Lærer på muslimsk skole underviste i islamisk terrorisme – ville bygge en børnehær

I den østlige del af London ligger en muslimsk skole, kun for drenge fra 11 til 16 år. Den hedder “Lantern of Knowledge Secondary School”

 

Pengene til undervisningen stammer fra velgørenhed. Skolen finansieres “Lantern og Knowledge Educational Trust”.

 

Men nu har denne fond fået en advarsel fra Velgørenhedskommissionen for England og Wales, som skal holde øje med at velgørenhed går rigtigt for sig. Det sker efter en afsløring af hvad der er foregået på skolen.

 

Læs mere om skolen og afsløringer af hvad der er sket her: (gellerreport.com) worldisraelnews.com

 

Undervisning : Kultur udadtil og terror indadtil

Udadtil præsenterer skolen sig som en moderne islamisk drengeskole, der formidler lærdom og kultur fra hele verden.

 

På skolens hjemmeside er der billeder i form af dias hvor drengene lærer om teater, kunst, hinduisme og hvor de er på besøg i en retssal og sågar et jødisk museum, se www.lanternofknowledge.org.uk.

 

Når det er facaden udadtil jf. taqiya, og når skolen finansieres af en Fond til godgørende formål, så er det selvsagt belastende og kontraproduktivt at blive forbundet med jihad – islamisk terrorisme.

 

I særlig grad den form for terror som Umar Ahmed Haque underviste i.

 

Han var nemlig meget målrettet i sin lærergerning. De steder, hvor han underviste, ville han danne en børnehær, hvis formål det var at udføre islamiske terrorangreb – jihad – rundt omkring i London.

 

I andre ord, så arbejdede han på, at børnene blindt ville gå i døden for islam.

 

Det er ikke lige det, de mennesker som har doneret penge til velgørenhed, havde i tankerne.

 

Islamisk Stat leverede en stor del af undervisningsmaterialet

“Hans plan var at skabe en hær af børn, som skulle assistere, når der skulle udføres adskillige angreb rundt omkring i London”, sagde Dean Haydon der er chef for Metropolitans anti-terror enhed.

 

Umar Ahmed Haque havde tidligere været ansat på “the Essex Islamic Academy”, og var i knap 1 år fra april 2015 til januar 2016 ansat ved “the Lantern of Konwledge Secondary School”.

 

Han har indrømmet at have vist børnene propaganda video fra Islamisk Stat.

 

I det øvrige undervisningsmateriale er der video’er, der viser ekstreme og brutale voldsscener, hvor mennesker bliver halshugget, skudt på klods hold og får halsen skåret over.

 

Derudover har Haque lavet rollespil med militante undertoner, og nogen hvor børnene på skift havde rollen som martyr.

 

Fond har fået advarsel

Afsløringen fik velgørenhedskommisionen – “the Charity Commission” – til at udstede en advarsel til “the Lantern of Knowledge Educational Trust” – den Fond som finansierer den skole, hvor den muslimske lærer underviste i knap 1 år.

 

Tim Hopkins fra velgørenhedskommissionen sagde : “at Umar Ahmed Haque’s brug af denne velgørenhed er frastødende”.

 

“Det er helt og aldeles uacceptabelt, at velgørenhed af nogen art bliver forbundet med terrorisme, og vi er bekymrede for, at dette her kommer til at underminere folks tiltro til andre former for velgørenhed”, sagde han.

 

Forhåbentlig giver advarslen anledning til, at der holdes bedre øje med Fonde som denne – både pengeveje og pengetanke.

 

Særligt dem der er tilknyttet muslimske friskoler, for de er bundet af en skjult dagsorden. Islams.

 

Ifølge den er der et andet syn på, hvad der er velgørenhed.

 

Islam udstikker retningen – og den er ikke til diskussion

Rettro islam har en dagsorden, og for en muslim ligger den fast.

 

Det er ikke noget der i den vestlige verden tales højt om, for målet er et verdenskalifat hvor muslimer lever i fred og idyl i umma’en.

 

Det er det interne drømmebillede. Man kunne kalde det muslimers form for idealisme.

 

Næsten altid, når emnet falder på muslimers bestræbelser på at nå dette mål, som er helt centralt i islam, så tales der om radikalisering og ekstremisme. Men det er det ikke.

 

Der er tale om muslimer, som gør det de skal. Følger de retningslinjer som de hellige islamiske skrifter udstikker dvs de retningslinjer som Allah påbyder. Det er retningslinjer som muslimernes profet Muhammed gentager og tydeliggør, og levede som eksempel for.

 

Indtil det mål er nået befinder islam sig i krigens hus “Dar al-Harb”.

 

Det vil sige, at indtil umma’en er nået og islam befinder sig i “Dar al-Islam” hvor verdenskalifatet er en realitet, så befinder islam sig i en permanent tilstand af krig.

