Mere end halvtreds udlændinge har fået op til fire advarsler om udvisning, men de er stadig i landet

Arkivfoto
Getting your Trinity Audio player ready...

Indimellem virker det, som om landets domstole afsiger deres kendelser med bind for øjnene.

 

Nu viser det sig, at en dom, der indeholder en betinget udvisning ikke altid får konsekvenser i form af udvisning, hvis den dømte fortsætter med samme eller lignende kriminalitet.

 

Det var ellers meningen med at give en betinget udvisning. Altså en advarsel.

 

Tværtimod får vedkommende blot stukket en ny betinget udvisning ud.

 

Det fremgår af et svar fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek til Danmarksdemokraternes udlændingeordfører, Peter Skaarup.

 

Her viser det sig, at i alt 59 udlændinge har fået mellem tre og fire betingede domme om udvisning, uden at det har fået konsekvenser for deres ophold i Danmark.

 

Bortset fra to islændinge og to polakker drejer det sig udelukkende om personer fra ikke-vestlige lande.

 

Somalierne og tyrkerne topper

På listen over de udenlandske statsborgere, der har fået flest betingede udvisninger, topper somalierne og tyrkerne suverænt.

 

Således har i alt 15 somaliere fået betingede udvisninger.

 

Heraf har de 12 modtaget i alt tre betingede udvisninger, medens de resterende har modtaget fire.

 

For tyrkernes vedkommende gælder, at i alt ti har modtage flere betingede udvisninger

 

De fordeler sig med otte tyrkere, der har fået tre betingede udvisninger og to, der har fået fire.

 

Somalierne er vildt overrepræsenterede

Antallet af de 15 gentagne betingede udvisninger til somaliere skal ses i lyset af, at der 1. januar i år boede i alt 3.103 mænd med somalisk statsborgerskab i alderen 18 – 69 år i Danmark.

 

Tilsvarende boede der ligeledes den 1. januar i år i alt 13.274 mænd med tyrkisk statsborgerskab i alderen 18 – 69 år i Danmark.

 

Ud af 3.103 somaliere fik således i alt 15 somaliere mellem tre og fire betingede udvisninger.

 

Ud af 13.274 Tyrkere fik i alt ti tyrkere mellem tre og fire betingede udvisninger.

 

Det siger ikke så lidt om omfanget af somaliernes kriminalitet sammenlignet med både tyrkernes og i øvrigt også resten af befolkningens.

 

Længere nede på listen kommer irakerne med seks personer, der har modtaget tre domme med betingede udvisninger.

 

Det samme antal tegner statsløse inklusive statsløse palæstinensere sig for.

 

For de øvrige på listen gælder, at to islændinge har modtaget fire betingede udvisningsdomme, medens to polakker har modtaget 3 domme med betinget udvisning.

 

Kan ikke få en forklaring

Det lyder mildest talt underligt, at der kan gives betingede udvisninger på stribe til de samme personer uden at det får konsekvenser.

 

Og Peter Skaarup har da også forsøgt at få en forklaring.

 

Det har imidlertid ikke været muligt, da det vil være for ressourcekrævende, lyder det.

 

Det fremgår af det svar, som Peter Skaarup fik, da han spurgte ind til årsagen.

 

Således oplyser Rigsadvokaten, ”at det ikke vil være muligt at fremkomme med de ønskede oplysninger på grundlag af datatræk,” skriver Rigsadvokaten og fortsætter:

 

”Det vil således indebære en ressourcekrævende proces, hvor dommene manuelt skal rekvireres fra de politikredse eller retskredse, i hvilke de er afsagt.”

 

Af svaret fra Rigsadvokaten fremgår det videre, at der:

 

Herefter skal foretages endnu en ressourcekrævende manuel gennemgang af præmisserne for de afsagte domme.”

 

Tilbage står således, at en betinget dom om udvisning tilsyneladende ikke altid er det papir værd, den er skrevet på.

 

Og den slags fremmer just ikke respekten for landets domstole.

 

Kilder til denne artikel:

UUI Almdel endeligt svar på spørgsmål 334 UUI alm del svar på spm 334pdf (ft.dk)

 

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode: FOLK2)

 

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/uui/spm/335/svar/2045169/2860637.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…