Professor stillede kritiske spørgsmål til islam – så fik han dødstrusler, og familien måtte gå under jorden

Redningen kan ikke tages for givet – islam er i gang overalt i Vesten

 

Det er ikke sikkert, at de venner som befriede Danmark for 75 år siden, at de kan komme og hjælpe os igen.

 

For det er ikke kun Europa der ved at blive “spist op” af islam. Det er hele den vestlige verden. “Great” Britain er allerede opslugt, og USA er godt nede i sækken.

 

Det er denne historie et af mange eksempler på.

 

Da en amerikansk professor afdækker islams potentiale for vold, modtager han og hans familie efterfølgende dødstrusler, og må gå under jorden.

 

Fakultetet på universitetet i Arizona bakker ikke professoren op. Tværtimod, så lægger de sig prompte fladt ned, og udfærdiger tilmed professorens undskyldning.

 

Det knæfald vil professor Nicholas Damask, Ph.D ikke være med til, og insisterer i stedet på sin forsknings- og undervisningsfrihed, se pjmedia.com (Robert Spencer) her, og gellerreport.com her.

 

Når sandheden om islam afdækkes, så er fanden løs

Balladen starter, da professoren i forbindelse med sin doktorafhandling om terrorisme udfærdiger en spørgeskemaundersøgelse, som han beder sine studerende svare på.

 

Professor Damask kalder det en “multiple choice” quiz.

 

Tre af spørgsmålene føler en muslimsk studerende sig stødt af :

 

  • Hvem bestræber terrorister sig på at efterligne ?  Det rigtige svar : Muhammed
  • Hvor opmuntres der til terrorisme som islamisk doktrin og lov ? Det rigtige svar : I Medina versene (den del af koranen, som ifølge traditionel forståelse, afdækker Muhammeds senere profetiske virke)
  • Terrorisme er ………………… i islam. Det rigtige svar : er retfærdiggjort når konteksten er jihad

 

I forlængelse af den studerendes klage og de sårede følelser, pointerer professoren ; at faktisk, så afspejler de tre spørgsmål grundlæggende kendsgerninger som er alment accepteret i islamiske tekster og læring, samt utallige tilkendegivelser fra terroristerne selv.

 

Alligevel, så fandt den studerende spørgsmålene krænkende og “usmagelige overfor islam”.

 

Indtil quizzen, hvor facts blev pindet ud, havde den studerende ellers været mægtig glad både for læsestof og kursus.

 

I løbet af ingen tid rejses der en storm

Det er en enorm magt, den enkelte muslim har. Alt for Ofte er man ikke interesseret i forlig, men benytter enhver lejlighed til optrapning, når der er en konfliktmulighed.

 

Den utilfredse elev havde sendt to klager til professor Damask, som han svarede på i to udførlige e-mails. Men til ingen nytte.

 

På Scottsdale Community College’s Instagram hjemmeside havde den muslimske studerende allerede sat gang i sagerne, og det bredte sig hastigt på de sociale medier.

 

Inden professoren fik set sig om, blev han bombarderet med hadmails fra venstreradikale og muslimer.

 

“hvis han lever endnu (still around), så foreslår jeg, at de studerende går i aktion og sørger for, at han ikke er det mere”.

 

“drop mig lige professorens adresse. Jeg vil gerne bare snakke”.

 

“hvad er underviserens navn og adresse, jeg vil så gerne bare sige hi”.

 

“jeg ønsker det værste for disse kuffarer”.

 

“jeg håber han kommer til at lide”.

 

Dem har Damask modtaget i hundredvis af.

 

Nu er professoren flygtet og gået under jorden sammen med sin familie. Selv hans 9 årige barnebarn og forældrene på 85 år har måttet følge med, og søge i ly.

 

Han har ellers kunne undervise frit og i fred på universitetet i Arizona i 24 år. Det kan han ikke mere.

 

Når sandheden bliver forbudt         

Tidligere, for ikke så længe siden, stræbte man på universiteterne i Vesten efter sand viden.

 

Dengang. Hvis noget kunne eftervises – gentages – så var det det der gjaldt. Empiri.

 

Nu er diskursen rød, og i den nye venstreorienterede akademiske verden er sand viden ikke længere første prioritet. Identitet trumfer sandheden.

