Det er ikke strafbart at sætte ild til en dukke af Mette Frederiksen med et skilt med dødstrusler – det har retten på Frederiksberg afgjort

(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

I en lygtepæl på Julius Thomsens Plads på Frederiksberg hang der lørdag aften den 23. januar sidste år en dukke og dinglede med et reb omkring halsen.

 

Dukken forestillede Mette Frederiksen og var forsynet med et skilt med teksten: ”Vores fælles indsats er helt afgørende, vi må og skal bekæmpe virussen. Vi får brug for samfundssind hun må og skal aflives”.

 

Der var tale om en demonstration arrangeret af Men in Black, og ved 19:30-tiden-tiden blev der sat ild til dukken, som derefter til grunde i et flammehav.

 

Sagen blev meldt til politiet som dødstrusler mod statsminister Mette Frederiksen (S), og nu har en domsmandsret ved Retten i Frederiksberg omsider sat et punktum for den halvandet år gamle sag.

 

Tre mænd frifundet for dødstrusler

Sagen er endt med, at tre mænd på henholdsvis 32, 33 og 36 år er blevet frikendt for dødstrusler.

 

Det skal understreges, at afgørelsen udelukkende handler om tiltalen for mordtrusler og ikke om selve ildspåsættelsen af dukken.

 

Ildspåsættelsen hører under Frederiksbergs politivedtægt og vil formentlig blive afgjort med et bødepålæg.

 

Retten lagde vægt på baggrunden for truslen

Da der ikke var tale om trusler fremsat ud i den blå luft uden nogen angivelig grund, lagde retten vægt på at man måtte se på den sammenhæng, truslerne var fremsat i.

 

Som det hedder i domsudskriften, så var det nødvendigt at foretage en vurdering af omstændighederne for at kunne fastslå:

 

”… om ytringen var en strafbar trussel eller en af ytringsfriheden beskyttet, lovlig ytring fremsat som led i den daværende offentlige debat om corona-restriktionerne og nødvendigheden af disse.”

 

Retten mente som udgangspunkt, at truslen var tvetydig, da den var fremsat under en demonstration.

 

Af samme grund havde retten foretage en samlet vurdering af både dansk retspraksis og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, og konkluderede altså på den baggrund, at de tre tiltalte skulle frifindes.

 

Kom dog med en løftet pegefinger

I forbindelse med afgørelsen om at frifinde de tre mænd for at have fremsat dødstrusler mod Mette Frederiksen, fandt retten det dog nødvendigt at understrege, at der dermed ikke var givet grønt lys for dødstrusler mod statsmisteren.

 

Således hedder det i domsudskriften, at:

 

”Retten fandt anledning til at fremhæve, at det ikke var en følge af rettens konkrete vurdering, at det under andre omstændigheder, herunder på nuværende tidspunkt, nødvendigvis ville være lovligt at ytre ”Hun må og skal aflives” om statsminister Mette Frederiksen.”

 

Et stort mysterium venter dog stadig på opklaring

Det er stadig en stor og velbevaret hemmelighed, hvem det egentlig var, der anmeldte teksten med dødstruslen på dukken.

 

En af de tre tiltaltes forsvarer, advokat Ulrik Sjølin, oplyste i maj sidste år, at han ikke kunne få oplyst navnet på sagens anmelder og luftede i den forbindelse en mistanke om, at der var sket en magtfordrejning i forløbet eller lagt et politisk pres, fordi det handlede om statsministeren.

 

Da de tre nu frikendte mænd blev anholdt, vakte sagen stor opsigt, da de fra start først sigtet efter straffeloven paragraf 113, der handler om statskup, og som kan give op til 16 års fængsel.

 

Medie: Statsministeriet var involveret

Sagen startede ved Retten på Frederiksberg tirsdag den 6. september.

 

På det tidspunkt mente Ekstra Bladet at kunne afsløre, at anmeldelsen via Statsministeriet var sendt til Justitsministeriet, som derpå anmeldte sagen til Københavns Politi efter også at have involveret PET.

 

Således skrev Ekstra Bladet den 5. september, at:

 

”Nu kan Ekstra Bladet imidlertid afsløre, at sagen efter alt at dømme tog fart i netop Statsministeriet den pågældende aften, og inden for få minutter vandrede sagen fra Statsministeriet til Justitsministeriet og videre til PET samt Københavns Politi, der beordrede flere politidelinger til at undersøge dukkehændelsen.”

 

I en veldokumenteret artikel (Se link i bunden af denne artikel) har Ekstra Bladet fastlagt en tidslinje, som dengang fik de tiltaltes forsvarere til spidse ører og få bekræftet en mistanke om, at sagen var startet i Statsministeriet

 

Forsvarsadvokat: Lande, vi normalt ikke sammenligner os med

Da Ekstra Bladet forelagde sin tidslinje for forsvarsadvokat Ulrik Sjølin, lagde han ikke fingrene imellem:

 

”Tidslinjen viser tydeligt, at vi som forsvarere er holdt hen i mørket omkring forløbet forud klienternes anholdelse. Det er svært at komme i tanke om en god grund til, at det forholder sig sådan uden at tænke på lande, som vi normalt ikke sammenligner os med.”

 

Forsvarsadvokat Jonas Christoffersen sagde dengang til Ekstra Bladet, at forsvarsadvokaterne havde en mistanke.

 

”Hvis Ekstra Bladet’s oplysninger er rigtige, så bekræfter det min og vores mistanke om, at sagen blev startet oppefra, men det har vi ikke kunne få politiet til at bekræfte eller efterforske,” lød det fra Jonas Christoffersen, som fortsatte:

 

”Min klient blev anholdt klokken tre om natten, og vi ved endnu ikke, hvad der førte til anholdelsen – altså hvad der skete i de fem timer fra klokken 22. Det er meget kritisabelt.”

 

Statsminister Mette Frederiksen har hidtil konsekvent nægtet at kommentere sagen.

 

”Jeg kommer ikke til at gå ind i den konkrete sag,” lød det kortfattet fra Mette Frederiksen, da i maj sidste år blev spurgt, om hun sagens anmelder.

 

Også politiet nægter helt usædvanligt konsekvent at oplyse noget om anmelder og bekræfter kun mistankerne om et politisk pres på politiet i en konkret sag.

 

”Som vi kun kender fra lande, vi normalt ikke sammenligner os med,” som forsvarsadvokat Ulrik Sjølin udtrykte det i Ekstra Bladet.

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.domstol.dk/frederiksberg/aktuelt/2022/9/frifindelse-i-dukkesagen/

Læs meget mere her:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/afsloering-dukkesag-tog-fart-efter-mail-til-statsministeriet/9405467

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…