 

Der kan være taktiske pauser, men det er kun for at samle kræfter i dårlige tider. Det kaldes hudna.

 

Og selvom der er fredelige ublodige former for jihad, som for eksempel når der vindes terræn i form af særhensyn og særrettigheder fx. kønsadskilt svømning eller særlig mad i børnehaven eller moskebyggerier og bønnekald etc. – så er det i virkeligheden krigshandlinger – erobringer.

 

At islam er i krig, det kan ingen muslim undslå sig ifølge rettro islam. Det må ingen muslim undslå sig. Det er derfor det muslimske samfund er så stille, hver gang der har været et terrorangreb. Hvis de protesterede og kritiserede disse handlinger, så ville de gå imod Allah og Muhammed – mod islam.

 

“Men der er mange moderate kulturmuslimer” vil mange sige, men prøv engang at spørge ind til, om der skal tages afstand fra jihad – den hellige krig som Allah dikterer og om der skal tages afstand fra det eksempel som Muhammed var ?

 

Så bliver der enten helt stille, eller også vil der blive snakket udenom.

 

“Men der er mange frihedselskende muslimer vil mange sige”.

 

Svaret er nej. Der findes ikke muslimer som favner alle frihedsrettigheder og som betragter mennesker og religioner ligestillet, fordi så er de ikke muslimer.

 

Hvis muslimer elsker friheden, og har det vestlige menneskesyn, så er de ikke muslimer, men frafaldne.

 

Muslimers eget ord for sådanne vestlige kulturelt integrerede muslimer er takfiri, der er et arabisk ord og nært knyttet til kafir (vantro/ikke troende). wikipedia.org

 

Det er en ekstremt alvorlig sag at få takfir-stemplet, og det er en af grundene til, at så få muslimer bliver kulturelt integreret. Næsten ingen tør frigøre sig.

 

Den gode muslim

Når en muslim siger, at han eller hun bare ønsker at være en god muslim, og er en god muslim, så skal man vide som vesterlænding, at så står man over for en fjende.

 

For den gode muslim gør som Allah sagde, og kigger efter hvad Muhammed sagde og gjorde. Og det betyder fjendtlighed og krig. Jihad.

 

Det som Umar Ahmed Haque gjorde som lærer, var lige efter bogen. Koranen. Han gjorde bare som han skulle som god muslim. Bekrigede de vantro og deres samfund.

 

Han var hverken radikaliseret eller ekstremistisk, for det er mainstream islam. Ifølge islam, er bogstavtro islam – fundamentalistisk islam – den helt rigtige måde at være muslim på.

 

Læreren fulgte bare de religiøse retningslinjer, og var en god muslim. Og det indebærer, at bekrige vantro og deres samfund.

 

Med alle midler !

 

Det omfatter også brug af børn.

 

Børnesoldater

Ifølge FN er der mere end 250.000 børnesoldater i kamp i mere end 20 forskellige lande.

 

ISIS havde 1.500 børn helt fremme ved frontlinjen, og trænede andre 1000 børn til selvmordsaktioner. (Det var hvad “The Combating Terrorism Center” registrerede i første halvdel at 2015).

 

Denne massive brug af børn, afspejledes i USA.

 

I august 2018 fandt man i New Mexico en lejr, hvor 11 børn blev trænet af radikale islamister.

 

Bare fra Minneapolis i Minnesota har 45 drenge og unge mænd forladt det lokale somaliske samfund for at rejse ud og tilslutte sig al-Shabab eller ISIS. Dusinvis flere blev stoppet. gatestoneinstitute.orgworldisraelnews.com

 

Dette, “toppen af isbjerget”, giver en fornemmelse af, hvor udbredt brugen af børnesoldater er, og hvor massivt der også rekrutteres børn til krig fra den vestlige verden.

 

En gruppe eksperter kaldt “the Clarion Project” har lavet en dokumentar der beskriver det frygtelige fænomen børnesoldater, og hvor stort et omfang det har, med særligt fokus på islamisk ekstremisme.

 

Dokumentaren hedder “Kids Chasing Paradise” – børn på jagt efter paradis. kidsthemovie.com

 

Muslimer skal bekæmpe de vantro som er i nærheden (9:123) og hvor en muslim møder dem (2:191). Muslimer skal også gerne rejse ud og kæmpe (4:97 og 9:41) , og i den krig tages der ikke hensyn til børn.

 

Faktisk er det det som muslimsk børneopdragelse går ud på. At børnene bliver gode muslimer/lydhør soldater. Det er forældrenes vigtigste opgave. Og man betragtes som mislykkede forældre, hvis børnene fx. bliver for vestlige.

 

Dør sønnen i jihad, så er det noget en muslimsk mor bliver stolt af, og det giver prestige i lokalsamfundet.

