Flygtningenævnet: Afghanske asylansøgere får deres sag stillet i bero – der er i dag over 20.000 afghanere i Danmark

Model/Arkiv af asylansøgere fra anden sammenhæng / You Tube

Næsten hundrede afghanske asylansøgere og afviste kan nu trække vejret lettet: Flygtningenævnet har fredet dem stillet deres sager i bero.

 

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har besluttet at stille behandlingen af afghanske asylansøgere i bero i sager, hvor forholdene i Afghanistan har betydning for nævnets afgørelse.

 

Det betyder, at omkring hundrede afghanere i asylsystemet inklusive afviste asylansøgere indtil videre nu kan trække vejret lettet.

 

Det drejer sig ifølge Flygtningenævnet om cirka 40 sager, der også inkluderer bortfald af opholdstilladelse.

 

Dertil kommer cirka 55 sager om afslag på asyl til afghanske statsborgere. De befinder sig i øjeblikket i såkaldt udrejseposition.

 

”Flygtningenævnet vil i disse sager udsætte udrejsefristen og herefter tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af sagerne,” skriver Flygtningenævnet i en pressemeddelelse

 

Til gengæld vil sager, hvor forholdene i Afghanistan ikke har betydning for nævnets afgørelser, fortsat blive behandlet.

 

Det drejer sig her om sager vedrørende overførsel efter Dublin-forordningen, sager vedrørende aldersfastsættelse samt sager om afvisning efter udlændingelovens § 29 b (første asylland) og visse sager om bortfald.

 

Flygtningenævnet oplyser i sin pressemeddelelse intet om antallet af disse sager.

 

Skyldes den kaotiske situation i Afghanistan

Det er den kaotiske situation i Afghanistan, der nu har fået flygtningenævnet til at stille asylsagerne og udsendelserne for afviste asylansøgere i bero.

 

”Baggrunden er naturligvis den usikkerhed, der er om sikkerhedssituationen, herunder hvordan Taliban vil agere. Der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt nærmere oplysninger herom,” skriver Flygtningenævnet.

 

Flygtningenævnet forventer på nuværende tidspunkt, at der vil være tale om en korterevarende berostillelse.

 

Nævnet følger udviklingen i Afghanistan særdeles tæt og vil på næste ordinære møde i koordinationsudvalget den 15. september 2021 drøfte situationen på ny.

 

Danmark huser nu over tyve tusinde afghanere

Per 1. juli i år er lidt over 20.000 afghanere ifølge Danmarks Statistik registreret i Danmark.

 

Alene i året første seks måneder er antallet steget med langt over hundrede fra 19.876 per 1. januar til 20.031 per 1. juli.

 

Tilstrømningen har især fundet sted i løbet af de tre måneder fra 1. april til 1. juli, hvor antallet af afghanere ifølge Danmarks Statistik blev forøget med 97 personer.

 

Og det er formentlig kun en forsmag på, hvad der er i vente som følge af situationen i Afghanistan.

 

Som vi skrev her i avisen i går, mandag, så vil:

 

”Europa få en strøm af migranter, der vil gøre blandt andet Danmark mere islamisk og mere kvindeforagtende. I forvejen har europæiske lande betydelige problemer med afghanske flygtninge, der for eksempel topper statistikken over voldtægter begået af migranter.”

 

Læs også:

 

https://fln.dk/da/Nyheder/Nyhedsarkiv/2021/16082021

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode FOLK 2)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode FOLK 1C)

 

https://denkorteavis.dk/2021/de-rabiate-islamister-har-taget-magten-i-afghanistan-det-kan-faa-store-konsekvenser-for-flygtningepresset-mod-danmark/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…