Enhedslisten samarbejdede med et parti i Palæstina, der knyttes til angrebet på Israel

Pelle Dragsted, Enhedslistens politiske ordfører (Foto: Enhedslisten)
Getting your Trinity Audio player ready...

Dansk og svensk bistand til terrororganisation

Da det i nyhedshistorier og på sociale medier kom frem, at det palæstinensiske parti DFLP sammen med Hamas havde deltaget i terrorangrebet på Israel den 7. oktober 2023, gav det anledning til røde ører i danske og svenske venstreorienterede partier.

 

DFLP – Democratic Front for the Liberation of Palestine – er en marxistisk-leninistisk organisation, der blev stiftet i 1968. Partiet har også tidligere foretaget en række aktioner med dødeligt udfald rettet mod israelere, herunder et angreb på byen Ma’alot i det nordlige Israel, der kostede 25 israelere livet.

 

Enhedslisten i Danmark har sammen med Vänsterpartiet i Sverige i flere år givet bevillinger til et såkaldt demokratiprojekt i Palæstina, der omfatter det palæstinensiske parti DFLP.

 

Vänsterpartiets bidrag på omkring 2 millioner kroner kom Ifølge SIDA – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, det svenske sidestykke til DANIDA i Danmark – fra de svenske bistandsmidler, og blev kanaliseret til DFLP gennem et samarbejde med Enhedslisten.

 

Enhedslistens bidrag har været finansieret af Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD).

 

SIDA i Sverige har meddelt, at der nu indledes en nærmere undersøgelse af, hvad der er sket.

 

Umiddelbart mener direktør Mathias Parsbæk Skibdal i DPID ikke, at man kan bebrejde Enhedslisten noget: ”Enhedslisten har lavet et godt stykke arbejde i demokratiets tjeneste med nogle fornuftige partnere. At der så er nogle andre, der betaler medlemskontingent samme sted, der tilsyneladende vælger at indgå i en terrorhandling, er rigtigt ærgerligt. Men vi har intet indtryk af, at der skulle være nogen som helst sammenhæng mellem de aktiviteter, som Enhedslisten har stået for, og den terrorhandling, der er begået”, siger han.

 

Spørgsmålet er, om et flertal i Folketinget ser med samme overbærenhed på Enhedslistens finansiering af terror i Palæstina. Måtte sagen få konsekvenser for DIPD?

 

DIPD – når der ydes politisk udviklingsbistand

Det har passeret under radaren for de fleste, men faktisk har hvert parti i Folketinget siden 2010 haft sin helt egen pose ulandshjælp, som er øremærket til politiske partier i udviklingslande. Siden 2010 er omkring 250 millioner kroner barberet væk fra den DANIDA-administrerede ulandshjælp til verdens fattigste og i stedet lagt i hænderne på de danske partier. Pengene er formøblet til samarbejde med og bistand til politiske partier i fattige lande. Det sker i samarbejde med Institut for Flerpartisamarbejde (Danish Institute for Parties and Democracy – DIPD), der blev etableret ved lov nr. 530 af 26. maj 2010.

 

Den noble hensigt med at støtte danske politiske partier, er at de så igen kan samarbejde med politiske partier i udviklingslandede, og på den måde sikre en demokratisk udvikling i landene.

 

DIPD er en selvejende og uafhængig institution, der ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om instituttets faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning. Bestyrelsen består af 15 medlemmer, hvoraf 9 medlemmer udpeges af Folketingets partier.

 

Visionen

DIPD har følgende vision: At fremme udviklingen af velfungerende demokratiske politiske partier, flerpartisystemer og andre institutioner som centrale elementer i en demokratisk kultur i udvalgte udviklingslande.

 

Det vil man sikre gennem etableringen af partnerskaber med politiske partier, flerpartiplatforme og andre institutioner med aktiv inddragelse af danske politiske partier, danske aktører og internationale partnere.

 

Kritik

Enhedslisten stemte som det eneste parti i Folketinget imod. ”Det lugter lidt af missionær, når danske partier skal eksportere vores liberale demokratimodel” skrev Enhedslistens daværende udenrigspolitiske medarbejder Eva Flyvholm i en kommentar på u-landsnyt.dk. Dette synspunkt har dog ikke afholdt Enhedslisten for også at stikke snablen i pengekassen.

 

Flere bistandsorganisationer har ligeledes været stærkt kritiske overfor partistøtten. Foreningen Afrika Kontakt, der er en frivillig forening med rødder i anti-Apartheidbevægelsen, som har over 30 års erfaring i græsrodsarbejde med afrikanske partnere, advarede ligefrem om risiko for korruptions-skandaler, når danske politikere sender penge til søsterpartier i fjerne lande. Enhedslistens støtte til DFLP i Palæstina er ikke det eneste, der burde få alle advarselslamper til at blinke. Partiet har således tidligere støttet såkaldte ”democratic movements” i Nicaragua.

 

Erfaringer fra Norge

Professor Jørgen Elklit fra Århus Universitets Institut for Statskundskab, har i Berlingske Tidende fremført, at det ikke påvist, at det har gavnet demokratiet, når partier i fattige lande har fået penge fra partier i fx Norge eller Sverige.

 

Begge lande har forsøgt sig med en lignende form for demokratibistand enten i form af tværpolitisk støtte eller som direkte hjælp til søsterpartier. Særligt i Norge har ordningen været voldsomt omstridt. Den ansvarlige minister endte med at lukke “Senter for Demokratistøtte”, da en uafhængig undersøgelse viste, at ordningen nærmest fungerede som en rejsefond, der gav norske politikere flybilletter til eksotiske rejsemål.

Efterskrift:

Lørdag den 21.10 skriver Jyllands-Posten:

“Enhedslisten stopper øjeblikkeligt samarbejdet med partiet DFLP i Palæstina, efter at Jyllands-Posten har spurgt til forholdet. DFLP, der har en militær gren og sættes i forbindelse med angrebet på Israel, har via Enhedslisten fået danske udlandsmidler.”

 

Vänstrpartiet i Sverige har via Enhedslisten også givet penge til organisationen, men stopper øjeblikkeligt. Det skriver SVT på teksttv.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…