 

I andre ord, så er den vigtigste opgave for muslimske forældre, dybest set, at producere fjender af vantro og deres samfund. Det er desværre den skinbarlige sandhed.

 

Eksemplariske borgere med korrekt opdragelse 

I “Lantern of Knowledge Boys Secondary Schools” beskrivelse af sig selv, står der øverst, allerførst, blandt andet : “at man vil formidle en uddannelse med korrekt tarbiyah (opdragelse), der udstyrer eleverne sådan at de kan begå sig som eksemplariske borgere, og som er hengivne i forhold til de ægte islamiske værdier………”.

 

Her er der tale om bedrag, for “eksemplariske borgere” er ikke i relation til et vestligt samfundssystem. Det er lovlig løgn. Taqiya.

 

Det er taktik.

 

Muhammed sagde : “War is deceit” (Bukhari 4.52.268)

 

Dermed er bedrag en islamisk doktrin.

 

Korrekt tarbiyah er en opdragelse til at være en god muslim. Når der tænkes på eksemplariske borgere, så er det ikke i vantro samfund, men i et kalifat.

 

Når undervisningen har som mål, at eleverne skal være hengivne i forhold til de ægte islamiske værdier, så bør alle advarselslys blinke.

 

For tankegangen er ganske anderledes.

 

Det der er forkert i en vesterlændings øjne, er ofte det rigtige i en muslims øjne

Det er sagt og skrevet så mange gange før. Islam er uforenelig og komplementær til de vestlige værdier.

 

For eksempel. Det der er voldtægt i en vesterlændings øjne, er i muslimers øjne at tage fanger af højre hånd – slavinder. Det er ifølge islam mandens rettighed. Der gives grønt lys for det i koranen i blandt andet versene 4:3, 4:24 og 33:50.

 

Overfald på vantro stammer fra den muslimske opdragelse, at man er i krig mod kuffar’ene, og de ydmygelser som griber om sig for tiden, stammer fra den indstilling at man er overherrer, og vantro vesterlændinge er urene undermennesker. Ydmygelserne er udtryk for foragt, og samtidig en islamisk magt-manifestation.

 

Når muslimer kører ind i personer eller folkemængder med vilje, så er det helt ubeskriveligt foragteligt i vesterlændinges øjne. Men i islam er det hellig krig. En god gerning. Noget man bliver beriget for i paradis, og som booster muslimens prestige blandt trosfæller på jord.

 

Er man rettroende muslim – en god muslim – så er disse ting det rigtige at gøre. Det er mennesker med dette værdigrundlag, som “vore” politikere har lukket ind i vore samfund. I hundredtusindvis. I millionvis. Nok til snart at overmande os.

 

I Danmark er de fleste rettroende muslimer, bedømt ud fra, at cirka 75 % vil have sharia helt eller delvist implementeret i Grundloven.

 

Det er ubeskriveligt skidt, og det går hurtigt den forkerte vej.

 

De rettroendes procentdel stiger år for år, mens antallet af muslimer som slet ikke vil have sharia indført, falder.

 

Efterhånden er de ægte moderate muslimer ret få, og de få der er, tier stille.

 

Hvis ikke en hel del muslimer kommer ud af skabet og springer ud som fri – så vil det snart være for sent 

Det duer ikke, at så mange muslimer lever et hemmeligt liv som frihedselskere. “Skabsfrihedselskere”.

 

Der er sikkert stadig en del muslimer som er rigtige frihedselskere, men det tæller ikke, når der ties stille. Det kan vi “vantro” ikke bruge til noget. De eneste der kan bruge stilheden, er de muslimer som ønsker sharia indført.9

 

Tier kulturmuslimerne vedblivende stille, så vinder shariamuslimerne.

 

(På nær nogle ganske få undtagelser, tier de alle stille. Da den franske lærer Samuel Paty fik hovedet skåret af på åben gade i Paris, hørte ut. kun Geeti Amiri råbe op, og utvetydigt tage afstand fra islamisk jihad).

 

Det er på tide, at de muslimer som er ægte abonnenter på friheden, kommer ud af skabet og melder sig ud af islam. Det er en skidt klub, med et skidt formål og et endnu værre mål. At erobre Verden, og lægge andre mennesker som er anderledes under sig. Det kan da snart ikke blive værre. Det er Hitler’sk.

 

Mustafa Sayegh viser vejen. Han har for nylig stiftet foreningen “Frafaldne”. Tag hele familien i hånden og gå derhen.

 

Skabet er for mørkt. Det er udenfor lyset er.

 

De muslimer som gerne vil tage friheden i to skridt, kan i første omgang indlede en personlig hudna, og lægge de fjendtlige dele af islam på hylden.

 

De kan sige til sig selv, det er bare en pause. En time-out fra fjendtlighederne. Væk fra at skulle stræbe, og væk fra jihad af enhver art.

 

Start med tørklædet og hijabben. Det er symboler på noget skidt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…