De fem verdensreligioner set igennem en forfatter med 40 års spirituelle erfaringer 

Birgit Klein har igennem en årrække gjort spirituelle opdagelser og erfaringer. Nu har hun skrevet en bog, der afdækker og sammenholder væsentlige ideer og værdier i verdensreligionerne. 

 

Birgit Klein: RELIGIONER. Hæftet. Forlaget Helia. 172 sider. Vejl. pris 244,95 kr.  Udkommet d. 14. oktober 2022

 

***** fem stjerner ud af seks 

 

Birgit Klein er ikke hvem som helst, der skriver om religion(er). Hun har 40 års spirituelle oplevelser i rygsækken, baseret på en lang række indsigter, som resulterede i en klarhøring i 1982.  

 

Erfaringerne er blevet omsat i et omfangsrigt forfatterskab om åndelige og religiøse emner med titler som ”Jorden dør uden kærlighed”, ”Den evige livsspiral”, ”DET EVIGE LIV – hvordan skal det forstås?” og ”JESUS – menneske, Messias og reformator”.  

 

I Kapitel 1 i den seneste bog ”Religioner” redegør forfatteren for formål og forudsætninger. Hun vil undersøge de fem verdensreligioner, hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom og islam, med henblik på at afdække og sammenholde deres væsentligste ideer og værdier for ad den vej at nærme sig en mere universel spirituel sandhed. Den sandhed, der findes i den frie og selvstændige tankegang uden for enhver autoritær dogmatik. 

 

Her følger en række trædesten, der kan give en forståelse af Birgit Kleins position: 

”Mennesket har både en fysisk og åndelig identitet, og denne sidste er vores egentlige – den kerne i os, som har evigt liv. 

 

(…) vi er alle uanset udviklingstrin, herkomst og genetik underlagt de samme guddommelige love.
De guddommelige love betyder, at vi altid kommer igennem de forhold og de betingelser, som skal sikre den maksimale udvikling. ” (s. 4) 

 

”Tilværelsens love kan sammentrænges til følgende: Vi lever en lang række liv, hvor vi bliver konfronteret med os selv, sådan som vi har levet i tidligere liv. De problemstillinger, vi udsættes for, skal få os til at blive bevidste om os selv, vores handlinger, følelser og tanker, og den grundlæggende oplevelse af vores liv er ideelt set baseret på ansvarlighed, set i forhold til vores nødvendige udvikling.” (s. 5) 

 

”Reinkarnation er omdrejningspunktet for meningen med vores fysiske liv. Uden dette ville guddommelig retfærdighed blot være et tomt postulat.” (s. 7) 

 

Brug din frihed til at tage ansvar for din egen udvikling og gør aldrig andre ansvarlige for dine problemer

(…)

 

Gud er Universernes og vores Skaber, altings begyndelse og ende, og ”hans” energi gennemstråler det hele i en allestedsnærværelse, som er evig.” (s. 9) 

 

”Enhver vigtig udviklingsproces handler om at blive centreret og afbalanceret i ét eller flere chakraer.” (s. 13) 

 

Lys og mørke
(…)
Lys er alt, hvad der er godt og tjener udviklingen på en positiv og konstruktiv måde. Lys fremmer alle positive følelser af kærlighed, optimisme, mod og tillid.
Mørke er alt, hvad der er destruktivt og forhindrer udviklingen, det skaber frygt, angst og alle former for negative følelser, også rettet mod en selv.” (s. 16) 

 

Komposition
Bogen består af 10 kapitler: 

Kap. 1 FORMÅL OG SPIRITUELLE FORUDSÆTNINGER 

Kap. 2 HINDUISME

Kap. 3 BUDDHISME 

Kap. 4 JØDEDOM 

Kap. 5 KRISTENDOM

Kap. 6 ISLAM 

Kap. 7 OVERBLIK   

 

Citatmosaik
Her følger en række citater, der kaster yderligere lys over indholdet:  

 

”Hinduismen er den ældste af de fem verdensreligioner (…) Menneskets eksistens foregår i en evig spiral (…) Et af hovedprincipperne i den hinduistiske livsform er vegetarisme, idet det regnes for primitivt og som dårlig karma at slå dyr ihjel (…) Hinduismen har en objektiv, overordnet, allestedsnærværende og evig guddom, Brahman, hvis vigtigste udstrålinger er Brahma (skaberen), Vishnu (opretholderen) og Shiva (ødelæggeren).” (s. 38-39) 

