Atlantic Crossing: TV-serien tildeler dennorske kronprinsse en rolle, hun ikke havde

Den norske kronprinsesse ankommer til USA i 1940

Det fremgår af den norske, dansk, svenske tv-serie, at det er kronprinsesse Märtha af Norge som påvirker Roosevelt til at iværksætte ‘Lend and lease’. Det er fiktion.

 

Roosevelt havde ingen egentlig forstand på økonomi overhovedet, det var hans meget personlige ven og rådgiver Harry Hopkins der var hjernen bag den del af Roosevelts politik.

 

Harry Hopkins havde været medlem af det amerikanske kommunistparti i sine unge dage. Den politik som Roosevelt blev valgt på i 1932, var den berømte ‘New Deal’, som ikke førte til noget boost for den amerikanske økonomi, der var blevet slået i stykker efter Wall Street krakket i oktober 1929.

 

Siden 1929 havde den amerikanske industri stået stille så godt som, og der var ikke mange udsigter til at den ville komme i gang i en overskuelig fremtid. Gennem 30ne blev der opbygget en del private fonde der skulle hjælpe til at få USA på fode igen, men alle havde de en klausul om at midlerne ikke måtte anvendes til produktion af krigsmateriel, dertil kom neutralitet lovene der forbød USA at sælge våben til krigsførende lande og til lande om hvilke man måtte formode kunne komme i krig på et eller andet tidspunkt, det vil sige alle lande.

 

Roosevelt og Harry Hopkins blæste højt og flot på fondenes klausuler, en del af pengene gik til produktion af jagerfly til hovedsageligt Frankrig, men også England fik en del fly før krigsudbruddet. Roosevelt og Harry Hopkins vaklede rundt på randen af en rigsretssag på grund af disse forhold.

 

Oven i alt dette kom så Monroe doktrinen, der stipulerede, at USA lovede ikke at blande sig i de forhenværende kolonimagters forehavender mod at disse afholdt sig fra at blande sig i USA’s gøremål i Nord og Sydamerika.

 

Da krigen brød ud den 03.09.1939 med Tysklands indmarch i Polen, og de derpå følgende erobringer i nord og vest kulminerende med Frankrigs fald i 1940, i marts måned samme år var Winston Churchill blevet udnævnt til premierminister i England, og slaget om England tog sin begyndelse, blev der indgået en aftale mellem Roosevelt og Churchill om ‘cash and carry’ hvilket betød, at briterne kunne hente de våben de ønskede så længe de kunne betale for dem, og selv sejle dem til England.

 

Denne aftale blev afbrudt i oktober måned 1940, af den simple grund at der ikke var flere penge i den engelske statskasse, den venlige Roosevelt havde tømt den, krigen i øvrigt kostede den engelske stat 500 millioner pund om dagen, hvilket selvfølgelig også medvirkede til slunkenheden i statskassen. Det er efter dette at Churchill opnår at få en ny aftale med Roosevelt, nemlig ‘lend and lease’.

 

Denne aftale fungerer frem til den 22.06.1941, hvor tyskerne indleder operation Barbarossa, krigen mod Sovjetunionen (USSR). På det tidspunkt stoppe leverancerne til England, og USA lover at yde bistand til USSR. Churchill må på ny tage til Washington og bogstavelig slå i bordet for at få genoptaget ‘lend and lease’ leverancerne, men på nye betingelser, nemlig at de lånte ting skal tilbageleveres i samme stand og mængde som ved udlånets begyndelse. USSR får deres hjælp uden betingelser.

 

Den Norske kronprinsesse har intet med dette at gøre det er lodret løgn. Norge havde den samme status set med USA’s og Englands øjne som Danmark der sad på stræderne, og halvdelen af Skagerrak, det var det man var interesseret i ikke nationerne. Norge havde den anden halvdel, af Skagerak Norges kyststrækning med de dybe fjorde var også af interesse for de allierede, men derved stopper det. Det vil sige at det gjorde det ikke helt, noget som de allierede satte meget stor pris på var den norske handelsflåde som gjorde en stor indsats i murmansk transporterne og konvojerne over Atlanten, sammen med danske handelsskibe og skibe fra andre af Tyskland besatte lande. I alt omkom ca. 35.000 civile sømænd under udførelsen af deres erhverv.

 

USA’s kongres og den amerikanske befolkning var helt imod at blive inddraget i en ny europæisk krig. Dog var både USA og England ikke ked af hvis Hitler ville føre krig mod USSR og tilmed vinde den. Frygten for kommunismen var meget fremherskende helt fra 1917 frem til 1989. USA og England må have overset, at en tysk krig mod USSR ville medføre en invasion af Polen.

 

Under første verdenskrig var Roosevelt vice flådeminister, og i kraft af dette blev han inviteret til England, under hans besøg der, blev han af sine værtsfolk taget med til vestfrontens slagtehus, der chokerede ham dybt, og denne hans oplevelse af krigen rædsler gjorde, at han på ingen måde ønskede at USA skulle med i en lignende konflikt. Ydermere blev USA meget skuffet over Englands holdning efter første verdenskrig. Man havde i USA og også i Japan håbet på en anerkendelse fra Engelsk side som tak for hjælpe, men den udeblev, den Engelske holdning var ganske enkelt den, ‘tak fordi i kom, i behøver ikke ringe til os, vi skal nok ringe til jer hvis vi får brug for jer igen’. For Japans vedkommende blev de heller ikke anerkendt, men blot set ned på som ‘nips’ (Japans officielle navn er Nippon), eller skævøjer.

 

USA kom først med i anden verdenskrig efter Japans overfald på Pearl Harbor den 07.12.1941, og først den 11.12.1941 kom USA officielt med i den europæiske del af krigen, efter at den tyske og italienske ambassadør mødte op i det amerikanske udenrigsministerium medbringende deres respektive landes krigserklæringer mod USA. Det var første og eneste gang at Tyskland erklærede krig mod en nation. Hitlers modus operandi var ellers uanmeldte overfald på diverse nationer.

 

I indledningen til den norske serie fremhæves det at der er tale om, at den er inspireret af virkelige hændelser, det tør nok siges, der er faktisk for megen inspiration og kontra fakta og for lidt fakta, de cirka 70 millioner norske, danske og svenske kroner den har kostet er hældt direkte ud i kloakken.

 

Slutningen må bestå i at se det norske flag blafre på skærmen medens den norske kronprins Olav med familie ankommer til Norge ombord på HMS Norfolk i 1945, (under overfarten har han sikkert også samleje med konen), til tonerne af studentersangerne syngende ‘Når Fjordene Blåner’, Norge har vundet anden verdenskrig alene!!!

 

OK! det er da sjov underholdning, og man kan selvfølgelig referere til Piet Heins gruk: ‘Den der tager spøg for spøg og alvor kun alvor, han eller hun har faktisk fattet begge dele meget dårligt’!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…