Flygtningenævnet spænder ben for hjemsendelse af syrere – sådan blev 4000 syrere til over 40.000

Arkiv / You Tube

Næsten syv millioner syrere har forladt Syrien, siden borgerkrigen brød ud i 2011.

 

En del af dem er kommet til Danmark.

 

I 2011 havde 4.183 syrere bopæl i Danmark.

 

I år er det tal steget til 44.534.

 

Det har aldrig været meningen, at alle disse syrere skulle blive i Danmark, da der primært er tale om krigsflygtninge, som ikke er omfattet af FN’s Flygtningekonvention.

 

Den gælder kun for personligt forfulgte.

 

Syrerne fik et midlertidigt ophold og skulle vende tilbage, efterhånden som Udlændingestyrelsen skønnede, at forholdene i Syrien var blevet så forbedrede, at det ville være forsvarligt.

 

Men nu spænder Flygtningenævnet ben

Siden de første syriske krigsflygtninge fik opholdstilladelse i Danmark, har Udlændingestyrelsens med henvisning til forbedrede forhold i Syrien frataget i alt 707 syrere deres midlertidige opholdstilladelse.

 

Men nu er Flygtningenævnet og flygtningeadvokater for alvor begyndt at blande sig, og det har betydet, at Flygtningenævnet i stigende grad underkender Udlændingestyrelsens afgørelser.

 

Det startede for alvor i 2021, hvor Flygtningenævnet ud af 248 afgørelser om inddragelse eller nægtet forlængelse af opholdstilladelser underkendte i alt 112 afgørelser svarende til 45 procent.

 

Og det forsatte i stor stil sidste år, hvor Flygtningenævnet ud af 144 afgørelser omgjorde i alt 113, hvilket svarer til 77 procent.

 

I år har Flygtningenævnet til og med februar underkendt seks af de ni afgørelser, Udlændingestyrelsen har truffet om inddragelse eller nægtet forlængelse af syriske opholdstilladelser.

 

Over seks hundrede syrere er frivilligt rejst hjem

Uanset at Flygtningenævnet nu i stor stil underkender Udlændingestyrelsens afgørelser, er det ikke desto mindre et faktum, at et stort antal syrere siden 2019 har forladt Danmark til fordel for Syrien.

 

Ifølge Danmarks Statistik har således i alt 664 syrere forladt Danmark og er rejst retur til Syrien i perioden 2019 – 2022.

 

Om det skyldes, at de har fået frataget deres opholdstilladelse, eller om det er en selvstændig beslutning, fremgår ikke af statistikken.

 

Men under alle omstændigheder er der tale om frivillig udrejse, da Danmark ikke har en hjemsendelsesaftale med Syrien og derfor ikke kan hjemsende syrere med tvang.

 

Måske handler det slet ikke om forholdene i Syrien

Hos Udlændingestyrelsen mener man ikke, at det er fejl i deres sagsbehandling, der er skyld i de mange omgørelser i Flygtningenævnet.

 

I stedet henvises der til, at der kan komme nye oplysninger på bordet i den tid, der er gået fra Udlændingestyrelsens afgørelse og frem til sagen i Flygtningenævnet.

 

”Den tid, der går kan betyde, at man har fået en større tilknytning. Man har været her i længere tid, man har måske fået tilknytning til arbejdsmarkedet eller gået i gang med en uddannelse,” siger vicedirektør i Udlændingestyrelsen Henrik Thomassen til DR og fortsætter:

 

”Det er faktorer som gør, at Flygtningenævnet kan træffe en anden afgørelse end os.”

 

Er den formodning korrekt, handler det ikke længere om, at det er sikkerhedsforholdene i Syrien, der afgør, om syrere kan blive her eller ej, men om en række uvedkommende faktorer, som intet har med forudsætningerne for deres oprindelige opholdsgrundlag at gøre.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode: FOLK2)

 

https://fln.dk/da/Statistik_og_maaltal/190522

 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=VAN2KVT&PXSId=146527&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/udlaendingestyrelsen-flere-syrere-faar-lov-blive-i-danmark

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…