 

”Buddhismen har udviklet sig til en religion uden guder og guddom (…) hvor man undgår dualismen mellem menneske og guddom (…)

I det hele taget må man sige, at buddhisterne i stort tal viser, at man i høj grad kan leve et ordentligt, etisk og moralsk uangribeligt liv uden en guddom, og det er vel nok en af de vigtigste lektier fra denne religion.” (s. 61-62) 

 

Pagtslutningen” på Sinaibjerget mellem Moses og Gud er afgørende for den jødiske selvforståelse. Den rummer jødedommens essens, pagtstanken, at Gud har udvalgt jøderne som sit særlige folk. Loven, som indeholder De 10 Bud, er etiske retningslinjer for det jødiske folk. Disse to – Pagten og Loven – hænger uløseligt sammen.” (s. 84)  

 

”På mødet [kirkemødet i Nikæa i 325 på initiativ af den romerske kejser Konstantin den Store] blev det defineret og besluttet, at Jesus både var helt Gud og helt menneske (…) udledte man den såkaldte treenighed. Gud er én og dog tre: Gud viser sig som Skaberen, Sønnen (Kristus) og Helligånden.” (s. 116-117) 

 

”Islam betyder ”underkastelse”, og med denne religions navn er grundtonen således slået an: Vi har at gøre med en guddom, der ikke tåler modsigelser eller modstand, men kræver absolut lydighed og underkastelse af sine tilhængere.” (s. 133) 

 

”Nærværende forfatter hælder til den anskuelse, at islams overtagelse, omklamring eller lån af de gammeltestamentlige profeter og Jesus tjener ét formål: at give islam en religiøs legitimitet.”
(…)Således er Koranen et kludetæppe af lånt materiale fra mange former for overtro, religion og filosofi.” (s. 137)

 

Vurdering
Jeg har været meget optaget af ”Religioner”, fordi dens tilgang og præsentation af verdensreligionerne er så suveræn og så tydeligt forankret i en dybtgående viden. Som bekendt – jo mere man ved om et emne, jo mere pædagogisk, levende, anskueligt og overskueligt kan stoffet formidles – og Birgit Klein mestrer på kun 174 sider at give et klart billede af de mest centrale elementer i alle fem religioner.  

 

Ærindet – at nærme sig en mere universel spirituel sandhed – er så sympatisk (og nødvendigt?), samtidig med der er kant og kritik til samtlige fem religioner. Ikke mindst islam.  

 

Hertil kommer, at i en tid hvor de globalistiske magthavere har travlt med at skabe kaos og splid og føre en del-og-hersk politik over den ganske klode, er det en lise at fordybe sig i en helt igennem afbalanceret, rolig og nuanceret fremstilling, der sætter en række begreber på plads. Som fx lys og mørke.  

 

Og så er Birgit Klein vederkvægende al det modsatte af narcissistisk! Da jeg fik bogen i hånden, slog det mig, at der ikke var noget billede af forfatteren og ikke nogle oplysninger om hendes store forfatterskab. Jo vist fortæller hun om sig selv i kapitlet om spirituelle forudsætninger, men alene for at give også novicer ud i spiritualitet (moi!) spisegrej til at konsumere det kalorierige indhold.

 

Alle kan blive klogere – uanset ståsted
Jeg lader Birgit Klein få det (næsten) sidste ord:  

 

”Gud er overalt – i og uden for mennesket, i alle væsener i naturen, planter, buske og træer og selvfølgelig alle dyr. 

 

Hvis mennesket har intentioner om at leve i overensstemmelse med Guds vilje, er udviklingsparat og ydmyg, vil det føre til et liv med en større og større oplevelse af Guds nærvær. Dette gælder uanset tro eller mangel herpå

(…) 

Modgang, sygdom, ulykker, død og adskillelse ved død er alle at betragte som korrektioner eller læreprocesser og incitament til udvikling, aldrig som straf. 

(…) 

Alles Skabelsens eksistenser har evigt liv og befinder sig i en spiral af bevægelse enten væk fra eller tilbage til Gud.” (s. 169) 

 

Tro det eller ej. Det er min påstand, at alle kan blive klogere af denne bog – uanset ståsted: Ateist, agnostiker, troende. 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…