UNRWA er ikke løsningen, men en del af problemet!

Collage via samfundsnytt.se

UNRWAs (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) har længe været kritiseret for organsationens ensidige stillingtagen til fordel for palæstinenserne. Her har kritikken bl.a gået på, at UNRWAs skoler har anvendt lærebogsmaterialer mm, der er gennemsyret af had til Israel og glorificering af flygtningelejrenes mujahedins, der som martyrer giver sig selv i kampen mod Israel.

 

Men nu det så ovenikøbet blevet klart, at UNRWAs medarbejdere helt bogstaveligt har deltaget i Hamas terrorangreb på Israel 7.10. Oplysningerne stammer fra UNWRA selv, hvor man i første omfang har fyret 12 medarbejdere, der havde stillet sig til rådighed med hjælp til terrorangrebet.

 

Under alle omstændigheder er UNRWA dybt kompromitteret. USA, Storbritannien, Finland, Australien, Tyskland, Italien, Holland, Schweiz og Canada sat deres økonomiske støtte til organisationen på pause, hvilket kan tvinge den i forvejen økonomisk pressede organisation helt i knæ. Israel kræver organisationens leder Philippe Lazzarini fyret.

 

Danmark afventer en redegørelse, men flere partier i oppositionen mener, at regeringen allerede nu skal følge de 9 landes eksempel.

 

UNRWA’s øverste chef, generalkommissær Philippe Lazzarini, efterfulgte Pierre Krähenbühl (Schweiz), der måtte gå af i november 2019 efter beskyldninger om korruptipn og dårlig ledelse.

 

Filippo Grandi (Italien) – var Commissioner-General from 2010 to 2014,

 

Karen Koning AbuZayd (U.S.) – Commissioner-General from 2005 to 2010, og Peter Hansen (Danmark) – var Commissioner-General from 1996 to 2005. Efter pres fra Israel og USA fik han ikke forlænget sin ansættelse i 2005.

 

Burde Danmark for længe siden have trukket sig fra FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge?

Chefen for FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten – UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – Pierre Krähenbühl, blev onsdag den 6. november 2019 af FN’s Generalsekretær António Guterres fjernet fra sin post og foreløbig erstattet af Christian Saunders.

 

Fyringen skete på grundlag af en foreløbig rapport fra FN’s interne revision, Office of Internal Oversight Services, OIOS, der fastslår, at der i UNRWA ikke umiddelbart foreligger indikationer på svindel eller misbrug af organisationens penge, men at der afgjort var sager vedrørende ledelsens adfærd, der skal undersøges nærmere (“managerial issues that need to be addressed”), som FN udtrykte det i en pressemeddelelse.

 

FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten – UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – blev oprettet i december 1949 af FN’s Generalforsamling i kølvandet på staten Israels oprettelse i 1948 og den efterfølgende krig. UNRWA er således ikke en del af UNHCR, som er FN’s generelle flygtningeorganisation. UNRWA blev primært skabt for at hjælpe de 700.000 palæstinensere, som blev drevet på flugt,

 

I dag hjælper UNRWA de godt 5 millioner palæstinensiske flygtninge, der befinder sig i Syrien, Libanon, Jordan, Gaza og på Vestbredden med bolig, sundhed, socialhjælp, uddannelse og arbejde.

 

Organisationen har et årligt budget på godt 1 mia. dollars – 6.000 millioner kr. Midlerne tilvejebringes ved frivillige donationer fra FN’s medlemslande.

 

USA forlod UNRWA i 2018 – burde Danmark have fulgt USA?

USA, der tidligere den suverænt største donor med bidrag på godt 350 millioner dollars, trak sig i 2018 fra organisationen. USA vurderede, at ”UNRWA var et redskab, der bliver brugt til at fastholde flygtningeproblemet i stedet for at løse det. UNWRA var dermed i højere grad var en del af problemet end en del af løsningen” på de palæstinensiske flygtningeproblemer.

 

UNRWA er den største af FN’s særorganisationer og Mellemøstens største arbejdsgiver med over 30.000 ansatte: læger, lærere, socialarbejdere og administrativt personale.

 

Korruptionssagen truede i 2019 hele agenturet, og spørgsmålet er, om fyringen af Krähenbühl kan redde organisationen. En række andre væsentlige donorer overvejede deres stilling.

 

Som det første land efter USA stoppede Holland sin støtte til UNWRA. Den schweiziske udenrigsminister, Ignazio Cassis, har offentligt kritiseret UNWRA og Schweiz har foreløbig indfrosset sit bidrag på knap 23 millioner dollars.

 

Peter Hansen

Danmark har i forvejen smertelige erfaringer med UNWRA. Danskeren Peter Hansen var generalkommissær for UNWRA i perioden 1996–2005. Han blev mod sin vilje pensioneret fra FN den 31. marts 2005 efter nogle kontroversielle udtalelser om, at der givet var medlemmer eller sympatisører af terroristorganisationen Hamas ansat i UNWRA.

 

UNWRA i stormvejr

Baggrunden for OIOS-undersøgelsen var, at ledelsen af UNWRA i en rapport fra organisationens egen etiske overvågningsudvalg blev kritiseret for magtmisbrug, diskriminering og seksuel udnyttelse.

 

Kritikken går på store dele af ledelsen og ikke mindst på agenturets hidtidige chef, schweizeren Pierre Krähenbühl, der var generalkommissær. Den i øvrigt ægteviede Krähenbühl skal i 2015 selv have lynforfremmet sin elskerinde, en kvindelig rådgiver til en nyopfunden position som ”Special Advisor”, der ledsagede ham på hans evindelige rejser på business class verden rundt, mens organisationens ansatte i øvrigt var henvist til økonomi-klasse.

 

Posten som ”Special Advisor” har øjensynligt været finansieret af det schweiziske udenrigsministerium fra marts 2015 til december 2018.

 

Tilsvarende har en vicedirektør forfremmet sin mand til et topjob og tilsidesat alle regler undervejs. En tredje chef anklages for at optræde som en anden gangster overfor de ansatte, som han afpressede. Til gengæld blev en yngre medarbejder, der gjorde opmærksom på overgrebene, afskediget.

 

Ledelsens dispositioner bidrog ifølge rapporten fra det etiske overvågningsudvalg til et ”giftigt arbejdsmiljø” i UNWRA.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…