Berygtede terrortvillinger måske på vej til Danmark – det kan blive dyrt for danskerne

To terrorister fra Islamisk Stat har dansk pas. Med det vil de forsøge at rejse ind i Danmark i det øjeblik, de slipper ud Al Hol lejren i Syrien.

 

Det oplyser britiske medier.

 

Der er tale om de berygtede tvillinger med somaliske rødder, Zahra og Salma Halane fra Aarhus, og som i 2014 rejse til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat og gifte sig med IS-terrorister.

 

Tvillingerne har en ældre søster samt seks brødre.

 

Ved afrejsen stjal de 840 britiske pund eller cirka 7.000 danske kroner fra deres familie, da de stak af til Syrien. Det skriver Daily Mail.

 

Siden ankomsten til Syrien har de lagt adskillige fotos ud på de sociale medier, hvor de poserer og træner med forskellige våbentyper, og Zahra Halane skulle ifølge Daily Mail også have skrevet, at: ”Jeg støtter henrettelsen af syriske soldater. Det er selvforsvar.”

 

Kendt i England som ”terrortvillingerne”

Selvom tvillingerne er danske statsborgere, har de også boet i Manchester, og de britiske medier har af samme grund fulgt dem tæt og har dømt de to somaliske søstre som ”terror-tvillingerne”.

 

Ifølge kvinder i den kurdisk kontrollerede Al Hol lejr, hvor de opholder sig, og som udtaler sig anonymt, er de somaliske tvillinger med dansk statsborgerskab fortsat fanatiske tilhængere af Islamisk Stat.

 

Og nu vil i hvert fald Zahra Halane tilbage til Danmark, skriver Daily Mail med The Telegraph som kilde, og hendes tvillingesøster må vel formodes at følge med.

 

Hvis de ellers kan slippe ud af Al Hol interneringslejren, hvor de opholder sig sammen med omkring ti tusinde udenlandske kvinder og børn, og hvor de er adskilt fra omkring 55.000 syriske og irakiske mandlige IS-fanger.

 

Zara Halane har uden held forsøgt at flygte og har til en russisk TV-station udtalt på arabisk, at man kun kan komme ud af lejren ved at betale for det, og det vil hun vel forsøge at gøre.

 

Kan ikke nægte dem indrejse i Danmark

Og skulle det lykkes for tvillingerne at komme ud af lejren og sætte kurs mod Danmark, kan de som danske statsborgere ikke nægtes indrejse.

 

Det fastslog daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) under et samråd i Folketingets Udenrigsudvalg den 27. marts 2019.

 

”Faktum er, at vi ikke kan nægte danske statsborgere at komme tilbage til Danmark. Det gælder også fremmedkrigere, som er danske statsborgere,” fastslog Pape Poulsen under samrådet og fortsatte:

 

”Det er en del af kernen i at have statsborgerskab i et land, at man ikke kan nægtes indrejse i landet. Det følger blandt andet også af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Vi kan altså blive nødt til at tage imod dem igen i Danmark, hvis de har dansk statsborgerskab.”

 

Til gengæld kan IS-terrorister med dobbelt statsborgerskab nægtes adgang

Senere på året, helt præcist den 24. oktober, vedtog Folketinget imidlertid en ændring af udlændingeloven, som giver udlændinge- og integrationsministeren bemyndigelse til administrativt at fratage folk med dobbelt statsborgerskab deres danske indfødsret.

 

Som det formuleres i styk 3: ”Den, som har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændinge- og integrationsministeren fratages sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.”

 

Der var dog i Folketinget ikke bred enighed om at gennemføre denne lovgivning, der blev fremsat som en hastelov uden om de normale høringsfaser.

 

Således stemte Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativer imod, medens Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

 

Som følge af loven, har hidtil tre IS-terrorister på denne måde fået frataget deres danske statsborgerskab, og af dem har de to anket sagen til domstolene.

 

Vil ikke hjælpe IS-terrorister med dansk statsborgerskab

Ifølge PET opholder der sig fortsat 34 personer med tilknytning til Danmark i konfliktzonerne i Syrien og Irak, fremgår det af PET’s seneste terrorvurdering fra marts 2020.

 

Af dem har de ti udelukkende haft en opholdstilladelse, der nu er inddraget. Som nævnt har tre personer fået inddraget deres danske pas. De resterende 21 er danske statsborgere og af dem er i alt 12 ifølge PET’s oplysninger enten fængslet eller til bageholdt i primært kurdisk kontrollerede lejre og fængsler i det nordøstlige Syrien.

 

Der er således forsat ni IS-terrorister med et dansk pas i løsdrift i formentlig konfliktområderne, og de har alle mulighed for at stævne mod Danmark.

 

Det er imidlertid regeringens opfattelse med borgerlig opbakning, at ingen af dem under nogen omstændigheder kan regne med hjælp fra Danmark til at komme tilbage.

 

De vil i så fald få at vide, at de kan sejle i deres sø, hvis de henvender sig og beder om hjælp.

 

Men dem, der kommer tilbage, bliver dyre i drift

Tilbagevendte IS-terrorister vil under alle omstændigheder blive slæbet i retten med henblik på at få dem straffet for deres terrorvirksomhed i Syrien eller Irak.

 

Men den slags bliver jo også løsladt, og når det sker, udgør de formentlig en regulær terrortrussel mod det danske samfund og vil derfor af samme grund blive overvåget konstant.

 

Og det kan blive dyrt.

 

I november sidste år forsøgte Morten Messerschmidt at få at vide, hvor meget det årligt vil koste efterretningstjenesterne og politiet at overvåge enkelt hjemvendt IS-riger til Danmark.

 

Spørgsmålet var stillet til justitsminister Nick Hækkerup (S), som svarede, at:

 

”Det er regeringens holdning, at fremmedkrigere er uønskede i Danmark, og at de må tage konsekvensen af deres valg og blive væk,” lød det fra Nick Hækkerup, som fortsatte:

 

”Når det er sagt, har vi desværre ikke set den sidste fremmedkriger komme til Danmark. Det er selvsagt afgørende, at truslen fra udrejste fremmedkrigere, herunder de fremmedkrigere, der igen befinder sig i Danmark, håndteres så effektivt som muligt.”

 

Justitsministeren sendte herefter forespørgslen til PET, som svarede:

 

”PET kan ikke inden for rammerne af et folketingsspørgsmål redegøre nærmere for PET’s udgifter forbundet med overvågning af fremmedkrigere, herunder overvågning af en enkelt hjemvendt fremmedkriger. Det skyldes, at en afsløring af PET’s kapacitet og kapabilitet vil kunne medføre skadevirkning for PET’s virksomhed med bl.a. at forebygge, efterforske og modvirke alvorlige forbrydelser mod statens sikkerhed.”

 

Det svar kan man jo så tage, som man vil, men tilbage står under alle omstændigheder, at den rundhåndede uddeling af danske statsborgerskaber ikke alene er den dyr affære, men som nu også udgør en regulær trussel mod rigets og danskernes sikkerhed.

 

Men det at blive klog af skade er åbenbart ikke en evne, Folketingets store flertal er i besiddelse af. Uddelingen af statsborgerskaber fortsætter i fin stil.

 

Her kan du læse mere om de danske ”terrortvillinger”:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8652903/British-schoolgirl-joined-ISIS-twin-sister-moved-high-security-Syrian-detention-camp.html

 

Her et link til PET’s seneste terrorvurdering:

https://www.pet.dk/~/media/VTD%202020/VTD2020DKMARTSpdf.ashx

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…