Danmark: Indbyggertallet stiger, men ikke med danskere – nu udgør danskerne kun hver tiende af befolkningstilvæksten

Foto: Privat

Danskerne bliver langsomt, men sikkert færre og færre i det land, der trods alt stadig er deres.

 

Således er befolkningstilvæksten målet over en ti-årig periode næsten udelukkende baseret på indvandrere og efterkommere.

 

Det fremgår af de seneste kvartalstal fra Danmark Statistik.

 

Målt over en ti-årig periode fra den 1. april 2013 og til og med den 1. april i år, er antallet af indbyggere i Danmark steget med 281.000.

 

I runde tal er der tale om en stigning fra 5,6 millioner den 1. april 2013 til i alt 5,9 millioner den 1. april i år.

 

Men danskerne står kun for en tiendedel af tilvæksten

Det er dog ikke danskerne selv, der står bag befolkningstilvæksten. Den er næsten udelukkende baseret på indvandrere og efterkommere.

 

Det drejer sig i runde tal om en tilvækst på 24.000 danskere mod en tilvækst på ikke færre end 254.000 indvandrere og efterkommere.

 

Fordelt på vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er der tale om en tilvækst på 106.000 vestlige og 148.000 ikke-vestlige.

 

Den 1. april i år udgjorde vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med tilsammen 860.000 indbyggere i alt små femten procent af den samlede befolkning i Danmark.

 

Det drejer sig om 541.000 personer med oprindelse i ikke-vestlige lande og 319.000 med vestlig oprindelse.

 

Tyrkere og somaliere med flere overhaler danskerne

Danskernes bidrag til befolkningstilvæksten med 24.000 personer er endda lavere end den befolkningstilvækst, der udgår fra muslimske kredse med høj kriminalitet, og hvor der er store problemer med integration.

 

Der er tale om de 23 såkaldte MENAP-lande plus Tyrkiet.

 

Den Korte Avis har undersøgt befolkningstilvæksten gennem de seneste ti år i tolv udvalgte MENAP-lande samt Tyrkiet.

 

Resultatet er overraskende.

 

Det viser sig, at alene 12 ud af 23 MENAP-lande plus Tyrkiet bidrog med i alt 38.000 tusinde påersoner til befolkningstilvæksten.

 

Det er 14.000 flere end danskerne har bidraget med.

 

Det sker primært gennem fødsler

Umiddelbart virker det usandsynligt, at indvandringen gennem de sidste ti år skulle være af den størrelsesorden, der umiddelbart fremgår af statistikerne.

 

Og det er den da heller ikke.

 

Det er på landets fødegange, det sker.

 

Den Korte Avis har undersøgt fødselsmængden blandt alene de tolv MENAP-lande inklusive Tyrkiet.

 

Blandt dem var bidraget til befolkningstilvæksten som nævnt på 38.000 personer, men en gennemgang af antal fødte i perioden 2013 – 2021 viser, at kvinder fra de pågældende lande i den periode fødte ikke færre end 31.000 børn.

 

Tyrkerne topper listen med 9.703 fødsler efterfulgt af Irakerne med 4.100 fødsler.

 

På tredjepladsen ligger somalierne med 3.139 fødsler i perioden 2013 – 2021.

 

Mange fødes med dansk statsborgerskab

Folketingets uddeling af danske statsborgerskaber smitter også af på landets fødegange.

 

Hvis blot en af forældrene er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, vil deres barn ved fødslen automatisk blive født som dansk statsborger.

 

Sidste år uddelte Folketinget i alt 3.973 statsborgerskaber. Et tilsvarende antal statsborgerskaber eller i alt 3.545 blev samme år uddelt til børn født af ikke-vestlige kvinder med dansk statsborgerskab.

 

Blandt dem 660 tyrkere og 112 somaliere.

 

Kilder til denne historie:

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode: FOLK1C)

 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp

 

https://www.statistikbanken.dk/20017 (Tabelkode: FODIE)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…