 

Professor Damask kalder mødet med den ny virkelighed for et bittert møde. Alligevel vil han, trods alt det han har været igennem, vedblivende insistere på sin forsknings- og undervisningsfrihed. På sand viden. Også om islam.

 

Han slår fast, at han ikke har tænkt sig at undskylde for noget som helst !

 

Og han står fast på, at det er fuldstændigt passende (appropriate) at diskutere islam, Muhammed, koranen, haditterne og enhver anden sag som relaterer til islamisk terrorisme.

 

Det man forsøger at skjule

Islam er en livsopgave. En pligt.

 

En muslim må ikke tage afstand fra nogen del, heller ikke fra jihad. For påbuddet udgår direkte fra Allah. Læg mærke til, hvor musestille det muslimske trossamfund er, når der har været islamiske terrorangreb i Europa.

 

Der er én slags muslimer som har løst problemet med islams fjendtlighed, og det er ahmadiyya muslimerne, der tolker sig væk fra de fjendtlige dele af islam. Prisen de må betale for det, er at blive regnet som frafaldne. For gode muslimer – rigtige muslimer – påtager sig fjendtligheden.

 

Eksempelvis :

 

2:216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

2:191 Dræb dem, hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer! Fristelse til frafald er værre end drab! Kæmp ikke med dem ved det fredhellige bedehus, med mindre de vil kæmpe mod jer dér! Men hvis de gør det, skal I dræbe dem! Sådan er gengældelsen for de vantro.

 

8:12-14 Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

 

8:65-66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der er 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

9:5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

 

9:29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder ; og blandt dem som har fået skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de er kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger “Messias er Guds søn”! Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem. Hvor kan de være så forløjede?

 

33:26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne)…..til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke har betrådt. Allah er i stand til alt…..

 

9:123 I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige.

 

Sådan bliver det ved, jævnt hen ad vejen. Disse befalinger dukker op igen og igen. Påbud om krigsførelse. Jihad. Det er den røde tråd i islam, jf. iøvrigt 2:190, 2:192, 2:193, 4:89, 4:97, 4:100, 5:33, 8:17, 8:59- 60, 9:3, 9:13, 9:20, 9:38-39, 9:41, 9:62, 9:73, 9:74, 7:36, 48:20-21, 59:6 m.fl. (Kilde : Hvad Vesten bør vide om Jihad af Robert Spencer).

 

Dertil er der haditterne og sira  (h.h.v Muhammeds gerninger og udtalelser, og biografi), som blandt andet afspejler islams forvandling fra religion til også at være en ideologi og en krigsstrategi. Det sker i Muhammeds færd fra Mekka til Medina. Det var her islam blev blodig, og det er først her – efter at jihad er blevet en del af islam – at den islamiske kalender begynder. Før da er islam ikke komplet.

 

Den føromtalte storm, som der altid let kan rejses, når der er muslimer indenfor i institutionerne og rundt omkring i området udenfor, er også jihad. Alle de trusler, som professor Nicolas Damask modtog, er jihad.

 

Når man som muslim opfører sig på den måde, så er man en god muslim. Fordi det er en pligt, og islam er en opgave.

 

Mange er altid parat, og ivrige efter at vise, at de er gode muslimer.

 

Nye boller på suppen – helt nye

Ud over undskyldningen, som professoren blev bedt om at tilslutte sig, skulle han også mødes med en muslimsk religiøs leder og senere følge undervisningen hos en muslim, før han måtte undervise i islamisk terrorisme igen. Desuden blev de “upræcise” og “upassende” spørgsmål fjernet.

 

På den måde – hver gang der rejses en storm – så tager islam en bid. Nu er det fremadrettet i høj grad islam der bestemmer, hvad der må undervises i, og hvordan der må undervises på Scottsdale Community College i Arizona, når det drejer sig om terrorisme.

 

Sådan (ind)tager islam Vesten, bid for bid efter salamimetoden, og identitetshysteriske venstreorienterede hjælper hellere end gerne til. De hader deres egne rødder mere end de frygter islam.

 

Får dette lov til at fortsætte, overalt i den vestlige verden, så vil der snart ikke være nogen af de gamle allierede tilbage. De vil være “spist op” af islam, ligesom os selv.

 

Kun de gamle østlande ser ud til at holde “skindet på næsen”. De kan huske, hvordan det er, ikke at være fri. Måske det er fra den kant Europas redning kommer? Ligesom dengang ved Wiens porte i 1683.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…