugt og grøntsager fra lande uden for EU, der var sprøjtet med midler, der var forbudte i EU. Samtidig bekræftede Gabriel Attal regeringens modstand mod at underskrive den færdigforhandlede frihandelsaftale med Sydamerikas Mercosur-gruppe. Frankrigs landbrugsminister annoncerede også en pakke på omkring 2 mia. euro til etableringslån for unge landmænd.

 

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde på et pressemøde i Bruxelles, at den franske regerings seneste løfter til landmændene betyder, at han har hørt deres bekymringer. Han sagde også, at han blandt EU-kollegaer havde fundet stor forståelse for behovet en “dybtgående revision af logikken” i den europæiske landbrugspolitik.

 

I en kommentar til de europæiske protester sagde den nordirske landbrugsgruppe Farmers For Action (FFA) , at den “er klar til at støtte landmænd, der i øjeblikket protesterer i hele EU”.

 

I Storbritannien siger landbrugsorganisationen NFU, at ”protester ikke kan udelukkes”.

 

NFU-præsident Minette Batters sagde i et interview med radiostationen LBC, at landmandsprotester som dem i Europa “ikke kunne udelukkes i Storbritannien”.

 

Fru Batters sagde, at det havde været en “utrolig hård vinter” for landmændene, prispresset havde været “enormt”, og de “følte virkelig belastningen”.

 

Hun tilføjede: “Vi ved alle, at dialog ideelt set løser tingene bedst, men ytringsfrihed og fredelig protest er grundlæggende for demokratiet i dette land.

 

“Så protester og demonstrationer er ikke noget, der nogensinde kan udelukkes.”

 

Fru Batters sagde samtidig, at hun ville være “virkelig bekymret” over virkningen af eventuelle britiske landmandsprotester på folks daglige liv.

 

Selvom de franske landmænds fagforeninger foreløbig ser ud til at være pacificeret, fortsætter bønderne i andre europæiske lande med at protestere. Fredag ​​blokerede bønder den hollandsk-belgiske grænse og besatte veje i Grækenland, og en polsk bondeorganisation annoncerede planer om at lukke grænseovergangene til Ukraine, rapporterede Reuters

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…