Se listen her: I alt 14 imamer er på regeringens liste over hadprædikanter – men imamer dømt for at prædike jødehad i Danmark mangler

Imam Abu Bashar

Formentlig blev han terrorist efter at være blevet opildnet af en prædiken i moskéen.

 

Aftenen inden Omar El-Hussein lørdag den 14. februar 2015 først dræbte filminstruktøren Finn Nørgaard under sit angreb på Krudttønden og efterfølgende dræbte vagtmanden Dan Uzan ved den jødiske synagoge i Krystalgade, havde han ifølge DR’s kilder været til fredagsbøn i Moskeen Masjiid Al-Faroq.

 

Her hørte han imam Haij Saaed prædike jødehad med opfordring til at følge profetens eksempel:

 

”Og efter at jøderne havde brudt med deres løfte og de ikke ville acceptere hans bud, gjorde Profeten det, I alle sammen ved. Han gjorde det, der står i Profetens livsfortælling, hvor han førte krig mod jøderne,” sagde imamen blandt andet ifølge DR til tilhørerne

 

De vantro vestlige indbyggere fik den besked med på vejen, at de var reduceret ”fra at være humane til at være på niveau med dyr.”

 

Men imam Haij Saaed blev ikke dømt og optræder ikke på regeringens liste over hadprædikanter med indrejseforbud.

 

Børn af aber og svin – to imamer idømt betingede fængselsstraffe

Indtil videre er to imamer blevet idømt fængselsstraffe for deres udtalelser om jøder.

 

Den første var Odense-imamen Mohamad Al Khalad Samba, også kendt som Abu Bashar. Han blev i december 2016 idømt fjorten dages betinget fængsel for i en prædiken have betegnet jøder som ”som børn af aber og svin.”

 

Ligeledes opfordrede han med et citat fra Koranen indirekte muslimer til at slå jøder ihjel:

 

»Muslim, din Guds trosfælle, der står en jøde bag mig, så slå ham ihjel«, lød det ifølge Fyens.dk. Talen blev efterfølgende lagt på nettet.

 

Den dømte Odense-imam har tidligere været fængsels-imam i Nyborg Statsfængsel, men blev fyret efter at have været en del af den imam-delegation, der under Muhammedkrisen rejste Mellemøsten rundt og skabte had mod Danmark.

 

Han optræder heller ikke på regeringens liste over hadprædikanter med indrejseforbud i Danmark, og det gør den anden dømte imam, Monzer Abdullah, heller ikke.

 

Blev dømt for at bifalde drab på jøder

Monzer Abdullah er en af de imamer, der prædiker i den kontroversielle Masjiid Al-Faruq moské med tætte bånd til Hizb ut-Tahrir, og hvor Omar EL-Hussein også kom og formentlig blev inspireret til sine terrorhandlinger.

 

Medens Odense-imamen blev dømt efter racismeparagraffen for sammenligningen med aber og svin, blev Monzer Abdullah efter forkynderloven for prædikener.

 

I marts 2019 blev han således idømt seks måneders betinget fængsel for overtrædelse af forkynderloven ved at holde en prædiken, hvor han bifalder drab på jøder.

 

Ironisk nok ved at bruge præcis det samme Konran-citat, som Odense-imamen brugte, og som i sin fulde tekst lyder:

 

”Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham.”

 

Meningen er at få os i knæ som muslimer

Forkynderloven, som Monzer Abdullah blev dømt for at overtræde, blev indført 1. januar 2017 og har til formål at skærpe indsatsen mod radikalisering og religiøse forkyndere, og lyder:

 

”Den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlinger, som er omfattet af denne lovs (straffelovens paragraffer om terror, personfarlig kriminalitet, o.lign., red.) §§ 114-114 j, 208, 210, 216, 222, 223, 225, jf. §§ 216, 222 og 223, §§ 237, 244-246, 260 og 261, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.” (Kilde: Retsinformation)

 

Monzur Abdulla var langt fra tilfreds med dommen og trak offerkortet:

 

”Meningen med denne her retssag er at få os i knæ som muslimer. At muslimer underkaster sig deres beskidte politik. Men det vil aldrig lade sig gøre,” sagde han til Kristeligt Dagblad den 29. marts 2019.

 

Han ankede dommen til Østre Landsret, men uden held. I januar 2020 stadfæstede landsretten byrettens afgørelse.

 

Tilbage står det besynderlige faktum, at ingen af de tre imamer, der her er nævnt, optræder på regeringens liste over hadprædikanter.

 

Men de har måske alle fået dansk statsborgerskab af Folketinget, og kan derfor ikke udvises.

 

Her kan du se de fjorten imamer, der har indrejseforbud i Danmark

Hadprædikantlisten, eller Den offentlige, nationale sanktionsliste, som den korrekt hedder, er en del af den politiske aftale fra foråret 2016 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

 

Og det er som nævnt disse 14 hadprædikanter, der indtil videre er kommet på listen med indrejseforbud i Danmark:

Og det er som nævnt disse 14 hadprædikanter, der indtil videre er kommet på listen med indrejseforbud i Danmark:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…